Kariyer değişikliği arayışı yıldan yıla artış gösteriyor. Artan nüfus ve eğitim seviyesi buna karşılık azalan istihdam oranları kariyerde değişiklik ihtiyacı doğuruyor. İş bulamamak kadar hatalı alan ve meslek seçimleri nedeniyle çalışanların iş ve meslek doyumu da oldukça düşük. Mesleğinden veya çalıştığı iş yerinden memnun olmayan bireyler için ise başarılı bir performans sergilemek kolay değil.

Pek çok birey iş ve meslek doyumsuzluğunun veya başarısızlığının temel nedenini arıyor. Kimi zaman hatalı yönlendirmeler kimi zaman mevcut koşullar hatalı meslek ve iş seçimlerine yol açabiliyor. Özellikle yeni nesil kariyer planı konusunda çok daha bilinçli. Mutlu olmadıkları, verim alamadıkları çalışma alanlarında zaman kaybetmiyorlar ve aktif iş aramaya devam ediyorlar.

Ancak kariyer değişikliğine cesaret edemeyen, standartlarını kaybetmekten çekinen grup da bir o kadar kalabalık. Dolayısıyla en başından kariyer planı yaparken çok daha bilinçli seçimler yapabilmek gerekiyor. Her yıl bin bir hevesle üniversite eğitimine başlayan nice genç için mezuniyet sonrası iş bulmak oldukça zorlaştı. Mülakatlarda iş verenlerin beklentilerini karşılamak kadar mülakatlara davet edilmek de kolay değil.

Dolayısıyla kariyerde hedeflenen başarılara ulaşabilmek için üniversite eğitiminin dışında kişisel ve mesleki yatırımlar yapmak gerekiyor. Günümüzde istihdam fırsatı arayan pek çok birey iş verenlerinin beklentilerini karşılayabilmek için özgeçmişlerini donatıyor. Üniversite eğitimine ek olarak çift anadal, yandal yapıyorlar. Yurtdışı eğitim, dil okulları, referans mektupları, stajlarla da özgeçmişlerini zenginleştiriyorlar. Akademik ve mesleki gelişim kadar kişisel gelişime de önem veriliyor.

Adaylar kendilerini çok yönlü geliştiriyor. Etkili iletişim becerileri, zaman yönetimi, çatışma çözme, stresle başa çıkabilmek, takım olma, liderlik bunlardan bazıları. Yine yüksek lisans eğitimine başlayan aday sayısı da oldukça fazla. Yüksek lisans programlarının yaygınlaşması, tezsiz programlara kabulün daha kolay hale gelmesi de başvuruları artırdı.

Gençler daha kolay istihdam olabilmek için meslekleriyle ilgili olabilecek alanlarda uzmanlaşmak istiyor. Bunun için de yüksek lisans eğitimine başlıyor. Master yapanların yine önemli bir kısmı da iş ve kariyer değişikliği için uzmanlık almak istiyor.

Kariyer Değişikliği Önem Kazanıyor

Üniversite eğitimi pek çok meslek için unvan kazandıran önemli bir eğitim seviyesidir. Önlisans eğitimi 2 yıllık programlardan oluşurken, lisans eğitimleri çoğunlukla 4 yıl sürmektedir. Ancak temelinde üniversite eğitimi mesleki olgunluk ve beceri kazanımı için yeterli değildir. Pek çok lisans ve önlisans programı bir mesleğe hazırlamaktan çok bilgi edinme sürecidir.

Üniversitelerin amacı düşünmeyi öğretmek, bilim üretmek, güncel ve bilimsel bilginin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bilimsel ve akademik araştırmalar, alan çalışmaları ile bilginin doğruluğu aranır. Elde edilen bilgi paylaşılır. Ancak üniversite eğitimi mesleki olgunluğun oluşması için yeterli değildir. Çoğunlukla büyük hayallerle üniversite eğitimine başlayan bireyler eğitim sürecinde hayal kırıklığı yaşayabilmekte ve pişmanlık duymaktadır.

