Başarı testleri, çocukları değerlendirmede kullanılan ve çocukların ne bildiğini ve ne yapabildiğini ölçen testlerdir. Belli bir öğrenme sürecinin sonunda elde edilen bilgi, beceri ve anlayışı ölçen bu testler güçlü ve zayıf olunan alanları belirler ve başka yapılması gereken testleri önerir.

ABA Psikoloji olarak en etkili, bağlı ve geçerli ölçümleri veren başarı testleri ile çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı bir harita çıkarmayı amaçlıyoruz.

Çocuğunuzun aldığı eğitimler ve dersleri takiben, onun ne aşamada olduğunu ve hangi alanlarda güçlenmeye ihtiyacı olduğunu belirlemeye yarayan başarı testleri sayesinde, çocuğunuz güçlü yönlerini keşfedebilir ve güçlenmesi gereken kısımlara daha çok yönlenebilir.

Aynı zamanda aldığı eğitimlerden ne kadar yararlanabildiğini de ortaya koyan başarı testleri, çocuğunuzun gelişimini izlemenize yardımcı olur ve gelişim sürecine de katkıda bulunur.

“Çocuğumuzun Geleceği için En Önemli Adım: Doğru Okul Seçimi„

Başarı Testleri Amaç Değil Araçtır

Başarı testlerinde ölçme ve değerlendirme amaç değil, amaçlara ulaşıp ulaşılmadığını kontrol eden bir araçtır. Diğer testlere göre başarı testleri eğitim süreci ile iç içedir. Test 2-2.5 saat sürüp sonuçlar 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır.

Akademisyen psikoloğumuz Gamze Sart tarafından ayrıca test sonuç sunumu da yapılmaktadır. Test esnasında çocuğunuzun davranışları da uzmanlarımızca gözlemlenir ve bir sonraki süreç olarak teste katılanların hangi alana yönlendirilmesi gerektiği belirlenir.

ABA Psikoloji uzmanları, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşur ve testi uygulayan psikologlar alanında deneyimli uzmanlardır.

Uzmanlarımız başarı testleri ile birlikte çocuğunuzun eksikliklerinin ve güçlü taraflarının ayrıntılı bir şekilde analizini yapar ve onların eğitim ve mesleki yönelim alanlarında onlara en uygun yönlendirmeler yaparak yardımcı olur.

Aynı zamanda uzmanlarımız test geliştirme basamakları takip ederek öğrencilere en uygun testlerin hazırlanması için çalışmaktadırlar.

Eksikleri keşfetmeye ve bunları tamamlamaya yönelik olan başarı testlerinin sonucunda bütün devimsel beceri, bilişsel güç ve duyuşsal özellikleri beklenen düzeylerde kazandırmak hedeflenmektedir. Böylece izleme ve denetim ile test uygulama sürecinden de istenilen sonuç alınabilmektedir.