Kişilik, bir bireyin çocukluk çağından itibaren gelişen ve birçok unsuru içinde barındıran kompleks bir yapıdır, kişinin yetenek ve özellikleriyle toplumsal yaşamda etkili olan yapısını kendine özgü kılar. Kişilik testleri, bir kişinin karakterini doğru bir şekilde tanımlamak ve anlamlandırmak için kullanılan, standardize edilmiş soru formlarından oluşan bir ölçme ve değerlendirme biçimidir. ABA Psikoloji olarak en bağlı ve geçerli kişilik testlerini kullanarak çocuğunuzun kişilik yapısını ve kişiliğine uygun kariyer planlarını keşfetmeniz için çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı bir harita çıkarmayı amaçlıyoruz.

Kişilik Testleriyle Kariyer Planınızı Çizin

Kişilik testlerini çocuğunuzun kişisel ve psikososyal gelişimini tespit etmek için kullanarak, çocuğunuzun gelişimsel sürecini takip etmenize ve çocuğunuzun becerilerini geliştirmesine olanak sağlıyoruz. Bu testler sayesinde çocuğunuz güçlü yönlerini keşfedebilecek, hangi yöntemlerle daha iyi öğrenebileceğini fark edebilecektir. Çocuğunuzun görsel mi, işitsel mi, yoksa kinestetik mi olduğunu fark edebilmesi, sahip olduğu kişilik tipinin en çok hangi kariyer tiplerine uygun olduğunu öğrenebilmesi kendisini doğru yönlendirebilmesini ve ilgi alanlarına bu şekilde yön verebilmesini sağlayacaktır.

Kişilik Testleri Amacı

Kişilik testlerinde asıl amaç insanların kişisel özellik yapılarını ölçmek ve değerlendirmektir. ABA Psikoloji’de sizin gelişimine katkı sağlayabilen kişilik testleriyle size en uygun sonuçları sunmayı hedefliyoruz. 2-2.5 saat süren testlerin sonuçları 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır. Test sonuç sunumu akademisyen psikolog Gamze Sart tarafından yapılmaktadır. Çocuğunuzun test sırasındaki tutum ve davranışları da uzmanlarımızca gözlemlenir, bir sonraki süreçte nasıl yönlendirilmesi gerektiği belirlenir.

ABA Psikoloji uzmanları, Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşur ve testi uygulayan psikologlar alanında deneyimli uzmanlardır. Uzmanlarımız kişilik testleriyle çocuğunuzun kişilik tipinin ayrıntılı bir şekilde analizini yapar ve onların eğitim ve mesleki yönelim alanlarında onlara en uygun yönlendirmeler yaparak onlara yardımcı olur. Aynı zamanda uzmanlarımız çocuklarınızın gelecekteki hayatları için kişiliklerine uygun en doğru yoldan gidebilmeleri adına yönlendirme yapmaktadırlar.