Aba Psikoloji olarak, danışanlarımıza daha iyi bir akademik yol izleyebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle çocuk, genç ve yetişkin danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz. Kullandığımız psikolojik yöntemlerle danışanlarımızı daha iyi akademik sonuçlar alabilecekleri şekilde yönlendiriyoruz. Danışanlarımızın akademik eksiklerini tespit ederek gideriyor, dünyanın en seçkin kurumlarında eğitim almalarını sağlıyoruz.

İzlediğimiz Yöntemler

Aba Psikoloji olarak, Mindfulnes yöntemiyle danışanlarımızın dikkat dağıtıcı ve işlevsiz unsurları dikkat dışı bırakarak içinde olunan yer ve zamana odaklanmasına yardımcı oluyoruz.

Metacognition yöntemiyle, Aba’ya gelen farklı yaş gruplarından danışanların kendine özel düşünme süreçlerinin farkına varması ve bu süreçleri kontrol etmesi sağlanır.

Uyguladığımız Testler

Her yaşa uygun çok sayıda pratik için alan açan WISC–V, çocukların olası öğrenme güçlüğü için bugünün en etkili belirleyicilerinden biri. Bu teste katılan çocukların dünyası görsel bulmacalar, şekil ağırlıkları, resim kapsamı gibi detaylı testlerle haritalanıyor. En yüksek standartlarda tasarlanmış olan test sayesinde çocukların iç dünyasıyla daha kolay ve daha hızlı bir şekilde tanışma imkanı buluyoruz.

Stanford-Binet Zeka Testi (veya yaygın kullanımıyla Stanford-Binet), Stanford Üniversitesi’nden bir psikolog olan Lewis M. Terman’ın orijinal Binet-Simon Testi’nden revize edilerek ortaya çıkmış bir zeka testi. Günümüzde dünyanın en popüler ve en başarılı zeka testi olan Stanford-Binet, bilişsel becerileri değerlendirmek yoluyla zeka ölçümü yapıyor.

Aba Psikoloji olarak Çoklu Zeka Testleri’ne büyük önem veriyoruz. Çünkü eğitim pedagojisi için büyük bir adım olan çoklu zeka kuramının tekillik ve biricik olma durumunu açığa çıkarması, bireylere özgü yeteneklerin ortaya çıkmasına da yardımcı oluyor. Böylece her bir öğrencinin yetkin olduğu alanlar önem kazanırken, bütün kişisel hedefler ulaşılabilir hale gelir.

Akademik Başarı

Aba Eğitim olarak öğrencilerimizi başta Oxford, Cambridge, MIT, Harvard, Stanford ve Yale olmak üzere, dünyanın en seçkin üniversitelerinin sertifika, lisans ve lisansüstü programlarına yerleştiriyoruz.