LGS öğrencileri için kariyer planlama nasıl yapılmalıdır? Kariyer seçimi yapmak için uygun dönem ne zamandır? Kariyer hedeflerini doğru belirlemek için nasıl bir yol izlemek gerekir?

Kariyer denildiğinde genellikle akla üniversite ve sonrası süreç gelmektedir.  Ancak; kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve seçim yapılması için daha erken davranmak önemlidir.  Kariyerin kurgulanması sanılanın aksine çok daha erken dönemde başlar.  Bireyin kariyeri neredeyse doğduğu andan itibaren şekillenir. Yapılan tüm seçimler ve konulan hedefler kariyer sürecinin bir parçasını oluşturur.

Bu anlamda üniversite ve meslek seçimi kadar lise seçimi de önemlidir. Lisede alınacak eğitim gelecek için önemli bir yatırımdır.  Doğru lise seçimiyle, üniversiteye hazırlık sürecinde öğrencinin hedeflerine çok daha rahat ulaşması mümkün hale gelir.  Tıpkı üniversite seçiminde olduğu gibi; lise seçimi yaparken de stratejik yetenek yönetiminden faydalanılmalıdır.  Bu sayede öğrenci adayı için bir yol haritası çizebilmek kolaylaşır.  Öğrencinin ilgi alanları ve becerileri tespit edildiğinde, geleceğe yönelik daha net bir planlama yapılabilir.  aba Psikoloji, tüm bu süreçler boyunca LGS öğrencilerini desteklemektedir

Doğru Kariyer Planlama İçin Stratejik Yetenek Yönetimi

Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı uzmanlık ve liyakat gerektiren bir süreci kapsamaktadır.  Öğrenci adaylarının yeteneklerinin tespiti için bir dizi teste tabi tutulmaları gerekmektedir.  Elbette, bu testler uzman psikologlar ve uzman pedagoglar eşliğinde yapılmalıdır.  aba Psikoloji’nin uzman ekibi yetenek ve IQ testleri ile öğrencilere doğru seçimler yapmaları noktasında destek vermektedir. Bir öğrencinin kariyeri şekillendirilirken onun ihtiyaçları kadar becerilerine odaklanmak da önemlidir.  Öğrencinin becerileri daha başarılı bir akademik yaşam ve meslek yaşantısı için kritik role sahiptir.

Yaşadığımız yüzyılda hem akademik süreçlerde hem de meslek hayatında rekabet söz konusudur.  Yurt dışı üniversitelere kabul sürecinde, bu rekabet ön plana çıkmaktadır.  Bu anlamda; öğrencilerin sağlam adımlarla ilerlemesi önemlidir.  Kariyer planlaması sürecine erken başlamak bu rekabetçi ortamda yol almayı kolaylaştırmaktadır. Doğru olana yatırım yapmak ve başarıyı adım adım inşa etmek hedefe ulaşmanın anahtarı niteliğindedir.

LGS Öğrencileri İçin Kariyer Planlama Neden Önemli?

Bilindiği gibi Türkiye’de LGS öğrencileri alan seçimi yapmaktadır.  Bu alan seçimi öğrencilerin meslek seçimleri üzerinde rol oynar.  Öğrenciler lise eğitimleri süresince seçtikleri alana yönelik dersler alır ve üniversite tercihlerini bu doğrultuda belirler.  Stratejik yetenek yönetiminin önemi burada ortaya çıkmaktadır.  Öğrencilerin, ilgi alanları ve becerileri hakkında fikir sahibi olmadan alan seçimi yapmaları yanlış bir kariyere kapı açar.  Bu aynı zamanda, öğrencilerin hedeflerinden uzaklaşması ve değer üretememekte anlamını da taşır.  Bu durum; yanlış bir noktada konumlanmayı ve mutsuz bir kariyeri beraberinde getirir.

Stratejik yetenek yönetiminden faydalanan bir öğrencinin hedef belirlemesi çok daha kolay olur. Çünkü stratejik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı öğrencinin kendisini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Öğrenci hedeflerini ne kadar erken belirlerse o hedefe ulaşmak için gerekli motivasyonu da o kadar erken sağlar. Hedefe yönelik çalışmak, çalışma azmini arttırır.  Bunun için somut adımlar atmak önemlidir.  Hedef belirlendikten sonra kısa ve uzun vadeli planlar ortaya konulabilir. Bu planlar öğrencinin eksiklerinin ortaya çıkarılmasında ve giderilmesinde de rol oynar.

Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için akademik başarı kadar ders dışı aktiviteler de önemlidir. Belirli bir plan ve hedef çerçevesinde çalışmak öğrencinin ders dışı aktivitelere zaman ayırmasını kolaylaştırır. Bu da üniversite kabulleri ve kariyer süreci için önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

LGS öğrencileri için kariyer planlama hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Lise, üniversite ve meslek seçimi hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Read More

Lise tercih dönemi, öğrencilerin kariyerlerini şekillendirmeleri noktasında önemli adımlardan biri olmaktadır. Öğrencilerin, lisede aldıkları eğitim geleceğe dönük bir yatırım niteliğindedir. Bu anlamda; tercih döneminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öğrencilerin, lise seçimi yaparken, kendilerini tanıması son derece önemlidir. Öğrencinin ilgi alanları ve yeteneklerinin farkında olması, doğru seçim yapabilmesi için kritik unsurlardan biridir.

Kendi yeteneklerinin yanı sıra; öğrenci; seçim yaparken eğitim sistemini de tanımalıdır. Değerlendirebileceği seçenekler ve seçilecek okulların koşulları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğrenci, lise seçimini hedefleri doğrultusunda yapmalıdır. Seçilecek lisenin koşullarının, öğrenciyi, ileride ulaşmak istediği mesleğe hazırlaması önem taşımaktadır. Lise tercih dönemi için seçim yaparken; öğrencinin bir hedef ortaya koyabilme noktasında meslekleri de tanıması gerekir. Öğrencinin, geleceğin meslekleri ve bu meslekler için sahip olunması gereken nitelikleri biliyor olması önemlidir. Öğrenci lise tercihini, tüm bu konuları değerlendirerek ve birbiriyle ilişkilendirerek yapmalıdır. Doğru okul seçimi, başarılı bir kariyer inşasının ilk adımını oluşturmaktadır.

Elbette, günümüz koşullarında tüm bu konular hakkında bilgi sahibi olmak uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Pek çok seçenek arasından doğru olana ulaşabilmek için uzman desteği almak son derece önemlidir. aba Psikoloji; bu noktada devreye girmekte ve lise öğrencilerini tercih dönemlerinde desteklemektedir. Peki; lise tercihi yaparken nasıl bir yol izlemek gerekir? aba Psikoloji’nin bu konuda verdiği hizmetler nelerdir?

Lise Tercih Dönemi Nasıl Yönetilmeli?

Yaşadığımız çağda, akademik hayatta ciddi bir rekabet olduğu görülmektedir. Bu yoğun rekabet içerisinde öğrencilerin kendilerini var edebilmesi için bir yol haritasına ihtiyaçları vardır. Bu yol haritası, yeteneklerin tespiti ve belirlenen hedefler doğrultusunda çizilebilmektedir. Lise tercih döneminde, doğru okul seçimi yapabilmek, bu hedeflere giden yolda ilk adımlardan biridir. Peki; lise seçimi yaparken nasıl bir yol izlenmesi gerekir?

Öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanlarına yönelik tercihler yapmasının önemini az önce vurgulamıştık. Bu noktada; stratejik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı devreye girmektedir. Stratejik yetenek yönetimi, öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerinin belirlenmesinde rol oynar. Bu doğrultuda öğrencilere bir takım zeka ve yetenek testleri uygulanır. Bu testlerin verileri doğrultusunda öğrencinin becerileri, yatkınlıkları, güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkması sağlanır. Bu, kariyer danışmanlığı hizmetinin bir parçasıdır.

aba Psikoloji’nin bu kapsamda uyguladığı testler arasında WISC-V zeka testi de bulunmaktadır. Bu teste yetenek ve ilgi testleri eşlik eder. WISC-V bugün dünya çapında uygulanan ve kariyer planlamasında belirleyici rol oynayan testlerin başında gelmektedir. Elbette; zeka ve yetenek testleri uzman pedagog ve psikologlar tarafından uygulanmalıdır. Testlerin uygulanmasından, psikoloji eğitimi almış, liyakat sahibi, alanında yetkin psikologların görev alması en önemli konudur. aba Psikoloji’nin verdiği hizmet bu noktada önem kazanmaktadır. Çünkü kurum bünyesinde görev alan tüm psikologlar alanında uzmanlaşmış, psikoloji alanında lisans ve master eğitimini tamamlamıştır. Bu konu, testlerin uygulanışı ve değerlendirilmesi noktasında kritik önem taşımaktadır.

