Blog

Duygusal Zekanızın Yönlendirilmesi için Gerekli testlerin en iyi şekilde uygulamasını Gerçekleştiyoruz 

Duygusal zeka; tanım olarak bireyin kendisinin ve başkalarının duygularını anlama, analiz etme ve yönlendirme kabiliyeti olarak tanımlanır. Bir nevi sosyal zeka olarak da tanımlayabileceğimiz bu yeti, her Bireyde farklı seviyede bulunur. Duygusal zekası (EQ) gelişmiş bireyler, gündelik hayatlarından, iş yaşantılarına kadar her ortamda aktif bireylerdir ve çoğunlukla grup liderliği pozisyonu edinirler. Liderlik vasıflarının da arasında doğal olarak duygusal zeka sayılmaktadır. Ancak matematiksel zekada olduğu gibi, duygusal zekanın da yönlendirilmesi ve neye faydalı forma kavuşması gereklidir. Biraz da duygusal zekası ileri düzeyde gelişmiş olan bireylerin erken yaşta doğru yönlendirilmeye tabii tutulmamaları durumunda anomalilerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Biz Aba psikoloji olarak, duygusal zekanın doğru yönlendirilmesini sağlamak için gerekli olan testleri akademik yöntemlerle gerçekleştiriyoruz. Bireyin çocuk veya yetişkin olması fark etmeksizin bizim tarafımızdan gerekli analizler yapılarak uzun vadeli planlamalar ve yönlendirme faaliyetleri başlatılabiliyor. 

Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir? 

Son bilimsel araştırmalar ışığında, bazı mental problemlerin örneğin; sosyal fobinin, duygusal zekaya bağlı olarak ortaya çıkmasının söz konusu olabileceği belirtilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için duygusal zekanın geliştirilmesi gerektiği gibi, gündelik yaşantıda başarıya erişmek için de duygusal zekanın artırılması ehemmiyet arz eder. Elbette duygusal zekanın geliştirilmesine yönelik pek çok çalışma söz konusudur. Yalnız bu çalışmaları başlatabilmek için bazı ön testlerin yapılması ve değerlendirme sürecinin ortaya çıkması gerekir. Duygusal zekanın yönlendirilmesi aşamasına geçmeden önce Uzmanlar tarafından gerekli değerlendirmeler hassasiyetle yapılmalıdır. 

Duygusal zekanın yönlendirilmesi, duygusal zekanın geliştirilmesi ile hemen hemen aynı kavramı ifade eder. Duygusal zekası gelişmiş bireyler esasında daha romantik olmaz, aksine daha doğrusu al ve mantıksal düşünebilme kabiliyeti geliştirirler. Zira duygusal zekanın yönlendirilmemiş olması durumunda birey Duygularını kontrol edememekte ve kavramları doğru değerlendirilmemektedir. Bu durumda doğal olarak algılama yanlışlıkları ortaya çıkar. 

Nasıl Yönlendirilir? 

Öncelikle bireye birkaç noktada bireysel telkin yöntemleri öğretilir. Onun öfke ve stres kontrolü bu kavramların içerisinde önemli bir yere sahiptir. Diğer bazı tedavi protokolleri içerisinde de yer alan stresle mücadele yöntemleri duygusal zekanın yönlendirilmesi sürecine de dahildir. 

Negatif düşüncenin engellenmesi duygusal zekanın yönetilmesi sürecinde önemli bir yere sahiptir. Birey, olumsuz fikirler geliştirmek yerine bireysel telkin ile pozitif düşünebilme kabiliyetini kazanır. Bu kabiliyet aynı zamanda stresin yönetilmesi için de önemli bir fonksiyonu olarak tanımlanır. Duygusal zekası gelişmiş kişiler bu nedenle stres altında daha kolay karar verir ve harekete geçebilirler. Zira pozitif düşünce geliştirebilme kabiliyeti, birey stresten önemli ölçüde uzaklaştırabilmektedir. Zorlu sosyal ortamlarda sürece hakim olmak ve yönetilmesi zor kişileri idare edebilmek bu şekilde mümkün olabilmektedir. 

Tabii duygusal zekanın geliştirilmesinde en önemli fonksiyonlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi kendini ifade edebilme yeteneğini geliştirilebilir olmasıdır. Bireyin her ortamda kendini doğru ifade edebilmesini sağlayan bu niteliği kazanmak duygusal zekanın yönlendirilmesi sürecinde elde edilen kazanımlardandır. 

Hemen başlayın 

Özellikle çocukların belli bir yaşa kadar duygusal zekanın yönlendirilmesi süreçlerinde tabi tutulması çok önemlidir. Her ne kadar duygusal zeka ileri yaşlarda da belli ölçekte geliştirilebilir olsa da, mümkün olduğunca erken harekete geçmek doğru yaklaşım olacaktır. Aba Psikoloji olarak biz sizin için en doğru süreçleri ortaya koymak üzere akademik yöntemleri uyguluyor ve her yaşta danışmanımız için en doğru sonuçları üretiyoruz. Hemen iletişime geçerek, duygusal zekanın geliştirilmesi için çalışmalara başlayabilir, en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın