Başarı testleri, çocukların aldığı eğitimler ve derslerin yanı sıra, onların bu alanlarda ne derecede olduğunu ve hangi alanlarda güçlenmeye ihtiyacı olduğunu net bir şekilde gösterir. Alınan eğitimin başarısını da gözler önüne seren başarı testleri, ebeveynlere de çocuklarının gelişimlerini takip edebilme konusunda büyük avantajlar sunar. Bu testlerden biri de “WIAT III BAŞARI TESTİ”.

Orijinal Wechsler Bireysel Başarı Testi 1992’de David Wechsler tarafından yayınlanırken, 4-8 yaş arasındaki kişilerin akademik yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmıştı. Test, ilk olarak 2005 yılında Wechsler Bireysel Değerlendirme Testi İkinci Baskısı (WIAT-II) olarak revize edilirken, 2009 yılında hali hazırda 2018’den beri kullanılmakta olan Wechsler Bireysel Başarı Testi Üçüncü Basımı’na (WIAT-III) geçildi. Wechsler Bireysel Değerlendirme Testi, önceki dönemlerde gerçekleştirilen Wechsler Testleri’ne oranla birtakım farklılıklar taşıyor. Önceki versiyonlara kıyasla daha fazla akademik bilgiye odaklanan test genel olarak okul ve kliniklerde uygulanıyor.

Wechsler Bireysel Başarı Testi (WIAT-III), iki farklı yaş grubuna uygulanan bir yapıya sahip. 4-19 yaş ya da 11 aylık-okul öncesi yaş aralıklarına yönelik düzenlenen WIAT-III başarı testi, çocuk ve gençler için büyük bir öneme sahip. WIAT-III kapsamında çocukların karşılacağı konu tiplerine bakacak olursak;

  • Sözlü Dil puanı, çocukların sözlü konuşma akıcılığının yanı sıra ayrıntıları dinleme yeteneğini ölçen görevlerde ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.
  • Toplam Okuma puanı, çocukların kelime tanıma becerilerini değerlendiren ve okuduğunu anlama becerilerini değerlendiren görevlerde ne kadar başarılı olduğunu gösterir.
  • Temel Okuma puanı, çocukların hem gerçek hem de telafi edici kelimeleri kullanarak okuma görevlerinde ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.
  • Okuduğunu Anlama ve Akıcılık puanı, çocukların okuma ve metinlerin doğru anlaşılmasını gerektiren işler üzerinde ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.
  • Yazılı Anlatım puanı, çocukların harf oluşturma ve heceleme gibi temel becerileri ve yazılı kelime akıcılığı ve kompozisyon kompozisyonu gibi daha karmaşık becerileri değerlendiren görevlerde ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.
  • Matematik puanı, çocukların sayıları tanımlama ve yazma ve matematik hesaplamalarını çözme, matematiksel ifadeli soruları çözme ve verilen zaman diliminde cevapları hesaplama yeteneğini değerlendiren görevlerde ne kadar iyi performans gösterdiğini gösterir.

WIAT-III testimde on altı alt test vardır ve dinleme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel becerileri ölçmek için farklı alt kollara ayrılırlar. Test okuma, sözlü anlatım, okuduğunu anlama, kompozisyon, yazım denetimi, matematik ve problem çözme, sayısal işlemler, akıcılık gibi alt dallara ayrılıyor.

Puanlama

Son dönemde uygulamada yoğunlaşılan diğer başarı testlerinde olduğu gibi WIAT-III de sınav katılımcılarına ve ebeveynlerine önemli sonuçlar sunar. Ortalama puanın 100 olduğu sınavda 15 puanlık bir standart sapma ile ortalamanın altına inebilir, ya da üzerine çıkabilirsiniz. Bu doğrultuda WIAT-III dahilinde öğrenciler genel olarak 40-160 puan aralığında yer alıyorlar.

Bu tarz standardize edilen başarı testlerindeki en önemli amaç elde edilen başarıdan ziyade çocukların gelişimlerini daha sağlıklı bir platform üzerine inşa etmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda sınavda beklenilen başarıya ulaşamayan çocukların eksikleri üzerine giderek daha sonra teste tekrar almaları büyük önem taşıyor.