Yetenek testi, ilgi ve becerilerin tespit edilmesi akademik ve profesyonel kariyer hayatı için oldukça önemli. Günümüzde yetişkinlerin önemli bir bölümü sahip oldukları yetenekleri bilmeden ve belki hiç deneyimlemeden yetişti. Oysa yapılan araştırmalar ve paylaşılan sonuçlar her bireyin doğuştan getirdiği yeteneklerinin olduğunu gösteriyor. Ancak ne kadar yetenekli olursak olalım bu yeteneklerin keşfedilmesi için erken dönemde farkındalık gerekiyor.

Erken dönemde üzerine gidilmeyen ve gelişimi desteklenmeyen yetenekler zaman içerisinde köreliyor. Körelme aşamasında dikkat verilen yeteneklerin ise fark edilmesi veya geliştirilmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla gerek ebeveynlerin gerekse öğretmenlerin ve okulların bu konuda daha farkındalıklı olması gerekiyor. Her şeyden önce bir yeteneğin veya parlak bir zekanın varlığı bireysel kazanım olarak değerlendirilmemeli.

Önemsenen her bir yeteneğin veya zekanın toplumumuz, dünyamız için önemi olabiliyor. Yetenekler aracılığıyla nice yenilikler, dönüşümler gerçekleşebiliyor. Zeka aracılığıyla teknolojide, bilimde, teknikte olağanüstü atılımlar gerçekleşebiliyor. Sanat, spor ve benzeri pek çok alanda birçok güzel gelişme yaşanabiliyor. Öyleyse yetenek testi sadece birey ve çevresi için değil hepimiz için büyük önem taşıyor.

Ancak bir bireyin gelişiminde ve başarısında sadece yeteneklerin öneminden bahsetmek de doğru olmaz. Yeteneklerle beraber mutlaka ilgilere de bakılması gerekiyor. Çünkü başarının gelebilmesi için yetenek kadar bu alana ilginin de olması gerekiyor. Eğer bir bireyin sadece yeteneği var ama ilgisi, motivasyonu yoksa performans potansiyele yaklaşamayacaktır. Aynı şekilde ilgi var ama yetenek yoksa da aynı durum söz konusu olacaktır. Başarının gelmesi için yetenek kadar, ilgiye, motivasyona ve çabaya da ihtiyaç duyulacaktır.

Yeteneklerin tespit edilmesi sadece akademik veya profesyonel çaba için değil kişisel tatmin ve keyif için de önemlidir. Peki yetenekler nasıl tespit edilebilir? Yeteneklerin öğrenilmesi hangi açılardan avantaj sağlar? Yazımızın devamında detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Çocukların ilgi ve Beceri Alanları Nasıl Keşfedilir? Ve İlgi ve Beceri Alanları Meslek seçimini ve Kariyeri Nasıl Etkiliyor? Yazılarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Yetenek Testi Neden Yapılmalı?

Yetenek ve ilgi testleri, çocukların kişisel yeteneklerini, becerilerini ve ilgi alanlarını tespit etmeye yarayan testlerdir. Bu testler baskın zeka alanını, mesleki yatkınlığı ve genel yetenekleri belirlemeyi hedefler. Test ne kadar erken dönemde uygulanırsa geleceğe yönelik o kadar erken ve farkındalıklı planlamalar yapmak mümkün olur.

Elbette ki okul öncesi dönemden çocuğun kariyerini çizmek kolay değildir ve zaman içerisinde değişiklikler gerektirebilir. Ancak test sonucu gerek uygulayıcıya gerek aileye ve çocuğa önemli bilgiler sunacaktır. Testlerin erken dönemde yaptırılması, mevcut yeteneklerin geliştirilmesi için gereken desteklerin alınmasını da sağlayacaktır. Böylece gelişime yönelik çok daha kısa sürede ve hızlıca sonuçlar alınabilir.

Tespit süreci yaşamın hangi sürecine gelmiş olursa olsun bireyin yetenekleri yaşam alanlarına entegre edilebilir. Yetenek testi sonuçları baz alınarak okul hayatı, sanat, spor gibi ilgi alanları, sosyal yaşamı ve kariyeri desteklenebilir.

Örneğin; spora yatkınlığı olan bir çocuk İlgi duyduğu ve yetenekli olduğu bir spor dalında ilerleyebilir. Bu ilerlemeden keyif alırsa ileride bu yeteneğini eğitim hayatına ve/veya mesleğine dahil edebilir.

Mesela okulun spor takımına girip sporcu destek burslarına başvurabilir. Profesyonel kariyerini sporla birleştirip antranörlüğe, koçluğa, spor spikerliğine yönelebilir. Sözel alanda da başarılı ve ilgili olan bir öğrenci dilerse sözel becerisini ve sporu birleştirip spor köşe yazarı, eleştirmeni olabilir.

Kendini yeterince ifade edemeyen, daha içe dönük bir mizaca sahip olan bir öğrencinin sosyalleşebilmesi için yeteneklerinden faydalanılabilir. Örneğin yine spordan ilerleyecek olursak bir takıma dahil olması sosyalleşebilmesini destekleyebilir. Dolayısıyla yetenek testi ile elde edilen bilgiler akademik, profesyonel, öznel ve sosyal açıdan pek çok alanda fayda elde edilmesini sağlar.

ABA Psikoloji ailesi olarak yetenek testlerinin önemini biliyor ve kurumumuzda sıklıkla uyguluyoruz. Yetenek testlerinden elde ettiğimiz sonuçları danışanlarımızın kariyer planlarını belirlerken en verimli şekilde kullanıyoruz. Değerlendirmelerimizde, en etkili ve geçerli ölçümleri veren yetenek ve ilgi testleriyle ayrıntılı analiz oluşturmaya çalışıyoruz.

Erken Dönemde Kariyer Planı Yapmak Başarıyı Destekliyor ve Meslek Seçmeden Önce Kendinizi Keşfedin! yazılarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Peki Aba Psikoloji Yetenek Testi Uygulamalarımız Neler?

Kurumumuzda danışanlarımızın yeteneklerini ve meslek eğilimlerini stratejik yetenek yönetimi testi ile ölçüp değerlendiriyoruz. Test sonucunda alınan verilerle güçlü yönlerinizi tecrübe ve deneyime çevirmenizi destekliyoruz. Güçsüz yönlerinizin ise performansınıza ve kariyer planınıza zarar vermeyecek şekilde nasıl yönetilebileceğini gösteriyoruz. Uyguladığımız testler ve klinik gözlemle danışanlarımızın gelecekte daha parlak ve başarılı bireyler olabilmelerini hedefliyoruz.

Çünkü ilgi ve yeteneklerini mesleğine ve performans alanlarına dahil eden bireylerin iş tatmininin ve motivasyonlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Kariyer Hayatında Fark Yaratmak İçin Geliştirilmesi Gereken Beceriler! ve Okul Öncesi Dönemde Kariyer Planı Yapmak: Küçük Ayaklar Geleceğe Büyük Adımlar Atsın yazılarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Stratejik Yetenek Testi Nedir?

Stratejik yetenek yönetimi, en akılda kalıcı haliyle bireylerin yeteneklerinin ve yetkinliklerinin yönetilmesi anlamına gelir. Stratejik yetenek yönetimi sayesinde bireylerin gelişim alanları çıkarılır ve gelişim süreçleri planlanır.  Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenir, bu hedeflere en verimli şekilde nasıl ulaşılabileceğinin planları yapılır. Tüm bu planlar çıkartılırken de kişilerin ulaşabilecekleri en iyi performansa ulaşmaları amaçlanır.

Stratejik yetenek yönetimi testinde başta WISC-V olmak üzere 8 farklı psikolojik test uygulanır. Bu testlerin sonucunda kişiye özel bir stratejik plan oluşturulur. Öğrencilerin sosyo – ekonomik ve kültürel çevreleri de değerlendirmeye dahil edilir. Böylece oluşturulan plan, 3, 6, 12 ve 24 aylık hedefleri ve öngörüleri kapsar.

Bu uygulama yapılırken bireyin stratejik yetenek testi hedeflerini belirlemek için psikologlar ve eğitimciler birlikte çalışır. Bu sayede katılımcı hakkındaki veriler hiçbir şeyi gözden kaçırmadan analiz edilir. Ve tüme varım yöntemiyle hedefler belirlenir. Stratejik yetenek yönetimi testlerinin uygulanmasının ardından belirlenen hedeflere ulaşılması için bireyin kişilik özelliklerine bakılır.

