Mindfulness Akademik Başarıyı Nasıl Destekler?

Mindfulness Akademik Başarıyı Nasıl Destekler?

Mindfulness, bireyin içinde bulunduğu anın tam anlamıyla farkında olması olarak tanımlanıyor. Mindfulness eğitimleri, kişiye ana odaklanabilmek, duyguları kontrol altında tutabilmek gibi yetiler kazandırıyor. Bu eğitimle farkındalığın arttırılmasının, öğrencilerin akademik gelişimine de katkı sağladığı yönünde araştırmalar mevcut.

Beyin aktivitelerini bütünsel bir süreç olarak algılamamızı sağlayan bilimsel gelişmeler, duygu ve düşüncenin birbirinden çok da ayrı kavramlar olmadığını gösteriyor. Bu çalışmalara göre, duygular iyi kontrol edilmediğinde düşünme ve öğrenme süreci de baltalanabiliyor.

Akademik başarı için yüksek farkındalık

Ülkelerin eğitim sistemlerini verimli hale getirmeyi amaçladığı reformlar, öğrenen bireyin ruhsal durumunun da en az eğitim araç gereçleri kadar önemli olduğuna dikkat çekmeye başladı. Bu bütünsel bakışı benimseyen eğitim metodlarına göre, öğrencilerin öğrenme kapasitesinin arttırılması, akademik başarı yolunda bir anahtar. Doğal ortamlarda gerçekleştirilebilecek birtakım dikkat egzersizleri ve nefes kontrolleriyle başlanan mindfulness eğitimleri, öğrencinin ruhsal dengesini sağlamasına yardımcı olma amacı taşıyor.

İçlerinde bulunduğu ana odaklanabilmeyi öğrenmek, gençlerin öğrenme motivasyonunu ve dikkatini güçlendiriyor. Dikkat kapasitesi, doğuştan gelen bir özellik olmaktan ziyade egzersizlerle geliştirebilir bir nitelik. Mindfulness eğitimi de dikkati ve odaklanmayı sağlıyor. Öğrencinin beynini öğrenmekte olduğu o ana odaklayarak bilgiyi işleme kapasitesini azami seviyeye çıkarıyor. Öğrenme anına odaklanan öğrencinin daha sonra çalışırken de bilgiyi sindirmesi kolaylaşıyor.

mindfulness-akademik-başarı

Stresle baş etmek için mindfulness

Stres, akademik başarının en büyük düşmanlarından biri. Öğrencilerin öğrendiğini uygulayabilmesini olumsuz etkileyen öncelikli faktör stres. Mindfulness eğitimi, bireye içinde bulunduğu anda sakin kalma becerisi kazandırarak stresi kontrol etmeye yardımcı oluyor. Akademik hayatında daha özgüvenli ve motive öğrenciler ortaya çıkarıyor.

Ayrıca mindfulness eğitimi, öğrenciler arasında yaygın bir sorun olan erteleme huyunu da engellemeyi amaçlıyor. Gençlerin anlık farkındalığını arttırarak onlara zamanı verimli kullanmayı öğretiyor. Sorumlulukları zamanında yerine getirmeyi öğrenen öğrenciler, akademik hayatını kolayca düzene sokabiliyor.

Kişisel sorunlar özellikle ergenlik döneminde bireyin hayatında büyük yer kaplıyor ve akademik hayatı ikinci plana itebiliyor. Mindfulness eğitimi sayesinde, genç bireyler sorunlara pozitif bakabiliyor, sorunlarla sakince baş edebilmeyi öğreniyor. Bu eğitim sayesinde duygusal bir istikrara ulaşabilen gençler, etkili öğrenme ve düzenli çalışmayla akademik hayatlarında istedikleri yere gelebiliyor.


Open chat
Merhaba Aba Psikoloji Danışmanı!
X