Pandemi sürecinden sonra eğitim sistemindeki değişimler yeni sınav düzeninin oluşmasına yol açtı. Sınavlar online yapılmasa bile eğitimin çoğu okulda online ya da yarı online sürdürülmesi bazı değişikliklere sebebiyet verdi. Online dinlenilen derslerden öğrenilenlerle sınavlara hazırlanmak kadar maskelerle sınava girmek değişikliklere yol açtı. Bazı öğrenciler değişimlere kolayca uyum sağlarken kimisi bu konuda bazı uyum problemleri yaşayabilir. Bu uyum problemlerinin sınavlara yansımaması adına neler yapılabileceğini ve yeni düzene uyum sağlamak konusunda bazı yöntemleri blog yazımızda paylaşmak istedik.

Bireysel Çalışmaların Önemi

Yeni sınav düzeni bireysel çalışmaların önemini arttırdı. Yeni şartlarda öğretmenler ne kadar çabalasa da ders anlatmak daha zor hale geldi. Öğrencinin kendi iç motivasyonu ve bireysel çabası önem kazandı. Bu nedenle sınavlar için öğrencinin kendi iradesiyle çalışmalar yapması gerekir. Okul sınavları ya da üniversiteye, liseye geçiş sınavları fark etmeksizin öğrencilere düşen yük arttı. Uyum sağlamak adına her gün düzenli çalışabilmek, en azından işlenen konuları tekrar etmek faydalı olacaktır.

Sınav Anına Uyum Sağlama

Yeni sınav düzeninde çoğunlukla maskeliyken sınava girilmektedir. Bazı öğrencilerde bu bile bir endişe kaynağı olabilir. Özellikle astım gibi nefes almakta zorluk çekme problemleri olan öğrenciler maskeli içerde bulunmaktan daha fazla rahatsızlık duyabilirler. Astım benzeri rahatsızlıklara sahip olan kişilerin öğretmenleriyle konuşarak pencerenin yakınına otururlarsa daha faydalı olacaktır. Öğretmenler de bu tür sağlık problemlerini bilerek ona göre sınav ve sınıf düzeni oluştururlarsa dersler ve sınavlar daha verimli geçecektir. Herhangi bir nefes ya da kalple ilgili problemi olmayanlar sınav öncesi çeşitli nefes egzersizlerinden faydalanabilirler.  Burundan 2’ye kadar sayarak nefes aldıktan sonra 4 sayıda nefesi vermek hem stresi azaltacaktır hem de nefesle beynin tazelenmesini sağlayacaktır. Beyine daha çok oksijen gittiği için zihin sınava hazır olacaktır.  Bunun yanı sıra sınavda nefes alma problemlerine karşın da öncesinde bu basit nefes egzersizini yapmak etkili olacaktır.

Derslerde Yeni Sınav Düzeni

Sınavlar için derste öğrenilenler faydalıyken eğitim sistemindeki ve virüsün getirdiği global değişimler dersleri dinlemekte bazı zorlanmalara sebep oldu. Yeni sınav düzeninde dersleri dinleyebilmek öğrencilere zor gelmiş olabilir. Öğrencilerde odaklanma problemlerinin görülmesi yalnızca derslerde ve okullardaki değişimlerden kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda dünyadaki global değişim yalnızca öğrencilerin değil hepimizin hayat biçimindeki büyük farklılıklar yarattı. Bu nedenle günlük hayattaki değişimden kaynaklı isteksizliklerle beraber odaklanmakta zorlanmalar olabilir. Dolayısıyla sınavlara hazırlanma süreci de çoğu öğrenci için sıkıntılı geçebilir. Öğrencileri öğretmenlerin motive etmesi arada bir geleceğe dair umutlu konuşmalar yapması, geleceğe dair hayal kurmalarını sağlamaları çocukların heveslerini arttırarak odaklanmalarını kolaylaştıracaktır. Öğrencilerin odaklanamadıkları noktalarda kendilerini zorlamadan bireysel çalışmalara yönelmeleri onlara özgürlük alanı tanıyacaktır.