Üniversite sürecinde kariyer değişikliği yapmayı hedefleyen öğrenci sayısı da oldukça fazladır. Ancak üniversite sınavlarına hazırlanırken verilen büyük emek ve zaman çoğu bireyin değişikliğe gitmesini zorlaştırmaktadır. Bu süreçte geri adım atmak istemeyen gençler ise çoğunlukla iş hayatında daha büyük bir hayal kırıklığı ile karşılaşmaktadır.

Oysa seçilen meslek neredeyse bir ömre etki edecek öneme sahiptir. Meslek seçimiyle sadece yapacağımız işi değil, gelişim fırsatlarımızı, yaşam standartlarımızı ve çevremizi de belirlemekteyiz. Meslek seçiminin ne denli önemli olduğunu ise seçim sürecinde rehberlik almadıkça kavramak kolay değil. Öğrenciler yaptıkları seçimin ne kadar önemli olduğunu çoğunlukla iş başı sonrası anlıyor.

Üniversite eğitimi, “çalışmaya başlayınca fikrim değişir” düşüncesiyle tamamlanıyor. İş hayatının ilk yılına “işi öğrenip, kuruma alışınca fikrim değişir” düşüncesiyle devam ediyor. Yıllar ilerledikçe arkadaşlıklar, kurum kültürüne alışmak aidiyeti geliştiriyor. Ancak işe aidiyet yoksa, çalışan memnuniyetinin geri kaldığı bir ortamda çalışılıyorsa kariyer değişikliği önem kazanıyor.

Kariyer Değişikliği için Yurtiçi ve Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitimine Yönelim Oldukça Fazla

Yeniden üniversite sınavına hazırlanmak ve 2-4 yıllık bir eğitime başlamak istemeyen bireyler çoğunlukla değişiklik için yüksek lisansı tercih ediyor. Yüksek lisans eğitimi ile üniversite eğitiminden bağımsız alanlarda uzmanlık eğitimi alınabiliyor. Kimi bölümler için ilgili lisans programlarından mezun olmak gerekse de her bölüm için bu koşul aranmıyor. Puanı yetmediği için o bölüme yönelemeyen bireyler yüksek lisans eğitimleriyle bu şansı geri yakalayabiliyorlar.

Hatalı Meslek Seçimi Lisansüstü Eğitimin Önemini Artırıyor

Pek çok genç üniversite ve meslek seçimi yapıyor. Fakat seçim yaparken ne meslekleri ne de bölümleri yeterince tanımıyorlar. Bir mesleğe yönelebilmek için hangi bölümler seçilmeli bilmiyorlar. Veya üniversite eğitiminin ilk yılını sınav stresinden kurtulmanın rehaveti ile verimsiz geçirebiliyorlar. Bu da daha en başından bölüm değişikliğine gitmelerini zorlaştırıyor. Çünkü kariyer gelişimleri üzerine düşünmeyi ihmal edebiliyorlar.

Oysa yan dal, çift ana dal programları da en az yüksek lisans kadar kariyer değişikliğine fırsat tanıyor. Üniversite eğitimini yeterli farkındalıkla geçirmeyen, alan çalışmalarına, staj programlarına katılmayan bireyler yüksek lisansla değişikliğe gidebiliyor. Bu da yurtiçi ve yurtdışı lisansüstü eğitiminin önemini artırıyor. Bireyler farklı kariyer fırsatları yakalayabilmek veya kariyerinde daha ileriye gidebilmek için lisansüstü eğitime başlayabiliyor. Meslek Seçiminde Kararsızlık: “Hangi Mesleği Seçmeliyim?” ve Kişilik Özellikleri ile Uyumlu Meslek Seçimi Yapmak yazılarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Yurtdışı Eğitim Hedefi Olanlar Yüksek Lisans Fırsatını Değerlendiriyor

Yurtdışı eğitim isteyen ama bunu üniversite eğitimde deneyimleyemeyen kişiler için de yüksek lisans büyük fırsat. Özellikle pandemi sürecinde yüksek lisans eğitimlerine başvurular arttı. Eğitimlerin uzaktan eğitim formatına taşınması çalışan bireylerin de eğitim almasını kolaylaştırdı. Üstelik ülke değiştirmeden yurtdışı eğitim diplomasını alabilmek de mümkün hale geldi. Yurtdışında Üniversite Eğitimi: Karar Süreci Nasıl Olmalı? Ve Yurtdışı Üniversite Eğitimi için Sınavlara Psikolojik Hazırlık yazılarımızdan da faydalanabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim ile Açık Öğretim Diplomasının Dezavantajları Minimuma İndiriliyor

