Farklı şekillerde ortaya çıkabilen duygusal ve davranışsal problemler, çocukların sosyal, akademik ya da kişisel yaşantılarında direkt bir etkiye sahiptir. Genel anlamda çocukların performanslarını olumsuz olarak etkileyen bu problemler biyolojik olabileceği gibi, aile, okul ya da sosyal çevreden de kaynaklanabilir.

Çocuklar zaman zaman hissettikleri duyguları rahatça ya da olduğu gibi ifade etmekte zorlanır. Bu durumlarda ebeveynler, onların ihtiyaçlarını ya da duygu ve düşüncelerini anlamakta güçlük çeker. Sorunlarıyla nasıl baş edeceğini bilemeyen ve sorununu herhangi bir nedenle anlatamayan çocuklar, duygusal ve davranışsal problemler yaşayabilir. Bu problemler özellikle fiziksel bakımı ihmal edilen, sürekli stresli ortama maruz kalan, genel anlamda ilgi görmeyen ve duygu ya da davranışlarını nasıl yöneteceği ile ilgili destek alamayan çocuklarda daha sık görülse de tüm çocuklar duygusal ve davranışsal problem yaşama potansiyeline sahip. İletişim kurmada güçlük yaratan bu durum, ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olmasını zorlaştırabileceği gibi profesyonel bir yardım olmaksızın müdahale etmek, çocukların daha agresif ya da içine kapanık olmasına yol açabilir.

Kaufman, duygusal ve davranışsal bozuklukların başlıca sekiz belirtisini şu şeklinde listeler;

  • Okulda sergilenen duygusal ve davranışsal tepkiler,
  • Problemlerin yaş, kültür ve etnik özellik standartlarından farklı olması,
  • Problemlerin eğitim performansı üzerinde olumsuz etkisinin olması,
  • Problemlerin strese yönelik bir tepkiden fazla olması,
  • Problemlerin iki veya daha fazla farklı ortamlarda görülmesi,
  • Bozukluğun bireysel çalışmalara rağmen devam etmesi,
  • Bozukluğun diğer yetersizliklerle beraber görülme olasılığı,
  • Tüm duygu ve davranış bozukluklarını içermesi.

“Çocuğumuzun Geleceği için En Önemli Adım: Doğru Okul Seçimi„

Bu belirtileri taşıyan ve profesyonel anlamda tanısı konulmuş duygusal ve davranışsal problemler, çocukların sosyal ve bilişsel becerilerini olumsuz etkileyeceği için kontrol altına alınmalıdır. Çünkü giderilmeyen duygusal ve davranışsal problemler çocuklarda özgüven eksikliği, kaygı, korku, depresyon, sosyal uyumsuzluk, saldırganlık gibi bütün hayatı etkileyen sonuçlara sebep olabilir.

Bu süreçte çocukların olumlayıcı ve teşvik edici örneklere tanık olması büyük önem taşır. Bu nedenle Aba Psikoloji olarak çocukları somut bir pekiştireçler üzerinden yönlendirerek onlara yaşadıkları problemlerle başa çıkma konusunda destek veririz. Akademik ve sosyal eğitimlerini güçlendirmek adına ailelerle işbirliği yaparak, problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluruz.

Danışmanlarımızdan Bilgi Alın

Formu doldurun uzmanlarımız sizinle iletişime geçsin.