Duygusal, Sosyal ve Davranışsal Gelişim/Problemler

Çocukluk ve ergenlikteki deneyimlerin üzerine kurulu olan yetişkinlik dönemi, kişilerinin kendini gerçekleştirdiği zamandır. Yetişkinlikle birlikte iş hayatına atılma, evlenme, ebeveyn olma, cinsel hayat gibi daha önce deneyimlenmemiş yeni süreçler başlar. Bu süreçlerde ortaya çıkabilen duygusal ve davranışsal problemler, yetişkinlerin sosyal, akademik ya da kişisel yaşantılarında direkt etki yaratır.

18 yaşından sonrası için kullanılan yetişkinlik dönemi, kişinin bundan sonra yaşayacağı hayatı seçmesi gibi ciddi kararların da verildiği yaştır. Bu nedenle yaşam tarzında belli değişiklikler yaşayan yetişkinler, duygusal ve ruhsal olarak da bir dönüşüm yaşar. Ergenliğin ardından gelen bu dönem, kişinin yavaş yavaş yeniliklere ve değişimlere kapanacağı bir yaştır. Toplum yetişkinlerden belli şekillerde davranmasını ister. Bu süreçte kişiler bocalayarak yalnız, agresif, kaygılı, depresif hissedebilir.

Sorunlarını çözerken zaman zaman yalnız kalan yetişkinler, artan sorumluluklarının da bir sonucu olarak duygusal ve davranışsal problemler yaşayabilir. İletişim kurmada güçlük yaratan bu durum, yetişkinlerin yardım almayı kabul etmesini zorlaştırabileceği gibi profesyonel bir yardım olmaksızın bu kişilere müdahale etmek, daha agresif ya da içine kapanık olmalarına yol açabilir. Bu nedenle yetişkinlik döneminde de kişilere nasıl yaklaştığınız bu kişilerin tüm hayatında ve bu kişiyle kurduğunuz iletişimde dönüşü olmayan izler bırakır.

Yetişkinlerin en sık yaşadığı duygusal ve davranışsal problemleri özgüven eksikliği, kaygı ve korkular, panik atak, uyku bozuklukları, depresyon, sosyal uyumsuzluk, cinsel sorunlar, sosyal fobi, saldırganlık, öfke kontrolü problemleri, yeme bozuklukları, tikler, takıntılar, madde bağımlılığı olarak sıralanabilir.

Bu problemlere dair belirtiler taşıyan ve profesyonel anlamda tanısı konulmuş duygusal ve davranışsal problemler, yetişkinlerin sosyal ve bilişsel becerilerini olumsuz etkileyeceği için kontrol altına alınmalıdır. Çünkü giderilmeyen duygusal ve davranışsal problemler yetişkinlerde iş hayatından akademik başarıya, kişisel gelişimden sosyal ilişkilere kadar bütün hayatı etkileyen sonuçlara sebep olabilir.

Aba Psikoloji olarak bu yetişkinlerin yaşadıkları güçlüklerle baş etmesi için onlara destek vermeyi öncelikli görüyoruz. Uzman psikologlarımız aracılığıyla işte, okulda ve sosyal hayatlarında başarılı, özgüveni yüksek ve hedeflerine ulaşan bireyler olmaları yolunda onlara profesyonel olarak destek veriyoruz.

Open chat
Merhaba Aba Psikoloji Danışmanı!
X