Çocuklar ve ergenlerin başarısızlık, dikkati sürdürme becerisinde güçlük gibi birçok problemleri genellikle okullarda fark edilir. Bu problemlere sebep olan faktörleri keşfetmek için çocuğa özel eğitim ve nörorehabilitasyon programları oluşturmak için nöropsikolojik değerlendirme büyük önem taşır.

Nöropsikoloji, beyninin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı hedefleyen psikoloji dalı olarak tanımlanır. Daha eklektik psikoloji disiplinlerinden olan nöropsikoloji zaman zaman sinirbilim, felsefe, nöroloji, psikiyatri ve bilgisayar bilimi ile kesişir. Nöropsikoloji, beden ve zihin ilişkisini ele alırken toplumun sorunlarına çözüm getirme amacını taşıması sebebiyle uygulamalı bir bilim dalı olarak değerlendirilir.

Nöropsikoloji bilim alanı; tüm canlıların ve özellikle de insan vücudunun en önemli organı olan beyinde oluşan işlev bozukluklarının, zihinsel ve davranışsal süreçlere etkisini belirlemeyi amaçlar. Nöropsikoloğun görev alanını ise konjenital, travmatik, tümöral ve enfeksiyöz hasarlar sonucu insanın zihninde, bilişsel süreç ve davranışlarında ortaya çıkan değişiklikleri ve ilgili hastalıkları ortaya koymak olarak tanımlayabiliriz.

Beyinleri gelişmeye devam eden çocuklar ve ergenlere uygulanan testler sonucunda tespit edilecek olası bir sorun, henüz değişime açık oldukları için çocuklarda işlevsel çözümlerle ortadan kaldırılabilir. Örnek vermek gerekirse, Aba Psikoloji olarak, nöropsikolojik değerlendirme sonucunda dikkat performansını düşük olan bir çocuk ya da ergen için sosyal-duygusal gelişimi de göz önünde bulundurularak yaşına uygun programlar oluşturuyoruz.

Böylece çocuk ve ergenlere gelişim süreçlerinde destek veriyor ve sağlıklı bireyler olmaları için çalışıyoruz. Aba Psikoloji olarak, 5-17 yaş arası çocuklara özel nöropsikolojik değerlendirme çalışmalarımızı öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, zihinsel engellilik, üstünlük gibi birçok alanda uyguluyoruz. Farklı yaş grupları farklı becerilere sahiptir. Bu farkın sebebi, beyni çocuk ve ergenlerde hala gelişiyor olmasıdır. Sağlıklı bir çocuk başlangıçta görme, işitme ve motor kontrolü becerilerine sahiptir ve daha sonra zaman içinde bu becerilere öğrenme, hatırlama, dikkat etme ve yönetme becerileri eklenir.

Bu gelişim boyunca performans arttıran aktivitelerle desteklenen çocuk ve ergenler, erişkin birey oldukları zaman bütün potansiyellerini kullanma ve kendilerini gerçekleştirme fırsatı bulabilir. Bu nedenle belli bir yaşa kadar çocuk ve ergenlerin düzenli olarak nöropsikoloji kontrolünden geçmesi önemlidir.