Lise Tercih Dönemi ve Liselerin Sunduğu Olanaklar

Lise tercih döneminde öğrencilerin yetenekleri kadar liselerin sunduğu olanaklara da dikkat edilmelidir. Seçim yapılmadan önce okulun fiziksel olanakları, eğitmen kadrosu, ders dışı aktivitelere yönelik imkanları incelenmelidir. Özellikle yurt dışı eğitim seçeneklerini değerlendirecekler için ders dışı aktivite ve stajların önemli olduğu bilinmektedir. Kabul süreçlerinde öğrencinin akademik birikimi kadar; gönüllü girişimleri, projeleri ve stajlarına da bakılmaktadır. Kabul sürecinde, ders dışı aktiviteler ve ortaya koyduğu projeler ile ön plana çıkan pek çok öğrenci bulunmaktadır. Bu konu, alınacak akademik eğitim kadar önemli bir noktayı oluşturmaktadır. Bu anlamda, öğrencinin yeteneklerine uygun ve ihtiyaçlarına yanıt verebilecek okullar tercih edilmelidir.

Lise tercih dönemi hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığına dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

 

 

Read More

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için doğru yuva seçimi neden önemlidir? Yuva seçimi kariyer ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yuva seçiminin, okul öncesi öğrenciler üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? aba Psikoloji okul öncesi dönemdeki çocuklar için nasıl bir çalışma yürütmektedir?

İlgi ve yetenek testlerinin çocuklar üzerinde uygulandığı bilinmektedir. Stratejik yetenek yönetimi, çocukların ilgi alanlarının, yatkınlık ve becerilerinin ortaya çıkartılmasını amaçlamaktadır. Stratejik yetenek testleri, kariyer danışmanlığı için gerekli verilere ulaşılmasına olanak verir. Bu anlamda kariyer planlaması ve danışmanlığının bir ayağını oluşturur.

Çocuklar için okul öncesi dönem son derece önemlidir. Çocuklarının kişiliği 3 – 6 yaş aralığında oluşur. Temel becerileri yine bu yaş aralığında gelişir. Yuva seçimi, tam da bu dönemdeki çocuklar için eğitim ve kariyer sürecinin ilk adımıdır. Bu anlamda, doğru yuvayı seçebilmek de son derece kritik bir noktayı oluşturmaktadır.

Peki; yuva seçimi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Yuva seçimi, okul öncesi öğrencilerin kariyer sürecini nasıl etkiler?

Doğru Yuva Seçimi Yapabilmek İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kariyer planlaması denildiğinde akla üniversite hazırlık dönemi ve sonrası gelse de, kariyer süreci çok önce başlamaktadır. Bireyler kariyer yolculuklarına, neredeyse doğdukları anda başlarlar. Bu kariyer yolculuğu adım adım ilerler ve çeşitli unsurlarla beraber inşa edilir. Konulan her hedef kariyer yolculuğunda yeni bir basamaktır. Bireyin akademik hayatı, okul seçimi, meslek seçimi gibi pek çok nokta, kariyer yolculuğunun adımlarını oluşturur.

Çocukların kişiliğinin oluştuğu okul öncesi dönemde, ilgi ve yeteneklerinin doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. Yuvaları, yalnızca ebeveynin işte olduğu süreçte çocuğa bakım veren kurumlar olarak görmemek gerekir. Yuvalar, çocukların eğitiminin ilk basamağıdır. Çocukların yeteneklerinin gelişimi konusunda önemli bir role sahiptirler. Çocukların hafızasında iz bırakırlar. Akademik hayatı ve geleceği için belirleyici olurlar. Bu nedenle; doğru yuva seçimi, göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Yuva seçimi yaparken, duyumlarla hareket etmek doğru değildir. Seçenekleri dikkatle ele almak gerekir. Bu anlamda ebeveynlerin, yuva seçeneklerini detaylı şekilde incelemeleri tavsiye edilmektedir. Eğitmen kadrosu, kurumun fiziksel şartları, hijyen konusunda nasıl bir tutum izledikleri önemli noktalar arasındadır. Aynı zamanda okul öncesi dönem çocukların beslenmesi açısından da son derece önemlidir. Bu anlamda, yuvanın nasıl bir beslenme programı sunduğu da dikkate alınmalıdır.