Açık öğretim programlarından mezun olanların işe alım ve terfi süreçleri de hiç kolay değil. Pek çok kurumsal firma açık öğretim diplomalarını önemli pozisyonlar için dikkate almıyor. Yurtiçi veya yurtdışı yüksek lisans eğitimi ise açık öğretim diplomasının işe alım ve terfi sürecindeki olumsuz etkisini azaltıyor.

Yüksek Lisans Eğitimi ile Meslek Değiştirmeden Kariyer Değişikliği Yapmak da Mümkün

Mesleğini seven ancak mesleğinde yükselme fırsatı bulamayan bireylere de yüksek lisans kariyer fırsatı tanıyor. Bu noktada mesleklerin geleceğini bilmek meslek seçimi yaparken oldukça önemli. Her yıl kontrolsüzce aynı bölümlerden sayısız üniversite sayısız mezun veriyor. Ancak mezunların istihdam olacağı yeterli çalışma alanı bulunmuyor. Bu da işsizlik oranlarını artıran önemli değişkenlerden birisi.

Dolayısıyla mesleğini çok seven ve sürdürmek isteyen pek çok yeni mezun iş bulamıyor. İş bulabilenlerin önünde ise bir başka engel olarak terfi alamamak yer alıyor. Yüksek lisans eğitimi ise kişinin mesleğinden uzaklaşmadan mesleğiyle alakalı şekilde kariyer değişikliği yapmasını sağlıyor.

Örneğin psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra iş bulmak oldukça zor. Çünkü lisans eğitimi psikolog unvanını verse de uzmanlık yetkinliği katmıyor. Psikoloji mezunları Klinik, gelişim, nöropsikoloji, öğrenme gibi ileri uzmanlık dallarında kendilerini geliştiriyor. Böylece hem çalışma alanlarını belirginleştirmiş oluyor hem de daha detaylı bilgi edinebiliyorlar. Avukatlar, hekimler için de aynı durum geçerli.

Yüksek lisans eğitimi ile meslekleriyle alakalı belli bir uzmanlık kolunda kendilerini geliştirebiliyorlar. Ayrıca yüksek lisans akademisyenlik fırsatı da tanıyor. Tezli yüksek lisans programlarını tamamlayanlar için doktora programına devam etmek de mümkün hale geliyor. Bazen kişinin isteyerek seçtiği bir meslek de kişisel faktörler nedeniyle bireyin beklentileriyle uyuşmayabiliyor. Örneğin kan görmeye dayanamayan bir hemşire, doktor, diş hekimi ile karşılaşılabiliyor.

Yükseklik korkusu olan veya sağlık koşulları nedeniyle uçmaya uygun olmayan pilotlarla karşılaşabiliyoruz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda da kariyer değişikliği gerekli hale gelebiliyor. Mesleğini bırakmak istemeyen ama koşullar nedeniyle mesleğini sürdürmekte zorlanan bireyler için yüksek lisans fırsat tanıyor. Mesleğini bırakmadan mesleğiyle alakalı farklı bir çalışma alanına geçiş yapmak mümkün oluyor.

Kariyer Değişikliği için Stratejik Yetenek Yönetimi ile Kariyerinizi Yeniden Planlayabilirsiniz

Sizde kariyerinizi planlarken başarılı sonuçlar alabileceğiniz şekilde hedefler belirlemek istiyorsanız seçim yapmadan kariyer danışmanlığı alabilirsiniz. Aba psikoloji uzman kadrosu her yaştan danışanına akademik ve mesleki danışmanlık sunuyor. Stratejik yetenek yönetimi çalışmamız ile kariyerinizi size en uygun şekilde planlıyoruz. Ayrıca uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle çocuk, genç ve yetişkin danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz.

Kariyer planınızın beklentilerinizle örtüşmediğini düşünüyor ve kariyer değişikliği istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.