Tarihteki ilk zeka testi Fransız okullarında kullanılmak üzere Sorbonne psikoloji laboratuvarı yöneticisi Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından tasarlanmıştı. Binet ve Simon geliştirdiği bu testi öğrenme sürecinde ‘yavaş’ olan çocuklara uygulayarak zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü bulunup bulunmadığını saptamayı amaçlamışlardı. Bugün sıklıkla kullandığımız zeka yaşı kavramı da bu test kullanılarak tespit edilen belli yaş grupları için ortalama performanslardan yola çıkılarak ortaya konmuştur.

İşte, Stanford-Binet Zeka Testi (veya yaygın kullanımıyla Stanford-Binet), Stanford Üniversitesi’nden bir psikolog olan Lewis M. Terman’ın orijinal Binet-Simon Testi’nden revize edilerek ortaya çıkmış bir zeka testi. Günümüzde dünyanın en popüler ve en başarılı zeka testi olan Stanford-Binet, bilişsel becerileri değerlendirmek yoluyla zeka ölçümü yapıyor.

En son çıkan beşinci baskısı 2003 yılında kullanıma sunulan Stanford-Binet Zeka Testi’ni Aba Eğitim olarak küçük çocuklarda gelişimsel veya entelektüel eksiklikleri teşhis etmek için kullanılan bir bilişsel yetenek ve zeka testi olarak uyguluyoruz.

Uzman kişiler tarafından kalabalık gruplardan ziyade, bireysel olarak uygulanması gereken Stanford-Binet Zeka Testi; akışkan zeka, bilgi, niceliksel akıl yürütme, görsel – uzamsal işleme ve kısa süreli hafıza olmak üzere başlıca beş farklı bilişsel beceri faktörünü ölçüyor. Bu faktörlerden her biri kendi içinde sözlü ve sözsüz olmak üzere iki farklı alanda test ediliyor. Sonuçlar, halihazırda belirlenmiş ve belli aralıklarla güncellenen yaşa bağlı ortalama performanslar ölçüt alınarak uzman pedagoglar ve psikologlarımız tarafından değerlendiriliyor.

Aba Psikoloji olarak bu testi güvenle uyguluyoruz. Çünkü Stanford-Binet üzerinde yarıya bölümlü güvenilirlik, standart ölçüm hatası, test bilgi eğrilerinin çizilmesi, test-tekrar test kararlılığı ve puanlar arası mutabakat dahil olmak üzere çeşitli güvenilirlik testleri gerçekleştirilmiştir. Zaman içinde bu testin verdiği sonuçların oldukça tutarlı olduğu da ortaya çıktı. İç tutarlılığı da yarıya bölümlü güvenilirlik testinden geçti ve azımsanmayacak kadar önemli ve karşılaştırılabilir olduğu anlaşıldı.

Bu bilgiler ışığında gelişmiş performans düzeylerinde büyük bir hassasiyete sahip olduğuna duyduğumuz güvenle Aba Eğitim olarak Stanford-Binet’i çocukları üstün yetenek açısından test etmek için uygulamaya devam ediyoruz. Bu test, en ufak değişimlere karşı yüksek hassasiyete sahip olarak tasarlandığı için altı aylık aralıklarla tekrar edilmesini tavsiye ediyoruz.