Değişen koşullar sebebiyle sınavlara psikolojik hazırlık başarılı olmanın altın bileti haline geldi. Covid-19 sonrası hayatlarımız hayal bile edemeyeceğimiz şekilde değişti. Eğitim sistemi de bu değişimden nasibini aldı. Gerek online eğitim sistemi, gerek eğitimdeki aksamalar ve durumun getirdiği psikoloji iyi oluş halimizi etkiledi. Bugünlerin koşullarında, özellikle de üniversite ve lise sınavlarına hazırlanmak zaten stres tetikleyiciyken ekstra stres kaynağı haline geldi. Bu olanlar herkesi psikolojik olarak etkiledi. Sınav dönemleri öğrenciler zor ve stresli süreçlerden geçerken şimdiki değişen koşullarda onlara destek olabilecek bazı tüyolar vermek istedik.

Psikolojik Hazırlık Sınava Çalışmak Kadar Önemli

Sıkça çok başarılı öğrencilerin psikolojik hazırlık konusunda sıkıntı çektikleri için sınavda başarısız olduklarına tanık oluyoruz. Bu dönemde hayatımızda başka endişe kaynağı faktörler varken sınava hazırlanmak açısından başarılı olmak için psikolojik hazırlığa ekstra önem verilmesi gerekir. Psikolojik olarak başarıya inanmak ve geleceğe umutlu bakmak başarıyı yakalamanın kilit noktalarındandır. İnanç sistemini güçlendirecek okul, ders hayatı dışında aktiviteler yapmak ve kaliteli zaman geçirmek sınava çalışmanın mühim bir parçasıdır. Öğrencilerin ekstradan rahatlamaya ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyoruz. Dinlenmenin de zihinsel, psikolojik ve hatta fiziksel olarak bir ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekir.

Psikolojik Olarak Hazırlanmak ve İnanç Sahibi Olmak

Önceleri psikolojik hazırlık açısından öğrencilerin özgüveni üzerine çalışılırken şimdi geleceğe olan inançla ilgili de çalışmak gerekir. Özellikle gelecek hayatı etkileyen lise ve üniversite hayatına giriş sınavlarına umutla bakmalarını sağlamak gerekir. Çoğu öğrenci yaşananlardan dolayı geleceğe umutsuz bakmaktadır. Bu da motivasyon düşüklüğüyle beraber çalışmada azalmalara yol açıyor. Bunun dışında geleceğe umutsuz bakan bireyler sınavda zorlandıkları an “bırakma” eğilimi gösterebilirler. Zaten güzel şeylerin başlarına gelmeyeceği inancına sahip birisi baştan pes etmeye hazırdır. Psikolojide “öğrenilmiş çaresizlik” dediğimiz kavram tam da o an devreye girmektedir. Yaşananlara henüz tam olarak bir çare bulunamadığı için hayatı negatif gören öğrenciler hayatı negatif olarak algılayabiliyorlar. Ancak koşullardan ortaya çıkan bu öğrenilmiş çaresizlik durumu onları gelecekleri konusunda ellerinden geleni yapmamaya itiyor.

Psikolojik Hazırlık ve Motivasyonu Arttırma

Gelecekte her şeyin düzeleceğine yönelik motivasyona sahip olmak psikolojik hazırlık bakımından şu dönemde en gerekli olanıdır. Belki de öğrencilere geçmiş yıllarda olan felaketlerin nasıl da su gibi akıp gittiği örneği verilmelidir. İnsanın dayanıklılığının ne kadar da kuvvetli olduğu psikolojik araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Büyük acılar ve toplumsal olumsuzluklarla karşılaşıldığında dahi insanlar bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Burada üzerinde durulması gereken yaşadığımız dönemin bir süreç olduğunu anlamak ve kabullenmekten geçiyor. Her şey bittiğinde öğrencilerin şu anki çabaları geriye kalacaktır. Bu nedenle şu gününü iyi değerlendiren öğrencilerin ileride çok iyi yerlere geleceğini mutlaka bilmeleri gerekir. Geçmiş örneklerle de bu düşünce desteklenebilir. Geleceğe dair bol bol hayaller kurmak inanç sistemini ve motivasyonu güçlendirmenin sınav öğrencileri için büyük faydası olacaktır.