Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel bir eğitim ya da yönlendirme gerektiren öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, görme, duyma ve anlama yoluyla edinilen bilgi ve becerileri kullanmada zorlanır. Yaygın olarak okuma, yazma, matematik, mantık gibi konularda akranlarına göre daha düşük performans gösterirler.

Öğrenme farkı olarak da tanımlayabileceğimiz öğrenme güçlüğü, ergenlerde öğrenme süreci boyunca tipik bir zorluk yaşanması anlamına gelir. Genellikle okuldaki standart eğitimde ortaya çıkan başarısızlar sonucunda fark edilen öğrenme güçlüğü, zeka ya da motivasyon düşüklüğünün veya tembelliğin bir belirtisi değildir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar, beyinleri farklı çalıştığı için verili bilgiyi alırken ve işlerken farklı bir süreçten geçer.

Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan öğrenme güçlüğü türlerinden okuma bozukluğu, gelişimsel disleksi olarak da bilinir. Okuma bozukluğuna sahip ergenler, sesler, harfler ve kelimeler arasında ilişki kuramadığı için harfleri ya da kelimeleri bir araya getirmede ve kelimeleri ya da cümleleri bileşenlerine ayırmada, kelimeleri ve harfleri hatırlamakta zorlanır.

Disgrafi olarak da bilinen yazılı ifade bozukluğu yaşayan ergenlik dönemi çocukları, harfleri, heceleri, kelimeleri yazarken doğru bir şekilde sıralamakta zorlanır. Bunların dışında bu soruna sahip ergenler için noktalama ve gramer kuralları da zor bir konudur. Noktalı ve noktasız harfleri birbirine karıştırabilir ya da kelimeleri bölerek yazabilirler.

Diskalkuli ya da matematik bozukluğu, bir diğer öğrenme güçlüğü türüdür. Matematik bozukluğu, özellikle ilkokul çağında sıklıkla karşılarına çıkan dört işlem sorularındaki başarızlıklar yoluyla fark edilir. Genellikle ergenlik öncesinde tanısı konulsa bile ergenlikte fark edilebilir ya da ergenliğe kadar devam edebilir. Bu kişiler gruplara ayırma, rakamları ayırt etme konusunda zorluk yaşar.

Okuma, yazma ve matematik bozuklukları bir arada ya da ayrı ayrı görülebilir. Özellikle akranlarıyla bir arada oldukları okullarda tam da ergenliğin verdiği duygu yoğunluğunu yaşadıkları dönemde bu sorunlarla karşılaşan ergenleri zorlamak cesaretlerini kırabileceği için kendi kendilerine kurdukları güvenli alanlarında pratik yapmaya yönlendirilmeleri bu becerileriyle kuracakları ilişkide olumlu bir adım olacaktır.

Öğrenme güçlüğü yaşayan ergenler, ömür boyu yaygın olan benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalabilirler. Yaşanılan güçlüğün türüne ve şiddetine bağlı olarak, müdahaleler ve mevcut teknolojiler, bireyin gelecekteki başarıyı teşvik edecek stratejileri öğrenmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Bazı müdahaleler oldukça basit olabilirken diğerleri karışık ve karmaşıktır. Öğretmenler, veliler ve okullar, bireylerin başarıyla bağımsız öğrenenler haline gelmesine yardımcı olmak için uygun yönlendirme planları oluşturabilir. Aba Psikoloji’nin ergen psikoloji üzerine uzman psikologları, bu kişilere nasıl bir müdahalede bulunulması gerektiğini belirlerken öğretmenler ve ebeveynler müdahalenin koordinasyonunda yardımcı olmalıdır.

Open chat
Merhaba Aba Psikoloji Danışmanı!
X