Yanı sıra bireyin ilgi alanlarına, bilgi düzeyine, yeteneklerine uyacak şekilde bireye bir yol haritası çizilir. Hedefler belirlenirken 3,6,12 ve 24 hedefleri ve öngörüleri kapsar. Ancak bu sürede kişinin hedeflerinde değişiklik söz konusu olursa planlar yeniden düzenlenir ve değişikliğe gidilebilir. Bu nedenle hedeflerin bölünerek 3, 6, 12, 24 aylık sürelerle planlanması daha sağlıklı sonuçlar vermektedir.

Stratejik Yetenek Yönetimi ile Gelecek Kaygınızı Yenebilirsiniz ve Stratejik Yetenek Yönetimi ile Kariyerinizde Fark Yaratın yazılarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Stratejik Yetenek Testi ile Geleceğinizi En İyi Şekilde Tasarlayabilirsiniz!

Günümüzde eğitim ve iş alanında rekabet oldukça yoğun. Kişilerin iyi okullara girebilmesi, iyi eğitimler alabilmesi ya da iyi yerlerde istihdam edilebilmesi için başından hedef belirlemesi gerekiyor. Ancak bu kararı vermek yani stratejik bir hedef belirlemekte o kadar kolay değil. Mesleğinizi seçtiğinizde sadece bir meslek seçmiş olmuyorsunuz. Yıllarınızı verip okuyacağınız bölümü, sosyal ve akademik çevrenizi seçmiş oluyorsunuz.

Bununla da kalmıyor çok daha önemlisi bir ömür boyunca yapacağınız mesleği seçiyorsunuz. Çoğu öğrenci bu süreçte karar verirken kendi ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bir kenara bırakıyor. Daha da kötüsü risk almaktan korkup endişe ile ailelerinin verdiği mesleki kararı seçebiliyorlar. Çünkü önyargıları, korkuları ya da çevrelerinden edindikleri çarpıtılmış gerçekler cesaretlerini kırabilmektedir.

Bu karmaşayla başa çıkabilmek, dış seslere değil de içinizdeki sese kulak verebilmek ve riskleri elimine etmek gerekiyor. Tüm bunları başarabilmek ise stratejik yetenek testi ile mümkün. Stratejik Yetenek Yönetimi ile kariyer danışmanlığı almak, ülkemiz şartlarında düşünüldüğünde daha da önem kazanıyor. Çünkü ülkemizde meslek seçimi genellikle üniversite yıllarına bırakılıyor.

Liseli öğrenciler seçecekleri meslekten, o mesleğin beklentilerinden ve kendi ilgi ve yeteneklerinden habersiz seçim yapıyor. Bunun sonucunda üniversiteye giren gençlerin %50’sinden daha fazlası girdikleri daldan memnun kalmıyor. İnsanın kişiliğini ve hayatını doğrudan ilgilendiren bir kararı verirken sonucu tesadüflere bırakmaması gerekiyor.

Kurumumuzda uyguladığımız Stratejik yetenek yönetimi sayesinde danışanlarımız, kendini keşfetme fırsatı yakalar. Böylece gençler doğru bölümleri ve üniversiteleri tercih ederek kendilerine en uygun akademik kariyer planını gerçekleştirir. Doğru kişilerin doğru bölüm ve okullarda olması, eğitim yıllarının verimli geçmesini sağlar. Yanı sıra bu tüm akademik ve profesyonel hayatın mutlu geçmesi anlamına gelir. Stratejik yetenek yönetiminin en önemli katkılarından biri de küresel ve bilimsel bir bakış açısıyla kişilerin eğilimlerinin değerlendirilebilmesidir.

Yetenek testi ile ulaşılmak istenen asıl hedef, çocukların meslek ve program seçimini sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. Ardından başarı elde etmek için gerekli olan kariyer planlamalarındaki ihtiyaçlar tespit edilip karşılanır.

Stratejik Yetenek Testi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Aba Psikoloji’de çocuğunuzun gelişimine katkı sağlayabilen yetenek ve ilgi testleriyle en uygun sonuç size sunulmaktadır. Kadromuzda yer alan ve uygulamaları yapan uzmanlar Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından oluşan psikologlardır. Ayrıca danışanlara ve ailelere uygulama sonrası Gamze Sart tarafından test sonuç sunumu yapılır.

Takip eden süreçte gereken yönlendirmeler ve geliştirmeler için danışmanlık yapılır. Siz de stratejik yetenek testi uygulamamızdan faydalanmak ve kariyer danışmanlığı almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hakkımızda daha detaylı bilgi edinmek ve içeriklerimizi takip etmek için Youtube sayfamızı da takip edebilirsiniz.