Öğrencilere sunulan sosyal aktiviteler, yeteneklerini geliştirmelerine yönelik uygulamalar da dikkate alınmalıdır. Bilim ve sanat eğitimine önem veren kurumlar öncelikli olarak tercih edilmelidir. Teknoloji çağında yaşadığımız göz önüne alınmalıdır. Bu anlamda; teknolojiye önem veren okullar mutlaka değerlendirilmelidir.  Yuvayı ziyaret etmek, yöneticiler ve eğitim kadrosu ile tanışmak da tüm bu kriterler kadar önemlidir.

Doğru Yuva Seçimi ve Stratejik Yetenek Yönetimi

Çocukların, yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında stratejik yetenek testleri devreye girmektedir. Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı, bizlere kariyer yolculuğu için bir yol haritası vermeyi amaçlar. Elbette bu bağlamda, dünya çapında kabul gören ve güvenilirliği onaylanmış testlerden yardım almak gerekmektedir. aba Psikoloji, ilk olarak WISC-V zeka testine başvurmaktadır. WPPSI Testi yine okul öncesi çocuklar için uygulanan testlerden bir tanesidir. Bu testlere yeteneklerin ölçülmesine yardımcı farklı testler de eşlik eder.

Test verileri uzman psikologlar ve pedagoglar tarafından değerlendirilir. Bu veriler, çocuğun güçlü ve zayıf taraflarını göstermektedir. Yetenekleri, yatkınlıkları ve ihtiyaçları hakkında ipuçları vermektedir. Bunun neticesinde, kısa ve uzun vadeli planlar oluşturulabilir.  Böylelikle; yuva seçiminden başlanarak, mutlu ve başarılı bir kariyerin ilk adımlarını atmak mümkün hale gelmektedir.

Doğru yuva seçimi ve kariye planlama süreci hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle ile iletişime geçebilirsiniz. Yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığına dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Read More

Üniversite mezunları için iş seçimi oldukça önemli bir süreçtir. Bu noktada; bireyin yetenek ve ilgi alanları, dikkate alınması gereken konular arasındadır. Bununla birlikte; bireyin söz konusu işin gereklerini yerine getirip getiremeyeceği önem taşımaktadır. Günümüzde pek çok kişi, okul ve iş seçimleri ile ilgili problemler yaşamaktadır. Kendine uygun olmayan alanlarda eğitim alan bireyler mezuniyetlerinin ardından çeşitli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bunun temel sebepleri arasında doğru kariyer planlaması yapılmaması yatar. Peki; bu ne anlama gelmektedir?

Günümüzde okul ve meslek seçimi söz konusu olduğunda pek çok farklı tercih yapılabilmektedir. Birçok öğrenci aslında bu tercihleri pek de bilinçli olmayarak yapmaktadır. Popüler okullara ya da belli bir dönemde popüler olan meslek alanlarına yönelme davranışı sıkça görülmektedir. Ancak; kariyer seçimi kişiye özel bir süreç olmalıdır. Bu anlamda seçim yaparken, bireyler popüler olana değil; kendine en uygun olan seçeneğe yönelmelidir. Kendine en uygun seçeneği bulmak ise; stratejik yetenek yönetimiyle mümkündür.

Stratejik Yetenek Yönetimi ile Doğru İş Seçimi

Stratejik yetenek yönetimi bilimsel veriler ışığında bireyin ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkartılmasını amaçlar. Bu bilimsel verilere, güvenilirliği kanıtlanmış testler aracılığıyla ulaşılır. Testler uzman psikologlar tarafından uygulanır ve sonuçlar yine uzman psikologlar tarafından analiz edilir. Bu veriler, kişinin yatkınlıklarının, becerilerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin ve ihtiyaçlarının görülmesine yardımcı olur. Böylelikle, eğitim ve meslek hayatı için doğru seçimler yapmak mümkün hale gelir.

Bu noktada, aba Psikoloji, uzman ekibiyle öğrenci ve mezunları desteklemektedir. Kişiye özel ve ihtiyaca yönelik kariyer planlarıyla; bireylerin kendilerine en uygun alanlara yönlendirilmesi sağlanır. Bu süreç; dünyanın gidişatı ve geleceğin meslekleri analiz edilerek yürütülür. Bu yolla, potansiyelini gösterebilen, kendini doğru alanda var eden ve değer üreten gençlerin sayısının artması amaçlanmaktadır.

