Blog

Metacognition’a Neden ve Nas覺l Balamal覺?

“Biliyorum ama s覺navlarda yapam覺yorum.” Bu c羹mleyi duyduumuz 癟ok say覺da 繹renci var. Bu ifade asl覺nda 繹rencilerin 繹renme y繹ntemlerine dair iki eksii ortaya 癟覺kar覺yor. Birincisi 繹rencilerin tekrarla 繹renmeye 癟ok fazla bal覺 olmas覺, ikincisiyse 繹renme konusunda kendilerini deerlendirme konusunda yeterince baar覺l覺 olmamalar覺. zellikle ikincisi metacognition 繹renmenin 繹nemini ortaya koyuyor.

襤lk eksiklie k覺saca bakacak olursak, tekrar ezberleme ve 繹r羹nt羹 elemeyi ama癟layan pratik ya da tekrarlayan bir uygulamad覺r. Bu uygulamalar, y羹zeysel 繹renmeye yol a癟ar. renciler bilgileri al覺r ve benzer problemlerle kar覺lat覺klar覺nda 癟繹z羹m 羹retebilirler. ancak problem farkl覺 g繹r羹nd羹羹nde sorun yaarlar.

Bilgiyi yaln覺zca ezbere bilmek, bu bilgiyi kullanmak i癟in yetersizdir. rnein, Almanca kelimeleri ve gramer kurallar覺n覺 ezberleyebilirsiniz; ancak Almanca konumak bu bilgilerden daha fazlas覺n覺 gerektirir. Yani, ezberlenen bilgi yetersizdir.

Kendi becerilerini doru deerlendirmenin 繹nemi

襤kinci eksiklik olan kendini yanl覺 deerlendirme, eitim s羹reci i癟in son derece 繹nemlidir. 羹nk羹 kiiye uygun olmayan 繹renme yollar覺n覺n kullan覺lmas覺yla sonu癟lanarak verimi d羹羹r羹r. renciler, bilgiye sahip olmalar覺na ramen s覺navlarda baar覺s覺z olmaktan ikayet ederler. Peki, bilgiye sahip olduklar覺n覺 nereden biliyorlar? Kendilerini doru deerlendiriyorlar m覺?

metacognition ustbilis怬

Bilgiyi edindiine inanan 繹rencilerin 癟ou, asl覺nda 繹devlerini yapt覺覺n覺, denemeler 癟繹zd羹羹n羹, konu tekrar覺 yapt覺覺n覺 vs s繹ylemek ister. Burada yanl覺 deerlendirilen nokta udur: 繹renciler bu y繹ntemlerle genellikle kavramlara aina olsa da bu kavramlar覺n nas覺l kullan覺laca覺n覺 繹renmezler. renciler, ainal覺kla 繹renmeyi kar覺t覺rabilir.Marilla Svinicki (2004) bunu Anlama Yan覺lsamas覺 (Illusion of Comprehension) olarak adland覺r覺r ve dierleri buna ak覺c覺l覺覺n yan覺lsamas覺 demilerdir.

Baa d繹n羹p metacognition’a nas覺l balanmal覺 sorusuna cevap arayacak olursak, yukar覺da s繹z羹n羹 ettiimiz iki eksiklii oda覺m覺za almak doru bir karar olabilir. Metacognition, d羹羹nme s羹recimize dair bilgi ve d羹zenlemeyi ifade eder. Daha derin bir anlay覺 oluturma stratejileri hakk覺ndaki bilgimiz ve Anlama Yan覺lmas覺’na dair fark覺ndal覺覺m覺z 羹stbilisel (metacognitive) bilginin i癟eriklerini oluturur.

rencilerin 羹stbilisel geliimini nas覺l destekleriz?

D羹羹ncemizi (繹renme) d羹zenleme ve uygun 繹renme stratejileri uygulama yeteneimiz, eletirel olarak, 繹zellikle 羹stbilisel izleme ve deerlendirmede, 繹renme seviyemizin ve 繹renme s羹re癟lerimizin doru 繹z deerlendirmesine bal覺d覺r. yleyse, bu alanlarda 繹rencilerimizin 羹stbilisel geliimini nas覺l destekleyebiliriz?

rencilerin daha geni bir yelpazedeki 繹renme stratejilerini bilmelerine ve kullanmas覺na yard覺mc覺 olmak i癟in bunlar覺 yeni stratejilerle tan覺t覺r覺p onlara bunlar覺 uygulama f覺rsat覺 verebiliriz. Daha derinlemesine 繹renmek i癟in, 繹rencilerin prova stratejilerinin 繹tesine ge癟melerine yard覺m etmeliyiz. Daha derin bir 繹renme, bildiimiz eyleri geniletip birletirmeyi gerektirir ve ayr覺nt覺l覺 ve 繹rg羹tsel 繹renme stratejileriyle kolaylat覺r覺l覺r.

Bir cevap yaz覺n