aba Psikoloji

Test, Danışmanlık ve Eğitim

Aba Psikoloji olarak, danışanlarımıza daha iyi bir akademik yol izleyebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle çocuk, genç ve yetişkin danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz.

Disleksi Tedavisi

Stratejik Yetenek Yönetimi

“Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı” nın temeline öğrencilerin becerilerinin, ilgi alanlarının, eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi yer alır. Bunların belirlenmesi için başta WISC-V olmak üzere 8 ayrı psikolojik test uygulanır. Değerlendirmeler sonucunda belirlenen kriterlere göre, gençlerin sosyo – ekonomik ve kültürel çevrelerini de göz önüne alarak bir stratejik plan hazırlanır. Bu stratejik plan 3, 6, 12 ve 24 aylık hedefleri ve öngörüleri kapsayacak şekilde hazırlanır.

 
Disleksi Tedavisi

Kariyer Planlama

Her an ve her yaşta ‘yeni bir kariyer mümkün’ diyerek; kendine yepyeni bir yol çizmek isteyenlere ihtiyaçları olan rotayı planlamada destek oluyoruz. Böylece alınan riskleri en aza indiriyor ve atılan her adımın proaktif olmasını sağlıyoruz.

Yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve potansiyelinizi keşfetmek için öncelikle becerilerinizi birlikte analiz ederiz. İkinci adım olarak size en uygun mesleği birlikte keşfeder ve bu meslekte başarılı olmak için izlemeniz gereken rotayı belirler ve zaman kaybetmeden harekete geçmenize yardımcı oluyoruz.

 

Neler Yapıyoruz?

Daha iyi bir gelecek için

Testler

Her yaşa uygun testler

Wisc-5

Her yaşa uygun çok sayıda pratik için alan açan WISC–V, çocukların olası öğrenme güçlüğü için bugünün en etkili belirleyicilerinden biri. Bu teste katılan çocukların dünyası görsel bulmacalar, şekil ağırlıkları, resim kapsamı gibi detaylı testlerle haritalanıyor. En yüksek standartlarda tasarlanmış olan test sayesinde çocukların iç dünyasıyla daha kolay ve daha hızlı bir şekilde tanışma imkanı buluyoruz. >>Devamı

Stanford Binet

Stanford-Binet Zeka Testi (veya yaygın kullanımıyla Stanford-Binet), Stanford Üniversitesi’nden bir psikolog olan Lewis M. Terman’ın orijinal Binet-Simon Testi’nden revize edilerek ortaya çıkmış bir zeka testi. Günümüzde dünyanın en popüler ve en başarılı zeka testi olan Stanford-Binet, bilişsel becerileri değerlendirmek yoluyla zeka ölçümü yapıyor. >>Devamı

Çoklu Zeka Testleri

Çoklu zeka kuramı, zekayı biricik genel bir yetenek çerçevesinde görmektense onu belli ve esasen duyusal olan yaklaşımlara ayırıyor. Fikir sahibi olan Howard Gardner, bu modeli 1983 yılında Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences) adlı kitabında ortaya koydu. >>Devamı

Zekâ denildiği zaman çoğu kişinin aklına sadece IQ (Mantıksal Zekâ) gelir. Halbuki, zekânın farklı türleri vardır. IQ (Intellectual Quotient) akademik başarıyı ve duygusal olmayan zekayı ölçmek için kullanılırken, Duygusal zeka EQ (Emotional Quotient) kişinin duygusal zekâsını, yani duygularını ne kadar iyi yönetebildiğini ve empati yeteneğini ölçer. İlk defa 1990 yılında Peter Salovey ve John D. Mayer tarafından keşfedilen duygusal zekâ kavramı, daha sonra Daniel Goleman’ın da çalışmalarıyla literatürde yerini almıştır. Önceleri başarı ve mutluluğu getirecek kaynağın IQ olduğu düşünülürken, artık EQ’nun bu kavramlar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Aba Psikoloji olarak başarı ve mutluluğu arayan kişilere profesyonel destek hizmeti veriyoruz.

