Yetişkinlik döneminin her yılında unutkanlık, dikkat problemleri, ani kişilik ve davranış değişiklikleri ortaya çıkabilir. Başındaki okuma gözlüğünü saatlerce arayan, ocakta yemek unutan, markete girdikten sonra ne alacağını hatırlayamayan kişilerle mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bu sorunlar bazen gündelik ya da profesyonel yaşamda zorluklara neden olabilir.

Bu tür sorunlar dikkat bozukluğundan kaynaklanabileceği gibi farklı sebeblerden de ileri geliyor olabilir. Yetişkin ve yaşlılarda sorunun kaynağını bulmak ve sorunu ortadan kaldırmak kişinin yeniden doğmuş gibi hissetmeni, kaliteli bir yaşam sürmesini ve hayata aktif katılımını sağlar. Bunun için yetişkin ve yaşlılara uygun tedavi ve nöroloji temelli rehabilitasyon programını hazırlamak ve kişiye özel tedavi süreçlerine sadık kalmak oldukça önemlidir.

Bu aşamada, sürekli gelişen ve bireysel – toplumsal ilerlemeyi destekleyen nöropsikoloji büyük önem kazanıyor. Nöropsikolojinin önemine değinmeden önce ne olduğunu anlamakta fayda var. Öyleyse, nedir nöropsikoloji? En temel haliyle beyninin yapı ve fonksiyonlarının belli başlı psikolojik olaylarla ya da deneyimlerle olan ilişkisini anlamayı hedefleyen psikoloji dalı olarak tanımlanabilir. Nöropsikoloji, beden ve zihin ilişkisine toplumun sorunlarına çözüm getirme amacı ile yaklaşır. İnsanı insan yapan özelliklere yoğunlaşır ve bu özelliklerin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlar. Dolayısıyla toplumların gelişmesine destek olur. Bu nedenle de uygulamalı bir bilim dalı olarak kategorize edilir.

Nöropsikoloji; tüm canlıların ve özellikle de insan vücudunun en önemli organı olan beyinde oluşan işlev bozukluklarının, zihinsel ve davranışsal süreçlere etkisini belirlemeyi amaçlar. Beynin çalışma biçimindeki farklılıkları tespit ederek bunların davranışsal ya da duygusal sorunlarla ilişkisini araştırır. Nöropsikoloğun görevi, bu bağlamda insan zihninde, bilişsel süreç ve davranışlarında ortaya çıkan değişiklikleri ve ilgili hastalıkları ortaya koymak olarak tanımlanabilir.

Teknolojiyle başa baş gelişen nöropsikoloji testleri, ilk başta sıraladığımız yetişkinlikte ortaya çıkan ya da ilerleyen sorunların kaynağını inmede büyük fayda sağlıyor. Bunamanın türünü belirlemede, hastalığın ilerleyişini izlemede, hafıza, konuşma, mekansal algı ile alakalı olası problemlerin tespitinde, depresyonla birlikte ortaya çıkabilecek unutkanlığın gerçekten depresyondan mı geçici bir semptom mu yoksa nörolojik bir sorun mu olduğunu saptamada nöropsikolojik testlerden yararlanıyoruz. Kişiye özel nöroloji temelli rehabilitasyon programlarını oluştururken programın içeriğini nöropsikolojik değerlendirme sonuçlarını göz önüne alarak hazırlıyoruz.