İş dünyasında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi Duygusal Zekâ (EQ). Sosyal ilişki yetenekleri, liderlik yetisi, empati ve uyum gibi kavramları içinde barındırmasından dolayı EQ, iş dünyasında başarıyı etkileme konusunda IQ’dan daha fazla öneme sahip görülüyor.

Biz Aba Psikoloji olarak, çalışma hayatında veya sosyal hayatta başarıyı yakalamak isteyen ve bu konuda yardıma ihtiyaç duyan kişilere Reuven BarOn’un Sosyal ve Duygusal Zekâya bağlı Liderlik Testi ile yardımcı oluyoruz.

Testin Uygulaması

Psikoloji alanında sayısız çalışmalarıyla bizlere ışık tutan Reuven Baron’un Duygusal ve Sosyal Zekâ Envanterinde kişilerin liderlik yetilerini ölçen testler de bulunuyor. Reuven Baron’a göre liderlik konsepti insan odaklı, süreç odaklı ve organizasyon odaklı olmak üzere üç alan merkezli olarak işliyor.

İnsan odaklı liderlik kısmında kişinin; insan ilişkilerini ne kadar yönetebildiği, kişiler arası çatışmaları çözümleme yeteneği, diğerlerini motive edebilme ve performans artırma yetenekleri ölçülüyor.

Süreç odaklı liderlik kısmında ise kişinin projeleri, görevleri ve hedeflenen amaçları ne kadar zamanında ve verimli yerine getirebildiği test ediliyor. Son olarak, organizasyon odaklı bölümde ise, kişinin çalıştığı kuruluşun yapısını tanıdığı ve kaynaklarını ne kadar bildiği ölçümleniyor.

Liderlik tanımını inşa eden bu üç alandan ayrı olarak, Baron’a göre birbirinden farklı liderlik tipleri de var. Bu testler ile kişinin liderlik edebilme yetisi ölçülüyor ve kişilik özelliklerinden yola çıkarak liderlik tipi belirleniyor. Test sürecinin sonunda TanıtımGenel ÖzetProfil Tanımı ve Gelişime Yönelik Tavsiyeler olmak üzere dört adet rapor oluşturuluyor. Bu raporlar psikoloji alanında yetkili kişilerce analiz ediliyor ve kişinin yol haritası çıkarılıyor.

Bizler Aba Psikoloji olarak uzman psikolog ve akademisyen kadromuzla, sizlere iş dünyasında başarının anahtarını verebilmek için Reuven Baron Sosyal ve Duygusal Zekaya bağlı Liderlik Testi ile hizmetimizi en iyi şekilde sunuyoruz. Karakterinizin hangi lider tipine uygun olduğunu, güçlü ve zayıf yönlerinizi, ikili ilişkilerdeki becerilerinizi ölçerek eksik kaldığınız noktaları tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.