Duygusal Zeka Temelleri

Daniel Goleman, 1995’te yayımladığı kitabında duygusal zekânın; öz farkındalık, iç kontrol, motivasyon, empati ve sosyal yetenekler olmak üzere beş temelden meydana geldiğini belirtir. Öz farkındalık, kişinin kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi ve başkalarının üzerindeki etkisinin farkında olmasıdır. İç kontrol ise, kişinin duygularını iyi yönetebilme yeteneğidir. Motivasyon, kişinin günlük yaşamdaki istekliliği ve girişimciliğini ifade ederken, empati ise kişinin karşısındakinin hislerini algılayabilme, kendini karşısındakinin yerine koyabilme olarak ifade edilir. Son olarak sosyal yetenekler ise, çok çeşitli ilişki ve becerileri kapsayan bir özelliktir. Liderlik, ikna kabiliyeti, kriz yönetimi ve ekip çalışmasına yatkınlık gibi özellikler sosyal yetenek başlığı altında toplanmıştır.

Duygusal Zekanın Ölçülmesi ve Kullanılan Ölçekler

Duygusal Zekayı ölçümlemek için birden fazla yöntem bulunmakta. Mayer-Solovey-Caruso Duygusal Zeka Testi, BarOn’un Sosyal ve Duygusal Zeka Modeli ya da BarOnun Sosyal ve Duygusal Zekaya Bağlı liderlik testi bunlardan bazıları. Bu testler ile kişinin öz farkındalık, iletişim, liderlik, empati gibi sosyal özelliklerini ölçüyor ve kişilik eğilimlerine göre onları yönlendiriyoruz.

Aba Psikoloji olarak, bu testler ve birebir çalışmalar ile kişilerin sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları aşmalarına ve hedeflerini başarmalarına yardımcı oluyoruz. Sınav stresi yaşayan gençlere, iş hayatında başarıyı yakalamak isteyenlere ya da duygu durumunu yönetmek isteyen kişilere uzman kadromuzla destek oluyoruz.

Algı ve dikkat eksikliği kişilerin özellikle eğitim ve kariyer hayatlarını şekillendirip sosyal yaşam kalitesini düşüren en önemli durumlardan biridir. Bu nedenle dürtülerin kontrol altına alınması, algılama ve odaklanabilme düzeyinin artırılmasının son derece gerekli olduğu bilim insanlarınca vurgulanmaktadır. Aba Psikoloji olarak dikkat ve algı testleri bünyesinde en etkili ölçümleri veren stratejik yetenek yönetimi testleri ile danışanlarımıza eğitim, kariyer ve günlük yaşantılarını daha kaliteli hale getirmek için destek veriyoruz.

Stratejik Yetenek Yönetimi Testi

Özellikle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve becerilerini kendi ilgi alanları doğrultusunda en doğru şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu test ile, öğrencilerin sayısal ve sözel alanlardan hangilerine eğilimleri olduğunu öğrenilip mesleki yönelimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca kişisel öğrenme farklılıklardan yola çıkılarak katılımcılarımızın işitsel, görsel ve davranışsal gibi türlerden hangisi ile etkili ve kalıcı öğrenebildiği keşfedilmektedir. Bu sayede öğrenciler kendilerinin farkına vararak lise veya üniversitede doğru tercihler yaparak mutlu bir mesleki yaşama da adım atmış olacaklardır.

Dikkat ve Algı Testleri Kimlere Yapılır?

Dikkat algılama testi içerisinde WISC-V, zekâ ve inovasyon testleri de bulunmaktadır. Dikkat ve algılama testi sadece lise ve üniversite çağındaki öğrencileri değil 3-5 yaş aralığındaki katılımcılarımıza kadar geniş bir yaş aralığına hitap etmektedir. Test 2-2.5 saat sürmekte ve sonuçlar 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır. Akademisyen psikoloğumuz Gamze Sart tarafından ayrıca test sonuç sunumu da yapılmaktadır. Dikkat ve algı testi esnasında öğrenci veya katılımcılarımızın davranışları da uzmanlarımızca gözlemlendiğinden bir sonraki süreç olarak teste katılanların terapiye mi derse mi yönlendirilmesi gerektiği de belirlenmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşan Aba Psikolojinin uzman psikologları olarak, dikkat sezgi ve algılama testleri ile öğrencilerin ilgileri ve yetkinliklerinin ayrıntılı bir şekilde analizini yaparak özellikle eğitim ve mesleki yönelim alanlarında mutlu bir yaşam sürmelerine oldukça önem veriyoruz. Bu analize ek olarak yapılan davranışsal gözlem sayesinde öğrencilerin bir genellemeye tabii tutulmaksızın bireysel eğitim ve kariyer yönlendirmelerini de tespit ediyoruz. Ayrıca testten elde edilen veriler sayesinde katılımcı ve öğrencilerimizin dikkat ve algılarını kontrol edebilmelerine yardımcı olurken kişisel gelişimlerini de gözlemleme şansı buluyoruz. Böylece dikkat ve algılarının davranışlarına yansımalarını bir olumsuzluk yerine öğrencilerimizi bir adım daha ileriye taşıyan olumlu unsurlara dönüştürüyoruz.