Elbette, doğru işi seçerken; iyi bir CV sunabilmek önemli noktalardandır. Bununla birlikte; bireyler Start-up projelerini hayata geçirmeyi de seçebilirler. Her iki konuda da dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. O halde ilk madde ile başlayalım. İyi bir CV nasıl hazırlanır?

Doğru CV ile Doğru İş Seçimi

İyi bir CV hazırlamak, iş yaşamında hedefe ulaşmak için önemli bir konudur. Doğru yapılandırılmış bir CV, yeni bir işe başlarken pek çok kapının önünüzde açılmasını sağlayabilir. Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle, meslekler sürekli değişim içerisindedir. Kimi meslekler eski değerini kaybederken, kimi meslekler geleceğin meslekleri arasında yerini almaktadır. İş hayatı ve bireylerde aranan özellikler bu gidişata bağlı olarak değişime uğramaktadır. Bu anlamda; bireyin bu gidişata ayak uydurabilmesi son derece önemlidir. Çağın gerisinde kalmamak, çağı yakalamak ve hatta yeni bir çağ açmak anahtar kelimeler arasındadır.

Bu noktada; yine doğru bir kariyer planlaması yapmaktan söz etmek gerekir. Toplumların gelişimine katkı sunacak ve dünyayı değiştirecek hamleler yapabilmek için doğru okullarda eğitim almak gerekmektedir. İş seçimi yapacak üniversite mezunlarının eğitimlerini, stajlar ve gönüllü projelerle desteklemesi son derece önemlidir. Artık iş hayatında bilgi birikiminin yanı sıra; artı değer üretebilecek kişilere öncelik verilmektedir. Kişinin, liderlik vasıflarına sahip olması son derece önemlidir. Dil becerileri ve sosyal beceriler bireyi, rakiplerinin bir adım ötesine taşıyan unsurlar arasındadır. CV hazırlamak ve CV’yi doğru biçimde yapılandırmak için tüm bu maddeler dikkate alınmalıdır.

Start-Up Projeleri ile Kendi Yol Haritanızı Çizin!

Değer üretmekten söz ederken; start-up projelerinden de bahsetmek gerekir. Start-up projeleri bugün ve gelecek için inovatif adımlar atılmasına olanak vermektedir. Yeni dünya düzeninde, yeni fikirler ortaya atmak ve dünyayı değiştirecek fikirleri hayata geçirmek önemlidir. Bireyler bir kurum, proje ya da şirketin parçası olmak yerine, kendi şirketlerini kurmayı seçebilirler. Elbette bu noktada; yoğun bir tempoya hazır olmak germektedir. Yaratıcı düşünmek ve fark yaratacak projelere imza atabilmek önem taşımaktadır.

Üniversite mezunları için iş seçimi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Yetenek yönetimi ve kariyer planlamasına dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

 

 

Read More

Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testi ile çocuğunuzun güçlü yönlerini keşfetmeniz mümkündür. Yaşadığımız çağda, gençlerin kariyer yolculuğunda, rekabetin var olduğu bilinen bir gerçektir. Yurt dışı eğitim söz konusu olduğunda, dünyanın en iyi üniversiteleri için kabul süreci zorlayıcı olabilmektedir. Çünkü bu üniversitelerden kabul alabilmek için başarılı ve yetenekli gençler birbiriyle yarışmaktadır. Aynı durum, iş yaşamı için de geçerli olmaktadır. Üniversite mezunları, iş imkanlarını değerlendirirken yoğun rekabetle karşı karşıya kalmaktadır. Dünyanın önde gelen şirketleri, kendi bünyelerinde fark yaratabilecek bireyleri görmek istemektedir. Bu noktada; fark yaratacak bir kariyer planlamasına duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.

Fark yaratacak bir kariyer planlaması yapabilmek elbette uzmanlık istemektedir. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan gençler bile kariyerleri konusunda bazı ikilemler yaşamaktadır.  Çünkü iyi bir üniversitede okuyor olmak; kendine uygun bir üniversitede okuyor olmak anlamına gelmeyebilir. İlgi ve yeteneklerine uygun alanları seçmemiş olan öğrenciler için kariyer yolculuğu diledikleri gibi gitmeyebilir. Bu noktada; erken dönemde kariyer testlerinden yardım alınması tavsiye edilmektedir. aba Psikoloji, Türkiye’de yetenek yönetimi ve kariyer testleriyle gençlere bir yol haritası çizmeyi amaçlayan kurumlar arasındadır. Kariyer danışmanlığı ile öğrencilerin yeteneklerine ve bununla birlikte geleceğe bakarak; doğru planı yapmak üzerine çalışmalar yürütmektedir.

