Wisc-5 

Her yaşa uygun çok sayıda pratik için alan açan WISC–V, çocukların olası öğrenme güçlüğü için bugünün en etkili belirleyicilerinden biri. Bu teste katılan çocukların dünyası görsel bulmacalar, şekil ağırlıkları, resim kapsamı gibi detaylı testlerle haritalanıyor. En yüksek standartlarda tasarlanmış olan test sayesinde çocukların iç dünyasıyla daha kolay ve daha hızlı bir şekilde tanışma imkanı buluyoruz. >>Devamı

Stanford Binet

Stanford-Binet Zeka Testi (veya yaygın kullanımıyla Stanford-Binet), Stanford Üniversitesi’nden bir psikolog olan Lewis M. Terman’ın orijinal Binet-Simon Testi’nden revize edilerek ortaya çıkmış bir zeka testi. Günümüzde dünyanın en popüler ve en başarılı zeka testi olan Stanford-Binet, bilişsel becerileri değerlendirmek yoluyla zeka ölçümü yapıyor. >>Devamı

Çoklu Zeka Testleri

Çoklu zeka kuramı, zekayı biricik genel bir yetenek çerçevesinde görmektense onu belli ve esasen duyusal olan yaklaşımlara ayırıyor. Fikir sahibi olan Howard Gardner, bu modeli 1983 yılında Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences) adlı kitabında ortaya koydu. >>Devamı