Nörorehabilitasyon nedir?

Nörorehabilitasyon, sinir sisteminde bulunan hasarın iyileşme sürecine destek olmayı amaçlayan, halihazırda var olan işlevsel problemleri en aza indirecek tedavi yöntemlerini ya da bastırıcı yöntemleri kullanan çok yönlü tıbbi bir müdahaledir. Özellikle erken dönemde tespit edilen ve rehabilitasyon programlarına başlanan kişilerin engellilik oranlarının azaldığı biliniyor.

Nöropsikoloji nedir?

Nöropsikoloji, beyninin yapı ve fonksiyonlarının belirli psikolojik olaylarla olan ilişkisini anlamayı hedefleyen psikoloji dalı olarak tanımlanır. Daha eklektik psikoloji disiplinlerinden olan nöropsikoloji zaman zaman sinirbilim, felsefe, nöroloji, psikiyatri ve bilgisayar bilimi ile kesişir. Nöropsikoloji, beden ve zihin ilişkisini ele alırken toplumun sorunlarına çözüm getirme amacını taşıması sebebiyle uygulamalı bir bilim dalı olarak değerlendirilir.

Nöropsikolojik testler nedir?

Nöropsikolojik testler, bilişsel fonksiyonlar ve davranışların, fiziksel olarak beyinde var olan ya da oluşan bozukluklarla ilişkisini ölçmek için kullanılır. Beyindeki işlev bozukluklarından kaynaklanan bilişsel ve davranışsal sorunlar, bu testler aracılığıyla somut bir karşılık bulur.

Nöropsikolojik test bir zeka testi midir?

Nöropsikolojik değerlendirme için bir zeka puanı kullanılmaz. Nöropsikolojik değerlendirme, beynin çeşitli alanları ile ilgili bilişsel işlevleri değerlendiren geniş kapsamlı bir değerlendirme yöntemidir.

Nöropsikolojik test beyin görüntüleme sistemleri yerine kullanılabilir mi?

Nöropsikolojik değerlendirme, farklı değerlendirme araçlarıyla bir arada uygulandığı zaman tanı koyma yeterli olur. Nörolojik muayenenin ardından, gerekli görülürse, hasta beyin görüntüleme yöntemlerine yönlendirilir.

Nöropiskolojik test ne amaçla uygulanır?

Nöropsikolojik değerlendirme nörolojik muayeneye ek olarak tanı koymaya yardımcıdır. Hastalığın izlenmesi, tedavi programının oluşturulması ve zaman içinde değerlendirilmesi için kullanılır. Üstelik güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış olan bu testler, istatistiki verilere ulaşılmasında da direkt rol oynar.

Nöropsikolojik testleri etkileyen faktörler nelerdir?

Aba Psikoloji’nin alanında uzman nöropsikologları, bu testler sonucunda elde edilen verileri kişilerle yapılan birebir görüşmelerin yanı sıra bu kişilerin sosyal ve kültürel ortamlarını da göz önünde bulundurarak analiz eder. Nöroloji ve psikoloji kelimelerinin birleşiminden oluşan nöropsikoloji, nörolojinin sinir sistemi ve hastalıklarını; psikolojinin davranış ve duygular bağlamındaki bilgi ve becerilerini bir arada kullanır. Dolayısıyla, nöropsikoloji, bu iki bilim dalının da faydalandığı ölçütleri kendi amacına uygun şekilde kullanabilir.