Başarı testleri, çocukları değerlendirmede kullanılan ve çocukların ne bildiğini ve ne yapabildiğini ölçen testlerdir. Belli bir öğrenme sürecinin sonunda elde edilen bilgi, beceri ve anlayışı ölçen bu testler güçlü ve zayıf olunan alanları belirler ve başka yapılması gereken testleri önerir.

ABA Psikoloji olarak en etkili, bağlı ve geçerli ölçümleri veren başarı testleri ile çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı bir harita çıkarmayı amaçlıyoruz.

Çocuğunuzun aldığı eğitimler ve dersleri takiben, onun ne aşamada olduğunu ve hangi alanlarda güçlenmeye ihtiyacı olduğunu belirlemeye yarayan başarı testleri sayesinde, çocuğunuz güçlü yönlerini keşfedebilir ve güçlenmesi gereken kısımlara daha çok yönlenebilir.

Aynı zamanda aldığı eğitimlerden ne kadar yararlanabildiğini de ortaya koyan başarı testleri, çocuğunuzun gelişimini izlemenize yardımcı olur ve gelişim sürecine de katkıda bulunur.

Başarı Testleri Amaç Değil Araçtır

Başarı testlerinde ölçme ve değerlendirme amaç değil, amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını kontrol eden bir araçtır. Diğer testlere göre başarı testleri eğitim süreci ile iç içedir. Test 2-2.5 saat sürüp sonuçlar 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır.

Akademisyen psikoloğumuz Gamze Sart tarafından ayrıca test sonuç sunumu da yapılmaktadır. Test esnasında çocuğunuzun davranışları da uzmanlarımızca gözlemlenir ve bir sonraki süreç olarak teste katılanların hangi alana yönlendirilmesi gerektiği belirlenir.

ABA Psikoloji uzmanları, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşur ve testi uygulayan psikologlar alanında deneyimli uzmanlardır.

Uzmanlarımız başarı testleri ile birlikte çocuğunuzun eksikliklerinin ve güçlü taraflarının ayrıntılı bir şekilde analizini yapar ve onların eğitim ve mesleki yönelim alanlarında onlara en uygun yönlendirmeler yaparak yardımcı olur.

Aynı zamanda uzmanlarımız test geliştirme basamakları takip ederek öğrencilere en uygun testlerin hazırlanması için çalışmaktadırlar.

Eksikleri keşfetmeye ve bunları tamamlamaya yönelik olan başarı testlerinin sonucunda bütün devimsel beceri, bilişsel güç ve duyuşsal özellikleri beklenen düzeylerde kazandırmak hedeflenmektedir. Böylece izleme ve denetim ile test uygulama sürecinden de istenilen sonuç alınabilmektedir.

Yetenek ve ilgi testleri, çocukların kişisel yeteneklerini, becerilerini ölçen ve ilgi alanlarını tespit etmeye yarayan testlerdir. Bu testler başlıca çocuğunuzun sayısal ya da sözel alana olan yatkınlığını, hangi meslek alanına daha çok yatkın olduğunu ve genel yeteneklerini belirlemeye yöneliktir.

ABA Psikoloji olarak en etkili, bağlı ve geçerli ölçümleri veren yetenek ve ilgi testleri ile ayrıntılı bir analiz oluşturmaya çalışıyoruz.

Yetenek ve İlgi Testleri Nasıl Yapılır?

Yetenek ve ilgi testlerini danışanlarımıza sunduğumuz gibi onların kariyer planlamasına destek olabilmek için de hizmet veriyoruz. Meslek eğilimlerini stratejik yetenek yönetimi testi sayesinde ölçüp değerlendiriyoruz, buna yönelik güçlendirmesi gerekilen yönleri tespit edip sizin için yönlendirme yapıyoruz.

Bu testlerle çocuğunuzun ilgisi dâhilinde, onların gelecekte daha parlak ve daha başarılı bireyler olabilmesini hedeflemekteyiz, çünkü çocuklar ilgi ve yeteneklerini keşfederek kendi ilgileri doğrultusunda en mutlu ve başarılı olabilecekleri şekilde kendilerini yönlendirebileceklerdir. 

