aba psikoloji Test, Danışmanlık ve Eğitim Aba Psikoloji olarak, danışanlarımıza daha iyi bir akademik yol izleyebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle çocuk, genç ve yetişkin danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz.

Stratejik Yetenek Yönetimi

“Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı” nın temeline öğrencilerin becerilerinin, ilgi alanlarının, eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi yer alır. Bunların belirlenmesi için başta WISC-V olmak üzere 8 ayrı psikolojik test uygulanır. Değerlendirmeler sonucunda belirlenen kriterlere göre, gençlerin sosyo – ekonomik ve kültürel çevrelerini de göz önüne alarak bir stratejik plan hazırlanır. Bu stratejik plan 3, 6, 12 ve 24 aylık hedefleri ve öngörüleri kapsayacak şekilde hazırlanır.

Kariyer Planlama

Her an ve her yaşta ‘yeni bir kariyer mümkün’ diyerek; kendine yepyeni bir yol çizmek isteyenlere ihtiyaçları olan rotayı planlamada destek oluyoruz. Böylece alınan riskleri en aza indiriyor ve atılan her adımın proaktif olmasını sağlıyoruz.

Yetenekleriniz, ilgi alanlarınız ve potansiyelinizi keşfetmek için öncelikle becerilerinizi birlikte analiz ederiz. İkinci adım olarak size en uygun mesleği birlikte keşfeder ve bu meslekte başarılı olmak için izlemeniz gereken rotayı belirler ve zaman kaybetmeden harekete geçmenize yardımcı oluyoruz.

aba psikoloji Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz?

Daha iyi bir gelecek için

Mindfulness

yeteneklerinizin açığa
çıkmasında yardımcı olalım

Metacognition

yeteneklerinizin açığa
çıkmasında yardımcı olalım

Art Terapi

yeteneklerinizin açığa
çıkmasında yardımcı olalım

Oyun Terapisi

yeteneklerinizin açığa
çıkmasında yardımcı olalım

Testler

Her yaşa uygun testler

Zeka Testi
EQ Testleri
Dikkat ve Algı Testleri
Başarı Testleri
Yetenek ve İlgi Testleri
Kişilik Testleri

Zeka Testi

Her yaşa uygun çok sayıda pratik için alan açan WISC–V, Stanford-Binet Zeka Testi (veya yaygın kullanımıyla Stanford-Binet), Çoklu Zeka Testleri ve daha fazlası.

EQ Testleri

Zekâ denildiği zaman çoğu kişinin aklına sadece IQ (Mantıksal Zekâ) gelir. Halbuki, zekânın farklı türleri vardır. IQ (Intellectual Quotient) akademik başarıyı ve duygusal olmayan zekayı ölçmek için kullanılırken, Duygusal zeka EQ (Emotional Quotient) kişinin duygusal zekâsını, yani duygularını ne kadar iyi yönetebildiğini ve empati yeteneğini ölçer.

Dikkat ve Algı Testleri

Aba Psikoloji olarak dikkat ve algı testleri bünyesinde en etkili ölçümleri veren stratejik yetenek yönetimi testleri ile danışanlarımıza eğitim, kariyer ve günlük yaşantılarını daha kaliteli hale getirmek için destek veriyoruz.

Başarı Testleri

Başarı testleri, çocukları değerlendirmede kullanılan ve çocukların ne bildiğini ve ne yapabildiğini ölçen testlerdir. Belli bir öğrenme sürecinin sonunda elde edilen bilgi, beceri ve anlayışı ölçen bu testler güçlü ve zayıf olunan alanları belirler ve başka yapılması gereken testleri önerir.

Yetenek ve İlgi Testleri

ABA Psikoloji olarak en etkili, bağlı ve geçerli ölçümleri veren yetenek ve ilgi testleri ile ayrıntılı bir analiz oluşturmaya çalışıyoruz.

Kişilik Testleri

ABA Psikoloji olarak en bağlı ve geçerli kişilik testlerini kullanarak çocuğunuzun kişilik yapısını ve kişiliğine uygun kariyer planlarını keşfetmeniz için çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı bir harita çıkarmayı amaçlıyoruz.

Neden aba psikoloji

Aba Psikoloji olarak, danışanlarımıza daha iyi bir akademik yol izleyebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle çocuk, genç ve yetişkin danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz.

Slide metacognition Aba Psikoloji, Türkçeye üstbiliş olarak çevrilen Metacognition stratejilerini uygulayan bir psikolojik danışmanlık merkezidir. Metacognition yöntemiyle Aba’ya gelen farklı yaş gruplarından danışanların kendine özel düşünme süreçlerinin farkına varması ve bu süreçleri kontrol etmesi sağlanır.
detaylı bilgi
Slide Mindfulness Mindfulness, yani Türkçe çevirisiyle ‘farkındalık’, Aba Psikoloji olarak uyguladığımız yöntemlerden biri. Mindfulness, en temel haliyle dikkat dağıtan etkenlerdense asıl meseleye odaklanmak olarak açıklanabilir. Özellikle son zamanlarda hem eğitim-öğretim hayatında hem de gündelik hayatta bu kadar önem kazanmasının elbette bir sebebi var: odaklanmamızı zorlaştıran pek çok unsuru barındıran modern hayat. detaylı bilgi

Gamze Sart

“İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da, Yüksek Öğretimin İnovasyon ve Teknoloji odaklı geleceği Hakkında Doçent olarak akademik çalışmalar yapmakta ve HAYEF’de görev almaktadır. Proje ve Teknoloji Ofisinde Patent Kurulunda Yönetim Kurulu Üyesidir. AB Horizon 2020 kapsamında özellikle Bioteknoloji ve IT gibi alanlardaki Kümelenmeler üzerinde Patent ve Lisanslama Direktörüdür. Yüksek Öğretim dışında Psikoloji, Antropoloji ve Nöropsiloloji ayrıca diğer doktora alanlarıdır. Türkiye’de en fazla yatırım yapan 2 kadın girişimci içindedir. 2016 yılından beri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahiptir. Her sene 500 den fazla öğrencinin yurtdışında üniversitelere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde yerleşmesine ve burs almasına (2018 38 milyon USD) destek olmaktadır. Kieretsu Melek Yatırımcı Ağı Yönetim Kurulu Üyesidir. Maker Hareketi başta olmak üzere Genç Araştırmacılar Akademisinin ve İnovasyon için Eğitim Vakfı kurucularındandır.