Zekâ denildiği zaman çoğu kişinin aklına sadece IQ (Mantıksal Zekâ) gelir. Halbuki, zekânın farklı türleri vardır. IQ (Intellectual Quotient) akademik başarıyı ve duygusal olmayan zekayı ölçmek için kullanılırken, Duygusal zeka EQ (Emotional Quotient) kişinin duygusal zekâsını, yani duygularını ne kadar iyi yönetebildiğini ve empati yeteneğini ölçer. İlk defa 1990 yılında Peter Salovey ve John D. Mayer tarafından keşfedilen duygusal zekâ kavramı, daha sonra Daniel Goleman’ın da çalışmalarıyla literatürde yerini almıştır. Önceleri başarı ve mutluluğu getirecek kaynağın IQ olduğu düşünülürken, artık EQ’nun bu kavramlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Aba Psikoloji olarak başarı ve mutluluğu arayan kişilere profesyonel destek hizmeti veriyoruz.

Duygusal Zeka Temelleri

Daniel Goleman, 1995’te yayımladığı kitabında duygusal zekânın; öz farkındalıkiç kontrolmotivasyonempati ve sosyal yetenekler olmak üzere beş temelden meydana geldiğini belirtir. Öz farkındalık, kişinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi ve başkalarının üzerindeki etkisinin farkında olmasıdır. İç kontrol ise, kişinin duygularını iyi yönetebilme yeteneğidir. Motivasyon, kişinin günlük yaşamdaki istekliliği ve girişimciliğini ifade ederken, empati ise kişinin karşısındakinin hislerini algılayabilme, kendini karşısındakinin yerine koyabilme olarak ifade edilir. Son olarak sosyal yetenekler ise, çok çeşitli ilişki ve becerileri kapsayan bir özelliktir. Liderlikikna kabiliyetikriz yönetimi ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi özellikler sosyal yetenek başlığı altında toplanmıştır.

“Çocuğumuzun Geleceği için En Önemli Adım: Doğru Okul Seçimi„

Duygusal Zekanın Ölçülmesi ve Kullanılan Ölçekler

Duygusal Zekayı ölçümlemek için birden fazla yöntem bulunmakta. Mayer-Solovey-Caruso Duygusal Zeka TestiBarOn’un Sosyal ve Duygusal Zeka Modeli ya da BarOnun Sosyal ve Duygusal Zekaya Bağlı liderlik testi bunlardan bazıları. Bu testler ile kişinin öz farkındalık, iletişim, liderlik, empati gibi sosyal özelliklerini ölçüyor ve kişilik eğilimlerine göre onları yönlendiriyoruz.

Aba Psikoloji olarak, bu testler ve birebir çalışmalar ile kişilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hedeflerini başarmalarına yardımcı oluyoruz. Sınav stresi yaşayan gençlere, iş hayatında başarıyı yakalamak isteyenlere ya da duygu durumunu yönetmek isteyen kişilere uzman kadromuzla destek oluyoruz.

Danışmanlarımızdan Bilgi Alın

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud