Zihin Kuramına Giriş Semineri

Bu seminerlerin amacı, çocuk ergen ve yetişkin çalışmalarında sosyal ilişki problemleri yaşayan bireylerin sorunlarının kaynakları, duygusal zekanın bireyin okul, iş ve hayat başarılarına olan etkisi, çözüm yoluna gidebilecek araçlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.  Zihin Kuramını gerçekleştiremeyen bireylerin nörolojik temelleri hakkında ve alan çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmayı, yüksek işlevli otizmli bireyler ile yapılan çalışmalarda katılımcıların/öğrencilerin farkındalığını arttırmayı amaçlamaktadır.

En yakın Zihin Kuramına Giriş Semineri: 9 Şubat 2020.

Kayıt olmak için: 0541 389 23 88

Emotional Intelligence
Duygusal zeka geliştirile bilir mi?  Yüksek duygusal zekaya sahip olmanın gereklilikleri neler? Ne gibi çalışmalarla duygusal zeka arttırılabilir?  İlişkilerinde problem yaşayan bireyler ile çalışmada hangi duygusal zeka geliştirici teknikler kullanılır? Empatik eğilim becerilerini çocukluktan itibaren geliştirmenin yolları ve yöntemleri bu eğitimin ana hatlarını belirliyor.

Design Thinking
Girişimcilik yeni şeyler üretmek, profesyonel alanda kişiyi var olduğu noktadan sıçrayarak üst noktaya getirecek olan şey bilgi ve becerisiyle yeni bir şey ortaya çıkarmasını sağlamak bu eğitimin temel amacıdır. Profesyonel anlamda fark yaratabilmek ve kilit noktaları çöze bilmek için geliştirilmiş bu program, doğru düşünme becerileri kazanma, problemleri yeniden tanımlama, stratejiler belirleme gibi birçok yetiyi kazandırmayı amaçlar. .

Mindfullness
İnsan yaşamı boyunca birçok çevresel etki ile değişime uğrar ve birtakım duygularla baş etme yolları geliştirir. Zamanın getirdiği özellikle stresli yaşam koşulları zihin ve beden dengesini bozabilir.
Bu doğrultuda  Mindfullnes eğitimi insan yaşamındaki doyumluluğu ve verimliliği arttırmayı amaçlar. Mindfulness nedir?  insan bunları hayatına gündelik yaşamına nasıl entegre eder, zihinde uçuşan tüm rahatsızlık verici düşünceleri düzenleye bilir ve anda kalabilir? Bu eğitimin ana prensiplerini oluşturur.

Emotional Intelligence Base Theory of Mind Theory (Duygusal Zeka Tabanlı Zihin Kuramı)
Nörolojik bilgi temelinde değerlendirilen duygusal zeka becerilerinin önemi ve alan çalışanlarına sağlanması gereken değerlendirme becerileri ve terapi yetkinlikleri arttırmak amaçlanır. Zihin kuramı nedir? Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka ile ilişkisi nasıldır? İnsan yaşamını nasıl etkiler? Birbirini besleyen bu iki kuram yaklaşım nasıldır?  Hangi terapi yöntemleri ile danışanlarda ve hastalarda çalışmalar yapmak mümkün?


Mindfullness Based Theory of Mind Theory (Farkındalık Tabanlı Zihin Kuramı)

Zihin kuramı becerisi kazanamamış olan birçok birey özellikle ilişkilerinde birtakım problemler yaşar.
Bu eğitim, Yüksek işlevli Otizmli bireylerde yaşanan ilişki problemlerinde düşünce ve davranış biçimlerinin çözümlenmesi, bu alanda yapılacak terapi teknikleri ve uyarlaması nasıl olmalıdır? Vakalarda görülen problemler gündelik hayata akademik becerilere ve iş yaşamına nasıl etki eder? sorularına cevap bulmayı amaçlamaktadır.

 SYYT Eğitimi Stratejik Yetenek Yönetimi
Eğitimin ve akademik becerinin öneminin arttığı günümüzde öğrencilik hayatındaki kritik dönemler ile noktasal çalışmalar geçekleştirmek için tasarlanmış bu yöntemde, çocuğun gelişim dönemine hitap ederek gelecek rotasının belirlenmesi sağlanıyorl. Stratejik Yetenek Yönetimi, insan yaşamında akademik başarıyla birlikte hayat başarısının sağlanmayı amaçlayan mevcut yetenekleri değerlendirerek insanın öğrenme kabiliyeti ile birleşiyor.

Grup Sanat Terapisi

Bu eğitimde üretmenin kendini ifade edebilmenin yolları sanat ile kesişir. Kendini yeniden keşfetme yolculuğunda farkındalık kazanmayı amaçlayan bireyler aynı zamanda etkileşim sağlayarak grup içerisinde birlikteliğin verdiği tüm olumlu hisleri deneyimleme fırsatı bulur.
Grup Sanat terapisinin amacı nedir? Kimlere uygundur? Ne şekilde ve nasıl uygulanır?  Ne tür teknikler bu terapi çeşidinde uygulanabilir?  Sorularının cevapları bu eğitimin ana hatlarını oluşturur.Grup Oyun Terapisi
Çocukluğa kendini ifade etme imkanı yaratan, ruhta iyileştirici gücü olan oyun terapisi grup halinde uygulanması ile birlikte çocukta birçok iletişim becerisinde kazanım sağlar.
Bu eğitimde oyun terapisinin gücü, bir oyun  grubu oluşturmanın incelikleri nelerdir? Hangi kuramlar grup oyun terapisinin temelini oluşturur? Hangi grup oyun teknikleri ne amaçla kullanılır? Hangi durumlarda grup oyun terapisi işlevseldir? Başlıkları eğitimin ana hatlarını oluşturmaktadır ve alan çalışanlarında yetkinliği arttırmayı amaçlar.