Peki; kariyer testleri ne işe yarar? Stratejik yetenek yönetimiyle öğrencilerin kariyer sürecine nasıl yön verilebilir? Kariyer testleri kimlere uygulanır? Bu testler doğrultusunda hangi verilere ulaşılabilir?

Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Testleri Ne İşe Yarar?

Yetenek yönetimi ve kariyer testleri ile çocuğunuzun geleceğini tasarlamak ve yapılandırmak mümkündür. Kariyer danışmanlığı, bireylerin kendilerine uygun okullarda okumalarına, uygun işlerde çalışmalarına olanak verir. Günümüzde, okuduğu okul ya da yaptığı meslek nedeniyle mutsuz olan pek çok insanla karşılaşmak mümkündür. Bu durum, beceri ve yatkınlıklarının dışında alanlara ve mesleklere yönelmekle doğrudan ilgilidir. Tam da bu noktada; yetenek yönetimi ve kariyer testlerinden söz etmek gerekmektedir.

Stratejik yetenek yönetiminin amacı, bireyin ilgi alanlarını, yeteneklerini, yatkınlıklarını tespit etmektir. Elbette bunu yapabilmek için bilimsel verilerden yardım almak gerekir. Bu bilimsel verilere kariyer testi denilen bir dizi testle ulaşılabilmektedir. Yetenek, zeka ve kariyer testleri genellikle 6 – 16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Ancak; elbette yetişkinler de kariyer danışmanlığından faydalanarak kendileri için doğru alana yönelebilirler. Stratejik yetenek yönetimiyle, çocukların ya da yetişkinlerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılabilir. Başarılı olacakları alanlar saptanabilir. Böylelikle, doğru bir kariyer planlaması yapılması mümkün hale gelir.

Stratejik Yetenek Yönetimi ile Kariyerinizi Yapılandırın!

Kariyer danışmanlığının amacı, yalnızca bireyin yeteneklerini ortaya çıkartmak değildir. Bununla birlikte, danışmanlar dünyanın ve mesleklerin geleceği konusunda da bir yol haritası çizerler. aba Psikoloji’nin uzman ekibi öğrencilere bu noktada da destek vermektedir. Dünyanın geleceğine uzman gözüyle bakmak son derece önemlidir. Mesleklerin geleceği ve geleceğin mesleklerine bakmak kariyer sürecinin bir parçasıdır. Dünyanın önümüzdeki 50 – 100 yıl içerisinde hangi konumda olacağını analiz etmek gerekir. Bu aynı zamanda, öğrencinin, yeteneklerini yapılandırması için de önemlidir. Öğrencinin güçlü yanları kadar zayıf yanlarını da görmek gerekir. Böylelikle, kariyer yolculuğu boyunca zayıf yönlerin törpülenmesi ve eksiklerin giderilmesi mümkün olur.

Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer testleri hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığına dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Read More

Özgüven gelişimi çocuklar için son derece önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü özgüven, çocuğun sosyal becerilerinin ve iletişim becerilerinin gelişmesiyle doğrudan ilişkilidir. Özgüven eksikliği, çocukları pek çok yönden olumsuz etkileyebilir. Akademik başarı da buna dahildir. Özgüven, erken dönemde oluşmaya başlar ve zaman içerisinde gelişir. Bireyin kendine verdiği değerle de doğrudan ilgili bir kavram olduğunu ifade etmek gerekir. Çünkü, özgüven aynı zamanda; bireyin kendine duyduğu saygı ve değerin de bir göstergesidir.

Elbette, tüm insanlar bazı durumlarda kendilerine daha fazla güvenebilir. Bazı durumlarda kendilerini daha yetersiz hissedebilir. Bunlar olağan duygulardır. Bazen fiziksel özellikler, akademik başarı, mesleki yeterlilik gibi konular özgüveni etkileyebilir. Bu durumda bireyler genellikle, kendilerinde gördükleri eksikliği gidermeye yönelir. Ancak; bazen, her ne koşulda olursa olsun bireyler kendilerine güvenmeyi, istedikleri şekilde ifade etmeyi başaramazlar. Bunun doğuştan gelen bir özellik olduğu bir yanılgıdan ibarettir. Çünkü özgüven zaman içerisinde, bireyin iç dünyasının yanı sıra; çevresel koşullardan da etkilenerek gelişir.

Peki; çocuklarda özgüven gelişiminin önemi nedir? Özgüven eksikliğinin ortaya çıkma sebepleri nelerdir? Bir çocuğun özgüven problemi yaşadığı nasıl anlaşılabilir?

Çocuklarda Özgüven Gelişimi Neden Önemlidir?

Öncelikle, az önce de sözünü ettiğimiz gibi; özgüven pek çok becerinin gelişimini doğrudan etkilemektedir. Özgüven problemi yaşayan bir çocuk, kendini ifade etmekte güçlük yaşar. Bu durum, çocuğun iletişim becerilerinin gelişmesi üzerinde de olumsuz etki yaratır. Bu noktada; çocuk sosyal ilişkiler kurmaktan kaçınabilir. Bu da zaman içerisinde içe kapanmasına ve kendini sosyal ortamlardan soyutlamasına neden olur.

Özgüven problemi yaşayan çocukların akademik başarılarının düşük olduğu görülmektedir. Bunun sebebi; çocuğun sınıf ortamında çoğu zaman kendini ifade etmekten kaçınmasıdır. Akademik bilgisi yeterli olsa dahi kendine güvenip, bunu dile getirmekten çekinebilir. Bu durum zaman içerisinde akademik başarının düşmesine neden olur.

Çocukluk döneminde görülen özgüven eksikliğinin, yetişkinlik döneminde giderilmesi daha güç olabilir. Özgüvensiz bir hayat ise, başarıdan ve mutluluktan uzak olacaktır. Bu anlamda çocuklar için özgüven, son derece önemli bir konudur. Peki, özgüven eksikliğinin görülme sebebi nedir? Bir çocuğun özgüven problemi yaşadığı nereden anlaşılır?

Özgüven Gelişimi ve Özgüven Eksikliğinin Görülme Sebepleri

Bir çocuğun başarısızlıktan korkuyor olması, özgüven eksikliğinin göstergelerinden biridir. Özgüven eksikliği yaşayan çocuklar, genellikle sorumluluklardan kaçma eğilimi gösterir. Konfor alanından ve yanında güvende hissettiği kişilerden uzaklaştığında korkuya kapılabilir. Kendini pek çok alanda yetersiz hisseder. Fiziksel özelliklerini beğenmeme durumu buna dahildir. Özgüven eksikliğinin bir diğer göstergesi kararsızlıktır. Karar vermek özgüven problemi yaşayan bir çocuk için hayli zordur.

Özgüven eksikliğinin sebeplerine de göz atmak gerekir. Sevgisiz büyüyen çocuklarda özgüven eksikliğinin görülme olasılığı oldukça fazladır. Aile içi şiddet ve baskı özgüven problemini tetikler. Çocukların, sürekli başkalarıyla kıyaslanması kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur. Bu da özgüven problemini doğurur. Bir diğer neden ise ailenin aşırı korumacı tavrıdır. Aşırı korumacı tutum, çocukların özgüven gelişimi üzerinde olumsuz etki yaratır.

Çocukların Özgüveni Nasıl Gelişir?

Öncelikle; özgüven eksikliğinin kaynağını bulmak gerekir. Problemin çözümünü üretebilmek için öncelikle nedenlerini saptamak gerekir. Ailelerin, destekleyici bir tutum içerisinde olması bu noktada önemlidir. Çocuğun olumsuz yönlerini dile getirmek yerine, başarılarına odaklanmak gerekmektedir. Aşırı korumacı ve baskıcı tutumlardan kaçınılmalıdır. Çocuklara, sorumluluk vermek özgüven gelişiminin kilit noktaları arasındadır. Ancak elbette bu sorumlulukların, yaşlarına ve becerilerine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Aileler, çocukların duygularını ve düşüncelerini önemsemelidir. Olumsuz durumlarda sakin bir dil kullanarak ve çocuğun davranışlarının nedenini anlamaya çalışarak yaklaşmak gerekir. Sevgi ve saygı ortamında büyümek özgüven gelişimini olumlu etkileyen unsurlardır.

Özgüven gelişimi ve eksikliği hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Psikoloji, eğitim, kariyer gibi konularda daha fazla içeriğe ulaşmak için aba Psikoloji YouTube kanalına abone olabilirsiniz.

 

Read More

Doğru meslek seçimi nasıl yapılır? Bu, gençler ve özellikle de üniversiteye hazırlanan öğrencilerden sıkça duyduğumuz bir soru. Elbette, doğru mesleği seçebilmek için dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Bireyin yetenekleri, istekleri, ihtiyaçları bu noktalardan bazıları olarak sıralanabilir. Aynı zamanda meslek tercihi yaparken, dünyanın gidişatı ve ihtiyaçları da göz önüne alınmalıdır. Teknolojinin geldiği noktayla birlikte mesleklerin hangi yöne doğru evrildiği analiz edilmelidir.

Bütün bunlar için gereken ise doğru bir kariyer planlamasıdır. Doğru kariyer planlaması, bize kariyer yolculuğumuzda emin adımlarla ilerleme imkanı verir. Peki; doğru kariyer haritası nasıl oluşturulur? Meslek tercihi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Meslek tercihine ne zaman karar verilmelidir?

Doğru Meslek Seçimi İçin Kariyer Planlaması

Kariyer haritası oluşturulurken doğru planlamayla ilerlemek önemlidir. Doğru planlama yapmak ise ancak doğru verilerlerle mümkün hale gelir. Bu noktada, aba Psikoloji öğrencileri kariye danışmanlığı hizmetleriyle desteklemektedir. aba Psikoloji’nin uzman psikologları kariyer planı oluştururken bilimsel verilerden yararlanır. Bu bilimsel verilere ise birtakım testler aracılığıyla ulaşılmaktadır.

Bu testler, stratejik yetenek yönetimi kapsamında uygulanır ve kariyer testi olarak tanımlanır. aba Psikoloji’nin uyguladığı testlerin başında WISC-V zeka testi gelmektedir. Bu teste, ilgi ve yetenek testi olarak adlandırılan farklı psikolojik testler de eşlik etmektedir. Kariyer testi uygulamaları ile akademik seçimlerin doğru biçimde yapılabilmesi amaçlanır. Aynı zamanda bu testler, doğru meslek seçimi konusunda da ipuçları verir.

Stratejik yetenek yönetimi ile bireyin becerilerinin ve yatkınlıklarının ölçülmesi amaçlanır. Bu sayede okul seçimi, meslek seçimi gibi konularda daha başarılı tercihler yapılması mümkün olur. Kendine uygun bir alanda konumlanan birey daha mutlu bir eğitim ve iş yaşamına sahip olur. Kendi potansiyelini ortaya koyabilir ve çalıştığı alanda değer üretebilir. Günümüzde; okulların, şirket ve kurumların bireylerden beklentisi tam olarak budur. Akademik yetkinlikler ve bilgi birikimi elbette önemlidir. Ancak, artık beklenen bireyin yaşadığı toplum ve dünya için değer üretmesidir. Bu da; ancak yetenekleriyle paralel alanda konumlanmasıyla mümkün olabilir.

Geleceğin Meslekleri ve Doğru Meslek Seçimi

Teknolojinin de etkisiyle dünya hızla değişmektedir. Dünyanın değişimi, eğitim ve kariyer süreçlerini de doğrudan etkiler. Meslekler bu değişimle doğru orantılı olarak şekil değiştirmekte ve yapılanmaktadır. Aynı durum üniversiteler için de geçerlidir. Yakın geçmişte çok daha ön planda olan mesleklerin değer kaybına uğradığı görülmektedir. Bununla birlikte, yeni meslek alanları doğmakta, bazı meslek alanları ise daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bunlar, geleceğin meslekleri olarak da tanımlanabilir.

Bu meslek alanları hızla büyümekte ve yakın gelecekte son derece önemli bir noktaya gelecekleri görülmektedir. Yaşam bilimleri, mühendislik, tasarım gibi alanlar geleceğin mesleklerine örnek olarak gösterilebilir. STEM alanı yine bu kapsamda önemli alanlar arasında değerlendirilebilir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu noktada önemli olan, gençlerin bu alanlara yönelmesini sağlamak olacaktır. Yani kısacası, meslek seçimini doğru yapabilmek için dünyanın ihtiyaçlarını da değerlendirmek gerekir.

Doğru bir yol haritasının anahtarı hem bireyin yeteneklerini doğru tespit edebilmekten geçer. Aynı zamanda geleceği de doğru okumak gerekir. Bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli planlar ortaya koymak ve hedefe doğru ilerlemek önemlidir.

Doğru meslek seçimi ve kariyer hedefleri hakkında daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ve kariyer danışmanlığına ihtiyaç duyuyorsanız aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Yurt dışı eğitim süreçleri hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

 

 

Read More