Verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmak akademik başarı hedefi olan her öğrenci için önemlidir. Ancak çeşitli içsel ve dışsal faktörler öğrencinin çalışma verimini olumsuz etkileyebilmektedir. Dikkat dağınıklığı, zamanı verimli kullanamama, öncelik sırasına koyamama, derslere yönelik olumsuz algı verimli çalışmayı etkilemektedir. Verimli ders çalışma yapabilmek için öncelikle çalışmaya motive olabilmek gerekir. Motivasyon ise kişinin verimli çalışmayla elde etmek istediklerine göre şekillenecektir.

Bu noktada bireyin kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemesi motivasyon için önemlidir. Hedef belirlenirken ilgi ve beceri alanları dikkate alınmalı, kişinin beklentileri, bilgisi ve potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır. Hedef belirledikten sonra ders çalışma planı çıkarılmalı ve ders çalışma süreleri bu plana göre ayarlanmalıdır. Çalışma süreleri ve molalar planlanırken pomodora tekniğinden faydalanmak faydalı olacaktır.

Buraya kadar tüm hazırlıklar yapıldıysa bundan sonra verimli ders çalışma tekniklerini öğrenmek yararlı olacaktır. Tekniklerle ilgili bilgi edinmek için Öğrenme Stiline Göre Akademik Başarıyı Yükseltecek Ders Çalışma Teknikleri ve Çoklu Zeka Kuramına Göre Verimli Ders Çalışma Önerileri yazılarımızı okuyabilirsiniz. Ders çalışma tekniklerine göre çalışmalar yapıldıkça çalışma planıyla ilgili bir düzen gelişecektir.

Tüm alışkanlıklar gibi verimli ders çalışma da bilinçli olarak sürdürüldüğünde bir süre sonra rutin haline gelecektir. Rutin oluşturduktan sonra ders çalışmaya zaman ayırma, organize olma ve dikkati sürdürme kolaylaşacaktır.

Ancak yine de ders çalışma sırasında dikkat dağıtıcılar zaman yönetimini ve ders verimini olumsuz etkileyebilmektedir. Dikkat dağıtıcılarla başa çıkmak için  Sınava Hazırlık Sürecinde İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı ile Başa Çıkma Önerileri yazımızdan da faydalanabilirsiniz. Bu yazımızda verimli ders çalışma becerinizi geliştirecek dikkat egzersizlerine yer verilecektir.

Öğrenme Stiline Uygun Çalışmak Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı Edinmeyi Kolaylaştırıyor

Verimli ders çalışma becerisi geliştirmede kişinin yetenekleri ve ayrıca çalışma şeklinin de etkisi var. Bu nedenle öğrenciler öğrenme süreçlerinde yeteneklerinden faydalanmalı, öğrenme stilleri çalışma şekline dahil edilmelidir. Öğrenciler en iyi hangi stil ile öğreniyorlarsa o stile uygun şekilde ders çalışmalıdır. Kişinin daha kolay öğrenebildiği bir metod ile çalışıyor olması dikkatini daha uzun süre odaklayabilmesini sağlayacaktır.

Yine dikkatin dağılmasını engellemek için özellikle zorlanılan derslerde sık sık kısa süreli molalar verilmelidir. Zihin kavramakta zorlandığı bilgilerde çok daha çabuk yorulur ve dikkatte daha kolay dağılır. Öyleyse kendinize çalışma planı çıkarırken zorlandığınız derslerin aralarına 25-30 dakikada bir 5 dakikalık molalar koymanız faydalı olacaktır. Bu konuda Pomodoro tekniğini araştırarak, mola düzeniyle ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Verimli ders çalışma rutini için dikkatinizin çabuk dağıldığını fark ettiğiniz derslerde başlamanız faydalı olacaktır. Aksi halde hem zihniniz hem vücudunuz yorulduktan sonra bu derslere çalışmaya başlamak zorlanmanıza neden olacaktır. Ders programı çıkarmak, hangi derse ne kadar süre ile çalışacağını planlamak verimli çalışmaya yardımcı olmaktadır.

Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı İçin Öğrenilecek Bilginin Neden Gerekli Olduğunu Kendinize Hatırlatın!

Herkes gibi öğrenciler de işlerine yarayacak, uzun vadeli kullanabileceklerine inandıkları bilgileri edinmekte daha az zorlanır. Dolayısıyla sevilen derslere çalışmak daha kolayken, ilgilerini çekmeyen ve zorlanılan derslere motive olmak daha zordur. Bu nedenle derse girmeden önce öğrenciler kendilerine bu dersi öğrenmeye neden ihtiyaçları olduğunu hatırlatmalıdır. Bu ihtiyacı günlük yaşam becerileriyle eşleştirebilecekleri gibi, “sınıfımı geçmek, sınavı kazanmak, üniversiteye gitmek” gibi hedeflerle de eşleştirebilirler.

Ayrıca öğrenciler dikkatin kolay dağıldığı ders ve konulara yönelik zihinsel bir çaba sarf etmelidir. Çünkü dikkat toplama, istek üzerine bilincimizin bir konu üzerine toplanması halidir. Zamanla bilinçli farkındalık süreci ilgi çekmeyen ders ve konularda da daha kolay konsantre olmayı sağlayacaktır. Böylece sevilen dersler kadar sevilmeyen derslere yönelik de verimli ders çalışma becerisi gelişecektir.

Dikkat Dağıtıcı Faktörler Verimli Ders Çalışma Alışkanlığını Olumsuz Etkiliyor

Her ne kadar verimli ders çalışma becerisi kazanmaya çalışsak da dikkat dağıtıcı faktörler çalışma alışkanlığımızı sabote edebilir. Telefonlar, tabletler, bilgisayar, televizyon, akıllı saatlerimiz, sık sık gelen e-posta ya da anlık mesajlar. Bilgisayar ekranına düşen reklamlar. Dışarıda akan trafik ve gündelik hayatın getirisi sesler. Tüm bunlar ve daha fazlası çalışma anında, öncesinde ya da sonrasında dikkatimizin dağılmasına neden olabilmektedir.

Bu nedenle çalışmaya başlamak, çalışmayı sürdürmek ya da çalışma sonrası zihni dinlendirmek pek mümkün değildir. Verimli ders çalışma becerisi kazanmanın bir koşulu da tüm bu dış uyaranları perdeleyebilmektir. Hepsini hayatımızdan çıkarmak ve artık kullanmıyorum demek gibi bir ihtimalimiz bugünün koşullarında yok. Onlar hayatımızın önemli bir parçası haline geldi ve dezavantajlarına rağmen avantajlarının da keyfini sürüyoruz.

Bu noktada yapılabilecek en sağlıklı şey verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmak için dikkatimizi dağıtan faktörleri de düzenlememizdir. Çalışma alanınızı teknolojik cihazlarınızdan arındırmak, onlara ayıracağınız vakti ders molalarında değerlendirmek işlevsel bir düzenleme olacaktır. Kabul etmeliyiz ki ne kadar sevsek ve keyif alsak da onlarla zamanın büyük çoğunluğunu kaybediyoruz. Kaybettiğimiz her değerli zaman bizi geleceğimizde keyifle yapacağımız mesleğimize ulaşmaktan uzaklaştırıyor.

Sınava Hazırlık Sürecinde İnternet ve Teknoloji Bağımlılığı ile Başa Çıkma Önerileri yazımız da sizin için faydalı olabilir.

Uyku Öncesi 15 Dakikalık Ders Tekrarı Ders Verimini Artırıyor, Sınav Başarısını Destekliyor

Ayrıca verimli ders çalışma alışkanlığı geliştirilmesinde uyku öncesi ders tekrarı yapmak kazanılan bilginin kalıcı hale gelmesini destekliyor. Uyku öncesi oluşturulan ders tekrarı rutini ders çalışma verimini artırıyor ve başarıyı olumlu etkiliyor. Pek çok öğrenci uzun saatler ders çalıştıktan sora yatmadan önce bilgisayarla ya da telefonla meşgul olmaktadır.

Oysa gün içerisinde öğrenilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi için yatmadan önce 15 dakika tekrar yapılmalıdır. Bilimsel çalışmaların da desteklediği bu uyku öncesi 15 dakika öğrenmenin pekiştirilmesi için son derece etkilidir. Ancak verim alabilmek için tekrar sonrası telefon, televizyon ve benzeri hiçbir şeyle ilgilenilmeden uykuya geçilmelidir. Uyku öncesi nefes egzersizi yapmak, hedefleri gözden geçirmek, hayal kurmak motivasyonu olumlu etkilemektedir.

Gevşeme egzersizlerinin ardından yapılacak günlük tekrar ise gece boyu zihnin öğrenilen bilgileri işlemlemesini destekleyecektir. Hatırlanması önemli olan konularla ilgili kısa notlar çıkarabilirsiniz. Bu notlara tarih, isim, formül gibi hatırlaması zor detayları işleyebilirsiniz. Uyku öncesi hazırladığınız notlara 15 dakikayı geçmeyecek şekilde göz atabilirsiniz. Aynı şekilde uyanır uyanmaz bu notları gözden geçirmenizde dinlenmiş zihnin taze bilgileri kolayca hatırlamasını sağlayacaktır.

Bu egzersizi düzenli olarak yaptığınızda hatırlamakta zorlandığınız bilgileri dahi kolayca anımsayabilirsiniz. Hatırlamanın hızlı olması ders başarınızı ve özellikle sınav performansınızı etkileyecektir. Hatırlama süresi kısaldıkça zamanı daha verimli kullanabilir hale gelebilirsiniz. Böylece sınavlarda da soruları daha hızlı çözebilir, artan vaktinizde emin olmadığınız soruları kontrol edebilirsiniz.

Verimli Ders Çalışmak için Kullanabileceğiniz Basit ve Keyifli Dikkat Egzersizleri

Verimli ders çalışma alışkanlığı kazanmak isterken hiç istemediğiniz halde dikkatinizin sıklıkla dağıldığını fark edebilirsiniz. Hedef belirleme, motivasyon, planlı çalışma, zaman yönetimi gibi faktörleri düzenlemiş olmanız da dikkati sürdürmek için yeterli olmayabilir. Gelecek kaygısı, sınavlara ve derslere yüklenen anlam, günün yorgunluğu, sosyal yaşama yönelik merakınız, teknoloji alışkanlığınız dikkatinizin dağılmasına neden olabilir.

Dikkatinizin dağıldığını fark ettiğiniz anda aşağıda paylaştığımız egzersizlerini denemeniz dikkatinizi toparlamanızı kolaylaştıracaktır. İlk etapta egzersizler sizi zorlayabilir ya da verimli olacağını düşünmeyebilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda pratik kazanacak ve dikkatinizi çok daha kolay toparlayabileceksiniz.

Geriye Doğru Sayı Sayma

Dikkatinizin dağıldığını fark ettiğiniz anda ilgilendiğiniz işi bırakın ve odaklanın. Zihninizden 100’den geriye doğru 3 sayı atlayarak saymaya çalışın. Hata yaptığınızda tekrar başa dönün ve yeniden saymaya başlayın. 100, 97, 94,91, 87… Bu çalışmayı zorlaştırmak için daha büyük sayılardan başlayarak yapabilirsiniz. Düşeceğiniz rakamları da değiştirebilirsiniz.

Kelime Sayma Egzersizi

Bir kitap ya da üzerinde yazılar olan herhangi bir doküman alın. Rastgele bir paragrafını seçin ve bu paragrafta geçen kelimeleri tek tek sayın. Sonraki aşamada elinizi kullanmadan sadece gözlerinizi takip ederek sayın. Bir süre sonra bu çalışma size kolay gelmeye başlayabilir. O zaman paragraf sayısını artırın ve tüm sayfayı sayana kadar bu işlemi devam ettirin. Hem dikkatinizi toparlamanızı sağlayacak hem de sınavlarda test kitapçıklarındaki uzun paragrafları satır atlamadan okumanızı kolaylaştıracak.

Kelime Tekrarı Egzersizi

Kendinize ilham veren basit bir kelime seçin. Bu kelimenin size iyi gelen bir kelime olması önemli. “Başarılıyım”, “Sağlıklıyım”, “Değerliyim” gibi bir kelime olabilir. Aklınızda bu kelimeyi 5 dakika boyunca tekrar edin. Bu çalışma size kolay gelmeye başladığında süreyi 10 dakikaya çıkarın.

Nesneyi Tanıma Egzersizi

Etrafınızdaki herhangi bir nesneyi ya da bir meyve, sebzeyi Bir elinizde tutun. Bu nesneyi her yönüyle inceleyin. İncelerken sadece onu düşünün. Nesnenin her tarafını inceleyin ve diğer düşüncelerin aklınızda yeri olmadığını tekrar edin. Nesneyi beş duyu organınızla hissedin. Bu egzersizi sessiz bir ortamda yapmaya özen gösterin. Bu egzersizi bir meyve ile yapmak dokusunu ve kokusunu daha iyi hissedebilmenizi kolaylaştırır. Ancak en yakınınızdaki basit bir kalemle de yapabilirsiniz.

 Kelime Bulma Egzersizi

Bir kitap alın ve kendinize bir sayfa aralığı belirleyin. Bir kelime belirleyerek bu kelimenin belirlediğiniz aralıkta kaç defa geçtiğini bulun. Bunu her defasında daha az sürede daha çok sayfa aralığında yapın.

Parmakla Şekil Çizme Egzersizi

Kolunuzu karşıya tutun ve işaret parmağınızı yukarı kaldırın. İşaret parmağınızın omuz hizasında durmasına özen gösterin. İşaret parmağınızla sekiz çizin ve gözünüzle takip edin. Egzersiz boyunca başınızın sabit durmasına özen gösterin.

Kalem Egzersizi

Elinize bir kalem alın. Kalemin tepe noktasına 3 dakika boyunca bakın. Bunu yaparken tüm gereksiz düşünceleri aklınızdan çıkarmaya ve kalemin tepesine odaklanmaya özen gösterin.

Çiçek Bahçesi Egzersizi

Gözlerinizi kapatın. Bir çiçek bahçesinde yürüyüş yaptığınızı hayal edin. Zihninizde çimenlerin, bitkilerin ve çiçeklerin kokularını ayırt edin ve hissedin. Her egzersiz de daha fazla kokuyu hayal edin.

Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı Kazanmakta Önerilerimiz Faydalı Olmuyorsa Profesyonel Destek Alabilirsiniz

Tüm çalışmalarınıza rağmen verimli ders çalışma alışkanlığı kazanamıyor ve dikkatinizi toplamakta zorlanıyorsanız profesyonel destek alabilirsiniz. Özellikle lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken öğrenciler için ders çalışma ve dikkati sürdürme becerisi önemlidir. Verimli ders çalışmayı olumsuz etkileyen faktörler, olumsuz duygu ve düşünceler bir uzmanla çalışılarak çözülebilir.

Verimli ders çalışma alışkanlığı edinmek için doğru kariyer planlaması yapabilmekte önemlidir. Aba psikoloji olarak danışanlarımızla stratejik yetenek yönetimi ile kariyer planı yapmaktayız. Planlama yaparken uyguladığımız IQ, EQ, dikkat, algı, yetenek ve kişilik testleriyle danışanlarımızın potansiyellerini keşfediyoruz. Kullandığımız psikolojik yöntemlerle danışanlarımızı daha iyi akademik sonuçlar alabilecekleri şekilde yönlendiriyoruz. Danışanlarımızın akademik eksiklerini tespit ederek gideriyor, dünyanın en seçkin kurumlarında eğitim almalarını sağlıyoruz.

 

 

Read More

Sınavlara çalışma teknikleri yaşadığımız zor dönemlerde değişim göstermeli diyebiliriz. Hayat şartları eğitim sistemi tamamen değiştiği için bu öğrencilerin motivasyonlarına da yansıyor. Bu dönemlerde öğrencilerin sınavlara hazırlanması demek psikolojik olarak kendilerini rahatlatmaları da demektir. Sadece başarılı olmak değil geleceğe dair umutlu bakabilmek ve bunca olanlara rağmen çalışmalara odaklanabilmek gerekecektir. Dolayısıyla direnci arttıran aktiviteler yapmak öğrencilerin sınav başarılarına olumlu geri dönüşler sağlayacaktır. Değişen koşullarda sınava ve derslere odaklanmak her ne kadar zor olsa da bunları yapabilmek uzun vadede güzel kapılar açacaktır.

Sınavlara Çalışma Teknikleri

1.     Dersi Derste Dinleme ve Odaklanma

Sınav çalışma teknikleri için başlangıçta dersi dinlemek konusunda odaklanmamızın bozulduğu bu zor dönemde neler yapabilirizi düşünmek etkili olacaktır. Konsantrasyonu arttırarak dersi derste öğrenmek sınavlar için daha az ama etkili çalışmayı sağlayacaktır. Öncelikle zihninizin uçuştuğu anları fark etmeniz gerekir. Bazen aklınız başka yerlere kayıyor olabilir. Böyle durumlarda bunu fark ederek tekrardan derse odaklanabilme yetisi dersi derste öğrenmenizi sağlayacaktır. Bunun için derslerde aklınız kaydığı an derse geri dönmek adına öğretmenizin söylediği şeyleri içinizden tekrar edin. Odaklandığınıza inandığınız an dinlemeyi sürdürün. Zihnimiz başka yere kaydığında iç sesimiz ders dışındaki konulardan konuşur. Eğer öğretmenin söylediklerini içinizden tekrar ederseniz zihninizi tekrardan o ana getirebilirsiniz. Zihnin yine odaklanmasını kolaylaştırmak adına dikkatinizi dağıtacak şeyleri çalışma ve ders ortamınıza getirmemeye çalışın.

2.     Sınavlara Çalışma Teknikleri: Tekrar Yapma Yöntemi

Tekrar yapmak sınava çalışma teknikleri denildiğinde neredeyse tüm teknikleri kapsayan bir uygulamadır. Tekrar etmek hatırlamak ve öğrenmek adına gereklidir. Bir bilgi tekrar edildikçe zihinde kalıcı hale gelecektir ve öğrenme gerçekleşecektir. Ancak çoğu öğrenci nasıl tekrarlar yapacağını bilmemektedir. Hangi yolla öğrendiklerimizi tekrar etmeliyiz? Öncelikle zor dönemleri göz önünde bulundurarak kendimizi çok da boğmadan pratik yöntemlerle öğrenmemizi güçlendirebiliriz. Her gün yalnızca okulda öğrendiğiniz şeyleri akşamları kağıda yazın. Ardından ders notlarınızı tekrar kontrol ederek eksik yazdıklarınızı da kağıda ekleyin. Bu pratiği yaptıktan sonra ara verin. Gece yatmadan önce tekrardan notlarınızı gözden geçirin. Haftanın her günü yaptığınız bu aktiviteyi cumartesi ve pazarları hafta içi yazdığınız tüm notları gözden geçirerek tamamlayın.

3.     Sınav Öncesi Çalışma

Sınav çalışma teknikleri içinden tekrar yöntemini tamamladıktan sonra sınav öncesi çalışmak çok daha kolay olacaktır. Sınavda çıkacak tüm aldığınız özet notlarınızı okuyun. Kendinizi test etmek adına bilmeniz gereken terimleri kendinize anlatmaya çalışın. Anlatamadıklarınıza tekrardan bakın ve tekrar kendinizi test edin. Hala hatırlayamıyorsanız bu sefer özellikle sürekli unuttuğunuz ve hatırlayamadıklarınızı bir kere daha başka bir kağıda yazın. Onları kendinize sorun. Bu pratik oturduktan sonra bir süre mola verin. Molanın ardından masanın başına yeniden dönerek  yeniden kendinizi test edin. Yine hatırlayamadıklarınız olursa tekrardan bir kağıda yazın onları. Bu sefer daha dikkat çekici olması için renkli kalemlerle yazabilirsiniz ve duvarınıza yapıştırabilirsiniz. Bunun dışında son olarak kendinize küçük bir sınav yapın. Öğretmeninizin sorabileceğini düşündüğünüz şeyleri bir kağıda yazın ve sınav oluşturun. Sonra bunları sınavdaymış gibi cevaplamaya çalışın. Yapamadıklarınıza tekrardan notlarınıza dönüp bakın.

Read More