Modern dünyada kariyer planlaması, hayatımızın en önemli süreçlerinin başında yer alır.Bundan sonra hangi konumda yer alacağımız, ne kadar kazancı elde edeceğimiz ve hangi standartlarda yaşayacağımız gibi hayati hususların belirleyicisi olan kariyer, bireysel tatmin ve ilgi alanları da uygunluk paralelinde planlanması gereken hassas bir süreçtir. Kariyer planlaması yaparken yalnızca, maddi kavramları dikkate almak doğru bir yaklaşım değildir.Mutsuz bir meslek hayatı, yüksek gelirler söz konusu olsa dahi, keyifli bir süreç olarak karşımıza çıkmayacaktır. Tersi şekilde çok mutlu olup düşük gelirler elde etme fikri de pek çok kimseye cazip gelmez. Ancak pek çok kariyer uzmanına göre, birey mutlu olduğu işi keyifle yaparken zaten yeterince gelir elde edebilecek nitelikte iş üretebilecek ve bireysel olarak tatmin olabilecektir. Dolayısıyla kariyer planlaması yapılırken öncelikle, kişinin yetenekleri ve eğilimleri ile doğru orantılı bir mesleki planlamanın yapılması büyük önem arz eder. Elbette bunun için çok erken yaşlarda girişimde bulunmalı ben en azından belli bir alan hedefi konulmalıdır.

Kariyer Planlaması Sadece Yetişkinlikte Yapılmaz

Kariyer planlaması sadece yetişkinlikte yapılmaz kavramı, içi doldurulması gereken bir iddiadır. Öyle ki;birey belli bir yaştan sonra mevcut mesleki yaşantısını terkedip bambaşka bir alana geçiş yapmak isteyebilir. Bu noktada başarılı olmuş birçok kimse örnek olarak gösterilir. Buradan belli  bir seviyeden sonra kariyer değiştirilmez şeklinde bir yargı aslında doğru değildir. Ama gerçekleşen örnekleri detayına bakıldığında, esasen bireyin terk ettiği kariyerinin kendisine uygun olmadığı çoğunlukla gözlemlenen bir durumdur. Örneğin; ciddi anlamda müzik kabiliyeti bulunan ve müzik yapmayı çok seven bir bireyin, toplumsal standartlara uygun davranarak avukat olması ve belli bir süre sonra bu mesleği terk edip müziğe yönelmesi sıkça rastlanan bir durumdur. Toplumsal standart olarak tarif edilen durum aslında bir normal değil anormalidir. Zira tüm toplumlar sanatçıya da, diğer meslek gruplarına da ihtiyaç duyar. Sonuç olaraktoplumsal statü ve daha fazla gelir için, trendleri takip etmek aslında doğru bir yaklaşım değildir.Herkesin avukat veya herkesin doktor olduğu bir ülke söz konusu olamaz. Bu durumda mantıklı bir yaklaşım sergilenmeli ve bireyin eğilimleri ve yetenekleri ile doğru orantılı mesleki planlamanın mümkün olduğunca erken yapılması sağlanmalıdır.

Örgün Eğitimde Kariyer Planlaması

Maalesef ülkemiz eğitim sisteminde çocukların kariyer planlaması yapabilmesi mümkün değildir. Her ne kadar lise düzeyinde belli alanlar tercih ediliyor ve bireylerin eğitimleri bu alanlarda sürdürülüyor olsa da, meslek seçimi noktasında herkesin öncelikli tercihi daha çok kazanç elde edilen ve/veya daha yüksek hayat standartları sunan mesleğin tercih edilmesi yönünde olmaktadır.Elbette bu ülkemizin koşullarından da kaynaklanan bir durumdur. Lakin koşullar ne olursa olsun bireylerin mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için doğru meslekleri tercih etmeleri ve kariyerlerini olması gerektiği gibi planlamaları gereklidir.

Liderlik vasıfları kuvvetli organizasyon yetileri bulunan bir bireyin, işletme yönetimi kariyeri yapması, teknoloji eğilimi bulunan bir bireyin mühendislik kariyeri yapması, sanatsal eğilimleri bulunan bir bireyin bu alanda ileri düzey eğitimleri alması ve burada bir kariyer planlaması doğru yaklaşımdır. Bunun örgün eğitimde karşılanmaması, ailelere ciddi bir sorumluluk yükler. Elbette belli bir yaştan sonra bireylerin de kariyer seçimi yaparken bu noktaları hassasiyetle değerlendirmesi gerekir. Tabii ki hangi alanda kariyer seçimi yapacak olursanız olun, nitelikli bir rota çizip, gereklilikleri yerine getirmek için ek eğitimler almanız gerekli olacaktır. Örneğin işletme yönetimi Yüksek lisansı yapma ve bunu yurt dışında gerçekleştirmek istiyorsanız, kariyer planlama süreçlerinize ciddi bir yabancı dil eğitimini de dahil etmelisiniz. Ama kariyer size mükemmel bir geleceği temin edebileceğiniz kariyer seçimi danışmanlık hizmetlerini sunar. Bize hemen ulaşarak en doğru kariyer seçimini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.