Blog

Sanat Terapisi Neden ve Nasıl Fark Yaratır?

Zihinsel sağlık alanında önemli bir yaklaşım olan sanat terapisi, hala fark yaratma konusunda sorgulanmaya devam ediyor. Sanat terapisinin, kişilik bozukluklarına sahip bireylerde duygusal iyileşme konusunda pozitif bir fark yaratmasına dair önemli bulgular var. Bu nedenle sanat terapisinin iyileştirme sürecine daha yakından bakmak istedik.

Yapılan araştırmalar sonucunda sanat terapisinin etki yaratma yöntemine dair şu 5 bulgu ortaya çıkıyor:

Algılama ve kendini algılama.

Bireyler, sanat anlatımının onlara şimdiki zamana odaklanmalarına, duygusal tepkileri belirlemelerine ve duygu ile beden algısı arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olduğunu söylüyor. Bu yolla kazanılan algılama becerisi, duyguları tanımada ve doğrulamada atılan ilk adım oluyor. Daha ileri terapötik keşif ve eylemler için bir başlangıç noktası görevi görüyor.

Kişisel bütünlük.

Bireyler, sanat yoluyla deneyimlerinin ifadesi sayesinde kimlik ve benlik imajının güçlendiğini ve daha fazla pozitifliğin mümkün olduğunu hissettiler. Belki de daha da önemlisi, sanat ile ifade, duyguların görünür olmasını ve terapi boyunca duygularını ve düşüncelerini derinlemesine araştırmalarını sağlıyor. Ayrıca, çelişkili duygular, tek başına sözcüklerle yapmak imkansız olan, tutarlı bir imajda bir araya getirilebiliyor.

sanat terapisi

Duygu ve dürtü düzenleme.

Sanat ifade yoluyla duygusal tepkileri modüle etmek, böylece daha fazla özgürlük hissetmek ve duyguları düzenlemek öğrenilebiliyor. Bir başka deyişle, sanat terapisi, bireylerin zor duygulara yeni tepkiler vererek kendine güven ve öz yeterlik duygusu kazandıracakları deneyimsel bir alan sunuyor.

Davranış değişikliği.

Davranış değişiklikleri kendine yönelik davranışları ve başkalarına karşı davranışları içerir. Birçok birey, davranışsal tepkilerini sanat terapi süreci boyunca değiştirmeyi öğrendiğini söylüyor. Sanat terapisi, mevcut kişisel anlatılara aslında alternatif yaratma fırsatı sunabilir. Bu çalışma küçük gruplara odaklandığından, katılımcılar grup sanat terapisi bağlamında başkalarıyla etkileşim kurarak kendi davranış kalıpları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler.

Anlayış ve kavrayış.

Bireyler sanat terapi ile duygularını ve sözlü olmayan deneyimleri kelimelere dökmelerinin daha kolay hale geldiğini söylüyor. Sanat ürünü üzerinde çalışırken seçimlerine yön veren bir iç diyalog deneyimliyorlar. Başka bir deyişle yaratılanlara bakmak, duyguların, düşüncelerin ve davranışların anlaşılmasını ve kavranmasını destekliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir