WPPSI Testi

David Wechsler tarafından geliştirilen bir diğer test olan WPPSI, ilk olarak 1967 yılında düzenlendi. 1967 yılından bu yana 3 defa yenilenen testin yapısı 2,5 yaş ile 7 yaş aralığındaki çocuklar için tasarlanmıştır. Diğer testlerin aksine çocukların akademik bilgi ve becerilerini masaya yatırmayan sınav, çocukların ideal bir platformda yapabileceklerini ortaya koyar. WPPSI, düşünsel yetenekleri ölçerken, bu ölçümlemeyi bireysel olarak uygulanan çeşitli alt testlerle gerçekleştiriyor.

Yüksek bir güvenilirlik seviyesi olan yüzde 95 seviyesine sahip WPPSI testinde konusunda uzman bir profesyonel, elde edilen sonuçları belirli bir protokol dahilinde takip eder ve değerlendirir. Test süresince katılımcıların rahat etmesini sağlayan profesyoneller, test sonrasını da kapsayan süreç boyunca çocukların en doğru ve güvenilir sonuca ulaşması için çaba sarf ederler.

Test Formatı

Konusunda uzman psikologlar tarafından gerçekleştirilen test, 45-50 dakika sürüyor.

Test öncesinde çocuğu hazırlamaya gerek olmayıp yalnızca daha doğru sonuçlar alınabilmesi için çocuğun hasta olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca çocuk uykusunu almış ve kahvaltısını yapmış olmalıdır. Testlere ve değerlendirme ölçeklerine verilen karmaşık kısaltmalar çocuklar için kafa karıştırıcı olabilse de sınav görevlileri bu konuda çocuklara yardımcı olabiliyor.

Sınavın yapısına gelecek olursak; 14 alt testten oluşan WPPSI’da çocukların görsel detaylara dikkat etme becerisi, bütüne bakabilme ve bağ kurabilme yetileri ile motor becerileri ölçümleniyor. Bunun yanı sıra testlerle beraber kelime-kavram çerçevesinde yapılacak karşılaştırma ve sözel anlama-akıl yürütme becerileri de ölçümlenirken, kavramsal düşünme ve sınıflandırma yeteneği, konsantrasyon, hafıza gibi olgular da saptanabiliyor.

Test Sonuçları Ne Getiriyor?

WPPSI testinden elde edilen sonuçlar, çocukların gelecekteki entelektüel vizyonlarını ortaya koyacak bir niteliğe sahip. Elde edilen sonuçlar, rehberlik faaliyetleriyle bir arada kullanılarak çocukların gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlamaları sağlanır. Sonuçlar, ebeveynlerin verdiği izinler doğrultusunda okullarla paylaşıldığı gibi okullar izin dahilindeki aldıkları sonuçları kullanarak çok daha kaliteli ve yönlendirici bir rehberlik sunabiliyorlar.

WPPSI Puanlama Sistemi

Test tamamlandığında, her bir alt testten elde edilen sonuçlar, her yaş grubundaki çocuklar için Genel Dil Kompozit Puanının yanı sıra Sözel, Performans ve Tam Ölçekli IQ puanlarını geliştirmek için kullanılıyor. 14 alt testi de alan (4 yaş ve üstü) çocuklar için “İşlem Hızı Katsayısı” puanı da belirlenebiliyor.

Çocuklar her bir test ve genel zihinsel yetenek için bir puan alıyor. Alt testler 1 ile 19 arasında bir puan verdiği gibi bu alandaki ortalama alınan puan 7-12 arasında değişim gösteriyor. Ek olarak, her alan için yüzdelik bir sıralama sağlanıyor. Bu puan, çocuğun aynı yaştaki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında nasıl bir durumda olduğunu gösterir. Bu değer “PR = 25” olurken, bu da çocuğun aynı yaştaki çocukların yüzde 25’inden daha iyi veya daha iyi puan aldığı anlamına gelir. Genel zekanın ortalaması, standart 15 puanlık bir sapma ile 90 ve 109 arasında bir puandır. Puanlar, çocuğun doğru cevaplar verebilmesi veya kopyalamak gibi nesnelerin manipülasyonunu gerektiren doğru bir cevap göstermesini gerektiren görevleri başarıyla tamamlayabilmesi ile belirleniyor.

Testte alınan puanlara göre çocukların seviyeleri;

  • 0 –  70: Çok Düşük
  • 70 – 79: Sınırda
  • 80 – 89: Düşük Ortalama
  • 90 – 109: Ortalama
  • 110 – 119: Yüksek Ortalama
  • 120 – 129: Üstün
  • 130 ve Üzeri: Çok Üstün