Bugün internet üzerinde hem Mantıksal Zekâyı (IQ), hem de Duygusal Zekâyı (EQ) ölçtüğünü iddia eden pek çok test bulunmakta. Fakat söz konusu güvenilirlik ve tutarlılığa geldiği zaman bu testlerin çoğu sınıfta kalacak nitelikte. Biz Aba Psikoloji olarak, kişilere güvenilirliği ve tutarlılığı akademik olarak onaylanmış bir takım testler uyguluyoruz. Uyguladığımız bu testlerden bir tanesi Psikoloji alanında sayısız çalışmaya imza atan Reuven Baron’un Duygusal ve Sosyal Zekâ Envanteri. (BarOn Model)

The BarOn Model Duygusal ve Sosyal Zeka Envanteri’nin Kullanım Alanları

BarOn Duygusal ve Sosyal Zekâ Envanteri eğitim, iş dünyası, medikal, insan kaynakları gibi alanlarda, araştırma projelerinde ya da klinik çalışmalarda kullanılabilecek bir testtir. 20 yılı aşkın bir süredir uygulanan BarOn Duygusal ve Sosyal Zekâ Envanteri, bugüne kadar 110.000’den fazla kişinin duygusal zekâ değerlerini ölçmek için kullanıldı. BarOn Duygusal ve Sosyal Zekâ Envanteri kişileri Kendini Tanıma ve YönetmeKişilerarası İletişim KurmaStresle MücadeleUyum Sağlama ve Genel Mod olmak üzere beş kategoriden puanlıyor. Kendini Tanıma ve Yönetme, kişinin özsaygısını, duygusal farkındalığını, bağımsızlığını ve kendini ne kadar gerçekleştirebildiğini ölçer. Kişilerarası İletişim Kurma ise, kişinin empati yeteneği, sosyal sorumluluk bilinci ve kişilerarası ilişkilerdeki başarısı test edilir. Stresle Mücadelede kişinin stresle ne kadar başa çıkabildiği ve dürtülerini ne kadar kontrol altında tutabildiği ölçülürken, Uyum başlığı altında gerçeği değerlendirebilme yeteneği, esnekliği ve problem çözebilme yetisi sınanır. Son olarak Genel Mod ile de kişinin hayata bakış açısı, optimistlik ve pesimistlik kavramları üzerinden değerlendirilir.

Biz Aba Psikoloji olarak uyguladığımız bu test sonrasında toplam EQ skoru, beş bileşik ölçeğin her biri için alınan puanlar ve 15 alt ölçekte alınan skorları içeren bir Bireysel Özet Raporu çıkarıyoruz. Özetin yanında alınan puanların ne anlama geldiğini, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini ve duygusal zekâsını nasıl artırabileceğini açıklayan bir Gelişim Raporu da sunuyoruz. Bu test sonuçlarını uzman kadromuzla derinlemesine inceleyerek, kişilere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Sosyal dünyada yaşanan her türlü problemin, profesyonel bir yaklaşım ve güvenilir testler ile çözülebileceğini düşünüyoruz.