Özellikle erken çocukluk ve ergenlik döneminde fiziksel gelişim büyük oranda etkisini göstermektedir. Çeşitli dış faktörlerin etkisiyle fiziksel gelişim hassas dönemlerde değişikliğe uğrayabilir. Çoğu kez atlanan ve bilinmeyen gelişimle ilgili iki önemli bilgi vardır. Bunlardan birincisi anne karnında bile hem fiziksel hem de psikolojik gelişimi etkileyen bazı unsurlar olduğudur. İkincisi psikolojik gelişimin maddi gelişimi dolaylı yoldan etkileyebildiğidir. Bu durumda gelişimi etkileyen unsurların üzerinde durmak kişinin psikolojik gelişimini de bir nevi ele almak gibidir. Psikolojik gelişim de maddi gelişim üzerinde etkisini gösterebilir. Özetle gelişim başlı başına tek parça halinde incelenmelidir ve iki yönünün birbiri üzerindeki etkisinin farkında olarak çocuk yetiştirilmek en sağlıklısı olacaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=I4AxdUBmn0M&t=4s

Anne Karnında Fiziksel Gelişim

Anne karnında annenin beslenmesi ve etrafındaki çevre fiziksel gelişim üzerinde etkisini göstermektedir. Anne eğer alkol, sigara ya da uyuşturucu gibi maddeleri kullanırsa çocuk üzerinde ilerleyen dönemlerde vücut gelişimi konusunda sıkıntılar gözlemlenmektedir. Büyümede gecikme, kas gelişiminde sıkıntılar ya da nörolojik alt yapılı zihinsel problemler annenin anne karnında yetersiz ve dikkatsiz beslenmesi sebebiyle ortaya çıkabilir. Psikolojik olarak annenin stresli bir hamilelik geçirmesi, travmalarla karşı karşıya kalması çocuğun hem psikolojik hem de vücut gelişimine olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Erken Çocuklukta Fiziksel Gelişim

Fiziksel gelişim açısından büyük önem taşıyan erken çocukluk dönemi 0-6 yaş arasındaki periyotu kapsamaktadır. Bu dönemdeki çocuğun ilk yılında yeteri kadar anne sütünden faydalanması ve sonrasındaki beslenme süreci vücut gelişimi için hassastır. Bu dönemde çocuklar hızlı bir şekilde büyümektedir. 3-6 yaş aralığındaki çocuklar her yıl yaklaşık 3 cm uzamaktadırlar. Çocukların yaşa göre gelişiminin takibinin yapılması özellikle bu hassas erken çocukluk döneminde çok önemlidir. 0-6 yaşta fark edilen vücut gelişimi problemi zihinsel gelişim konusunda ya da diğer olası fiziksel rahatsızlıklar hakkında bilgi verebilir.

Ergenlikte Gelişim

Ergenlik dönemi fiziksel gelişim konusunda son evre sayılmaktadır. Ergenlik döneminde çocukluktan çıkılıp kişinin yetişkin olmasında atılan son adımlar atılır. Gelişim açısından ses tonu değişimi, erkeklerde boyun uzaması ve kızlarda vücut hatlarının belirginleşmesi, regl olmak ergenlik döneminin tek gelişim unsurları değildir. Aynı zamanda beyinde de bazı yapısal değişimler ortaya çıkmaktadır beynin bazı bölgeleri gelişim göstermektedir. Beyindeki frontal korteks dediğimiz alnımızın olduğu yerdeki mantık üzerinde etkili bölgede gözle görülür değişiklikler görülmektedir. 20 yaşına kadar bu gelişim süreci gelişimle beraber devam etmektedir. Ergenlik belirgin olarak 13 ile 19 yaşında başlar. Ancak 9-12 yaş ergenliğin yavaş yavaş etkisini gösterdiği dönemlerdir. Bu dönemlerdeki fiziksel değişimde gecikme ya da erken ergenlik gibi belirtiler gelişimde sıkıntılar olabileceği konusunda mesaj verebilir. Bu nedenle özellikle çocuğun ergenlik döneminde duygusal, fiziksel ve psikolojik gelişimi ebeveynler tarafından incelenmeli ve ilgilenilmelidir.

Fizik gelişim konusunda detaylı bilgi almak için aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Güncel konularda bilgilendirici videolara erişmek için Doç. Dr. Gamze Sart YouTube kanalına abone olabilirsiniz.