Duygusal beden kişinin duygusal algısıyla alakalı bir kavramdır. Çocukluk döneminde fiziksel beden birinci basamak olarak sayılır. Fiziksel beden kişinin somut olarak fiziksel var oluşu algılamasıyla alakalıdır. Burada somut bir düşünce söz konusudur. Ancak duygusal beden farklı olarak kişinin soyutluk algısıyla alakalıdır. Somut algıdan daha sonra oluştuğu için ikinci basamak olarak sayılmaktadır. Fiziksel dünyayla ruhani dünyamızı birleştiren basamaktır.

https://www.youtube.com/watch?v=pLWTnYhnZX0

Duygusal Beden Neleri İçerir?

Duygusal beden kişinin karakterini ve iç dünyasını içerir diyebiliriz. Kişinin duygu durumu ve genel hislerini bu bedenle tanımlayabiliriz. Çocuklar belli bir yaşa kadar kendilerini tanımlayamazlar. Ancak kendimiz üzerinden düşünürsek iç dünyamızın farkındalığına yetişkin olarak belli oranda sahip olduğumuzu anlayabiliriz. Size nasıl birisi olduğunuzu sorarlarsa aşağı yukarı kendi davranışlarınızı tanımlayabilir ve karakteriniz üzerinde yorum yapabilirsiniz. Yani duygusal dünyanızı tanımlamak size zor olmayacaktır. Fakat bir çocuk sinirli mi uysal mı, hareketli mi sessiz mi olduğunu tanımlayamayabilir. Aynı şekilde hislerle algılanan daha ruhani şeyleri belli bir yaşa kadar anlayamaz. Örneğin tanrı ve ölüm gibi soyut kavramları kavramak çocuk için belli bir yaşa kadar pek mümkün değildir.

Dengesizlikte Ortaya Çıkan Sorunlar

Duygusal beden konusunda sıkıntı yaşandığında bazı problemler ortaya çıkabilir. Duygusal olarak kendimizi huzursuz hissettiğimiz zamanları hepimiz az çok biliriz. Eğer genel olarak duygusal bedeni dengelemek konusunda bir takım sorunlar yaşıyorsanız iç huzurunuz sık sık sarsılıyor demektir. Güven problemleri, kaygılar, takıntılı düşünceler hep duygusal beden ile ilgili dengesizliklerin sonucunun da bir tür getirisidir. Herkesin zihni kriz anında olumsuz düşünceler üretir. Önemli olan o düşüncelere karşı koyabilmektir. Bu da kişinin kendini avutabilme yeteneğiyle ilgilidir. Kendini avutmakta yani duygusal beden dengesini kurmakta sorun yaşayanlar genellikle negatif düşüncelerde boğuluyor gibi hissederler.

Duygusal Beden Dengeleme

Bu bedenin dengede tutulması duygu dünyamızı düzenleyebildiğimiz anlamına gelir. Aslında çocukluktan kazanılan bir beceridir. Bakım verenin çocuğu kendini sakinleştirme ve avutma imkanı tanıması bu beceriyi geliştirecektir. Bu nedenle uzmanlar belli bir yaştan sonra ağlayan çocuğu bir süre kendi haline bırakmayı önerirler. Kendini sakinleştirmeyi öğrenebilmesi adına yapılan bir uygulamadır. Olumsuz olarak nitelendirilen duygular hayatın bir parçasıdır. Çocuğa bunlarla yaşayabilmeyi öğretmek kendini sakinleştirmeyi öğretmekten geçer. Bu nedenle duygusal bedeni dengelemek yaşanan olaya sükûnetle karşılık verebilmek kabul edebilmek ve şefkat göstermekle alakalıdır. Bu da bakım verenin tutumuyla ilgilidir. Bakım veren ne kadar çocuğun yaşadığı kriz durumlarını bu üç özellik özelinde karşılayabilirse  çocukta bunu ondan öğrenecektir. İlerleyen hayatı için olumlu yönden etkili olacaktır.