Yetenek ve İlgi Testleriyle Geleceğinizi Tasarlayın

Yetenek ve ilgi testlerinde asıl hedef, çocukların meslek ve program seçimini sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlamak ve onların kariyer planlamalarındaki ihtiyaçlarını tespit edip karşılamaktır. ABA Psikoloji’de çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayabilen yetenek ve ilgi testleriyle en uygun sonuç size sunulmaktadır.

Testler 2-2.5 saat sürer ve sonuçları 2-3 hafta içerisinde açıklanır. Akademisyen psikoloğumuz Gamze Sart tarafından ayrıca test sonuç sunumu da yapılmaktadır. Bir sonraki süreç sonuçlar takibinde yönlendirme ve geliştirmek için danışmanlık sağlamaktır.

ABA Psikoloji’de uzmanlar, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşur ve testi uygulayan psikologlar deneyimli uzmanlardır.

Uzmanlarımız yetenek ve ilgi testleriyle çocuğunuzun yeteneklerinin ve yatkınlıklarının ayrıntılı bir şekilde analizini yapar ve onların eğitim ve mesleki yönelim alanlarında en uygun yönlendirmeler yaparak onlara yardımcı olur.

Aynı zamanda psikologlarımız çocuklarınızın gelecekteki hayatları için kendilerine göre en doğru yoldan gidebilmeleri için yönlendirme yapmaktadırlar.  

Yetenek ve ilgi testlerinin sonucunda öğrencilere bütün kişisel yeteneklerine uygun bütün devimsel, duyuşsal ve bilişsel becerileri kazandırmak hedeflenir. Böylece izleme ve denetim ile bu süreçten de istenilen sonuç alınmaktadır.

Kişilik, bir bireyin çocukluk çağından itibaren gelişen ve birçok unsuru içinde barındıran kompleks bir yapıdır, kişinin yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan yapısını kendine özgü kılar. Kişilik testleri, bir kişinin karakterini doğru bir şekilde tanımlamak ve anlamlandırmak için kullanılan, standardize edilmiş soru formlarından oluşan bir ölçme ve değerlendirme biçimidir. ABA Psikoloji olarak en bağlı ve geçerli kişilik testlerini kullanarak çocuğunuzun kişilik yapısını ve kişiliğine uygun kariyer planlarını keşfetmeniz için çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı bir harita çıkarmayı amaçlıyoruz.

Kişilik Testleriyle Kariyer Planınızı Çizin

Kişilik testlerini çocuğunuzun kişisel ve psikososyal gelişimini tespit etmek için kullanarak, çocuğunuzun gelişimsel sürecini takip etmenize ve çocuğunuzun becerilerini geliştirmesine olanak sağlıyoruz. Bu testler sayesinde çocuğunuz güçlü yönlerini keşfedebilecek, hangi yöntemlerle daha iyi öğrenebileceğini fark edebilecektir. Çocuğunuzun görsel mi, işitsel mi, yoksa kinestetik mi olduğunu fark edebilmesi, sahip olduğu kişilik tipinin en çok hangi kariyer tiplerine uygun olduğunu öğrenebilmesi kendisini doğru yönlendirebilmesini ve ilgi alanlarına bu şekilde yön verebilmesini sağlayacaktır.

Kişilik Testleri Amacı

Kişilik testlerinde asıl amaç insanların kişisel özellik yapılarını ölçmek ve değerlendirmektir. ABA Psikoloji’de sizin gelişimine katkı sağlayabilen kişilik testleriyle size en uygun sonuçları sunmayı hedefliyoruz. 2-2.5 saat süren testlerin sonuçları 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır. Test sonuç sunumu akademisyen psikolog Gamze Sart tarafından yapılmaktadır. Çocuğunuzun test sırasındaki tutum ve davranışları da uzmanlarımızca gözlemlenir, bir sonraki süreçte nasıl yönlendirilmesi gerektiği belirlenir.

ABA Psikoloji uzmanları, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşur ve testi uygulayan psikologlar alanında deneyimli uzmanlardır. Uzmanlarımız kişilik testleriyle çocuğunuzun kişilik tipinin ayrıntılı bir şekilde analizini yapar ve onların eğitim ve mesleki yönelim alanlarında onlara en uygun yönlendirmeler yaparak onlara yardımcı olur. Aynı zamanda uzmanlarımız çocuklarınızın gelecekteki hayatları için kişiliklerine uygun en doğru yoldan gidebilmeleri adına yönlendirme yapmaktadırlar.

Blog Yazılarımız

 

 
Open chat
Merhaba Aba Psikoloji Danışmanı!
X