Algı ve dikkat eksikliği kişilerin özellikle eğitim ve kariyer hayatlarını şekillendirip sosyal yaşam kalitesini düşüren en önemli durumlardan biridir. Bu nedenle dürtülerin kontrol altına alınması, algılama ve odaklanabilme düzeyinin artırılmasının son derece gerekli olduğu bilim insanlarınca vurgulanmaktadır. Aba Psikoloji olarak dikkat ve algı testleri bünyesinde en etkili ölçümleri veren stratejik yetenek yönetimi testleri ile danışanlarımıza eğitim, kariyer ve günlük yaşantılarını daha kaliteli hale getirmek için destek veriyoruz.

Stratejik Yetenek Yönetimi Testi

Özellikle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini ve becerilerini kendi ilgi alanları doğrultusunda en doğru şekilde kullanabilmelerine yardımcı olmaktadır. Bu test ile, öğrencilerin sayısal ve sözel alanlardan hangilerine eğilimleri olduğunu öğrenilip mesleki yönelimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Ayrıca kişisel öğrenme farklılıklardan yola çıkılarak katılımcılarımızın işitsel, görsel ve davranışsal gibi türlerden hangisi ile etkili ve kalıcı öğrenebildiği keşfedilmektedir. Bu sayede öğrenciler kendilerinin farkına vararak lise veya üniversitede doğru tercihler yaparak mutlu bir mesleki yaşama da adım atmış olacaklardır.

  • Tüm duygu ve davranış bozukluklarını içermesi.

“Çocuğumuzun Geleceği için En Önemli Adım: Doğru Okul Seçimi„

Dikkat ve Algı Testleri Kimlere Yapılır?

Dikkat algılama testi içerisinde WISC-V, zekâ ve inovasyon testleri de bulunmaktadır. Dikkat ve algılama testi sadece lise ve üniversite çağındaki öğrencileri değil 3-5 yaş aralığındaki katılımcılarımıza kadar geniş bir yaş aralığına hitap etmektedir. Test 2-2.5 saat sürmekte ve sonuçlar 2-3 hafta içerisinde açıklanmaktadır. Akademisyen psikoloğumuz Gamze Sart tarafından ayrıca test sonuç sunumu da yapılmaktadır. Dikkat ve algı testi esnasında öğrenci veya katılımcılarımızın davranışları da uzmanlarımızca gözlemlendiğinden bir sonraki süreç olarak teste katılanların terapiye mi derse mi yönlendirilmesi gerektiği de belirlenmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşan Aba Psikolojinin uzman psikologları olarak, dikkat sezgi ve algılama testleri ile öğrencilerin ilgileri ve yetkinliklerinin ayrıntılı bir şekilde analizini yaparak özellikle eğitim ve mesleki yönelim alanlarında mutlu bir yaşam sürmelerine oldukça önem veriyoruz. Bu analize ek olarak yapılan davranışsal gözlem sayesinde öğrencilerin bir genellemeye tabii tutulmaksızın bireysel eğitim ve kariyer yönlendirmelerini de tespit ediyoruz. Ayrıca testten elde edilen veriler sayesinde katılımcı ve öğrencilerimizin dikkat ve algılarını kontrol edebilmelerine yardımcı olurken kişisel gelişimlerini de gözlemleme şansı buluyoruz. Böylece dikkat ve algılarının davranışlarına yansımalarını bir olumsuzluk yerine öğrencilerimizi bir adım daha ileriye taşıyan olumlu unsurlara dönüştürüyoruz.

Danışmanlarımızdan Bilgi Alın

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud