Çocukların zihinsel ve duygusal gelişimi, onların akademik başarısından sosyal uyumlarına, hatta gelecekteki kariyer seçimlerine kadar birçok alanda belirleyici rol oynar. Bu karmaşık ve çok boyutlu gelişim sürecini anlamak, çocuklara daha sağlam bir temel oluşturmak ve onları hayata daha iyi hazırlamak için hayati öneme sahiptir. Ancak bu süreci anlamak ve değerlendirmek için Wechsler Zeka Ölçeği (WISC V) gibi güçlü araçlara ihtiyaç vardır.

Wechsler Zeka Ölçeği, çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendiren, uluslararası kabul görmüş bir zeka (IQ) testidir. Bu test, çocukların hangi alanlarda güçlü, hangi alanlarda desteğe ihtiyacı olduğunu belirlemek için önemli bir araçtır. Fakat, WISC V’nin ne olduğunu, kimler için uygun olduğunu ve nasıl uygulandığını anlamak, testin faydalarını tam anlamıyla kavramak için oldukça önemlidir.

Aba Psikoloji olarak biz de bu blog yazımızda, Wechsler Zeka Ölçeği hakkında bilmeniz gerekenleri; çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine nasıl ışık tuttuğunu, hangi yaş grupları için uygulandığını ve nasıl uygulandığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-V) Nedir?

Çocuklar için Wechsler Zeka Ölçeği (WISC V), 6 – 16 yaş aralığındaki çocukların zihinsel yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için tasarlanmış bir IQ testidir. Bu ölçüm aracı, okullar ve uzman psikologlar tarafından sıklıkla kullanılır. Ancak WISC V sadece bir IQ testi olmanın ötesinde, aynı zamanda çocukların bilişsel olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yönelik bir değerlendirme sistemidir. Yani bu test ile çocuğunuzun üstün yetenekli olup olmadığı anlaşılabileceği gibi, hangi alanlarda daha fazla desteğe veya yönlendirmeye ihtiyaç duyduğu da tespit edilebilir.

WISC V, önceki versiyonu olan WISC-IV’ün yerini almıştır ve birçok açıdan daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Örneğin bu yeni versiyon daha fazla yorumlama gücüne sahiptir, kullanıcı dostudur ve güncellenmiş psikometrik özelliklere sahiptir. Bu sayede, çocukların bilişsel yetenekleri daha detaylı ve kesin bir şekilde değerlendirilebilir.

Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-V) Değerlendirmesi

Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-V), çocuğunuzun yaşına ve değerlendirilme amacına bağlı olarak farklı bir uygulama süreci gerektirebilir. Bu değerlendirme genellikle 65 ila 80 dakika süren bir süreçtir ve çocuğunuzun bilişsel yeteneklerini detaylı bir şekilde ölçmeyi amaçlar.

Eğer çocuğunuzun üstün yetenekliler programına veya özel bir okula kabul edilmesi gerekiyorsa, hangi alt testlere katılmanız gerektiği konusunda Özel Okul Kuruluşu size rehberlik edecektir. Bu programlara kabul için genellikle ya 10 Temel Ölçek alt testi ya da 7 Temel – Tam Ölçek IQ (FSIQ) alt testine ihtiyaç duyulabilir.

Her çocuğun değerlendirmesi kişiselleştirilmiştir, bu nedenle hangi alt testlerin gerektiğini ve test sürecinin nasıl işlediğini daha iyi anlamak için yerel kurumların rehberliğini takip etmek önemlidir. WISC-V’nin temel özelliklerinden bazıları şunlardır:

Çeşitli Bilişsel Yetenekleri Ölçer: Sözel anlama, algısal muhakeme, çalışma belleği, işlem hızı ve akıcı muhakeme gibi bir dizi bilişsel yeteneği ölçer. Bu, çocuğunuzun bilişsel yeteneklerini ayrıntılı bir şekilde değerlendirmenize olanak tanır ve güçlü ve zayıf alanları belirlemenize yardımcı olur.

Standartlaştırılmıştır: WISC-V, geniş bir grup çocuk örnekleminde uygulanır ve sonuçlar normlar oluşturmak için analiz edilir. Bu, çocuğunuzun test sonuçlarının diğer çocuklarla karşılaştırılmasına ve bilişsel yeteneklerinin net bir resmini sunmasına yardımcı olur.

Bireysel Uygulanır: Test, eğitimli psikologlar tarafından birebir olarak uygulanır. Bu, çocuğunuzun yeteneklerinin kişiselleştirilmiş bir şekilde değerlendirilmesine imkan tanır.

Güvenilir ve Geçerlidir: WISC-V, kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve yüksek düzeyde güvenilirlik ve geçerlilik göstermiştir. Bu, testin ölçmeyi amaçladığı şeyi tutarlı bir şekilde ölçtüğü ve zaman içinde tutarlı sonuçlar ürettiği anlamına gelir.

WISC-V Testi ile İncelenen Beceriler

Wechsler Zeka Ölçeği, çocukların zeka ve bilişsel yeteneklerini değerlendirmenin yanı sıra, bu yeteneklerin farklı yönlerini keşfetmek için önemli bilgilere sahip olmayı sağlar. WISC-V ölçümleri, aşağıdaki temel alanlara odaklanır:

Sözel Anlama Endeksi

Bu endeks, bir çocuğun kelime bilgisi ve sözel ifade yeteneğini değerlendirir. Sözel Anlama Endeksi, çocuğun anlamlı kavramları ifade etme, düşünme ve kendini sözel olarak ifade etme becerilerini yansıtır.

Görsel-Uzamsal Endeks

Görsel-Uzamsal Endeks, çocuğun görsel detayları algılama ve geometrik tasarımlar oluşturma yeteneğini ölçer. Bu endeks, görsel-mekânsal muhakeme, parça-bütün ilişkilerinin anlaşılması ve sentezi gibi becerileri içerir.

Akışkan Muhakeme Endeksi

Bu endeks, bir çocuğun görsel nesneler arasındaki kavramsal ilişkileri tanıma ve kuralları belirleme yeteneğini değerlendirir. Akışkan Muhakeme Endeksi, soyut düşünme, niceliksel akıl yürütme ve geniş görsel zeka gerektiren yetenekleri ölçer.

Çalışma Belleği Endeksi

Bu endeks, bir çocuğun görsel ve işitsel bilgileri kaydetme, sürdürme ve manipüle etme yeteneğini ölçer. Çalışma Belleği Endeksi, dikkat, konsantrasyon ve öğrenme yetenekleri ile yakından ilişkilidir.

İşlem Hızı Endeksi

İşlem Hızı Endeksi, çocuğun görsel bilgileri hızlı bir şekilde tarayabilme yeteneğini ölçer. Bu endeks, görsel tarama, kısa süreli görsel hafıza, görsel motor koordinasyonu ve konsantrasyon ile ilgilidir.

Tam Ölçekli IQ puanı, bu beş endeksten elde edilir ve bir çocuğun genel zihinsel işleyişini özetler. WISC-V, çocuğunuzun bilişsel yeteneklerinin derinlemesine anlaşılması ve kişiselleştirilmiş eğitim ve müdahale planlarının oluşturulması için güçlü bir araçtır. Bu ölçümler, çocuğunuzun güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olur ve onun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için rehberlik eder.

WISC-V’nin Değerlendirdiği Alanlar

Wechsler Zeka Ölçeği, çocuğun zihinsel işleyişini anlamak için birçok önemli alanı inceler. WISC-V’nin değerlendirdiği ana alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Problem Çözme Yetenekleri

WISC-V, çocuğun karmaşık sorunları nasıl çözdüğünü ve mantıklı düşünme becerilerini nasıl kullandığını değerlendirir. Bu, çocuğun analitik düşünme yeteneği hakkında önemli bilgiler sunar.

  • Mantıksal Düşünme Kapasitesi

Test ayrıca çocuğun mantıksal düşünme yeteneğini ölçer. Mantıksal düşünme, çocuğun neden-sonuç ilişkilerini anlama ve karmaşık problemleri çözme yeteneğiyle ilgilidir.

  • Dil Becerileri

Dil becerileri, iletişimde yetenek, kelime dağarcığı ve dil yapısını anlama kapasitesi gibi unsurları içerir. WISC-V, çocuğun sözel ifade ve anlama yeteneklerini değerlendirir.

  • Sosyal Uyum

Sosyal uyum, bir çocuğun diğerleriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu ve duygusal zekasını ölçer. Bu, okulda ve arkadaşlarıyla ilişkilerinde nasıl başarılı olabileceği hakkında önemli bilgiler sunar.

Bu geniş kapsamlı değerlendirme, çocuğun bütüncül bir profilini çıkarmak için oldukça önemlidir. WISC-V, çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olurken, eğitim ve rehberlik planlarını yönlendirmek için önemli veriler sunar.

WISC-V Sonuçlarının Anlamı ve Yorumlanması

Wechsler Zeka Ölçeği sonuçları, çocuğun zihinsel yeteneklerini ve duygusal durumunu anlamak için bir temel oluşturur. Bu sonuçlar, çocuğun eğitim hayatında ve sosyal uyumunda ne tür desteklere veya yönlendirmelere ihtiyaç duyabileceğini gösterir. Özellikle eğitimciler, aileler ve psikologlar, bu sonuçları çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve zorlukları ele almak için kullanabilirler.

Aba Psikoloji ile Çocuğunuzun Potansiyelini Keşfetme Zamanı!

Çocukların büyüme ve gelişme süreçlerini anlamak, onları en iyi şekilde desteklemek ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için son derece önemlidir. Wechsler Zeka Ölçeği (WISC-V) gibi güçlü bir araç, çocuklarımızın bilişsel yeteneklerini ve duygusal durumlarını anlama konusunda bize büyük bir bakış açısı sunar.

Aba Psikoloji olarak, çocukların geleceğini şekillendirmek ve onları başarıya taşımak için buradayız. Wechsler Zeka Ölçeği ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve testi çocuğunuz için nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için bizimle iletişime gelin. WISC-V testini Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı ‘nın bir parçası olarak ve Amerikan normlarında uyguluyoruz. Çocuğunuzun potansiyelini keşfetme yolculuğunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Read More

Psikolojik testler, çocukların gelişimini gözlemlemek ve yeteneklerini tespit etmek konusunda ipuçları barındırmaktadır. Okul öncesi dönem, gelişimsel sürecin gözlenmesi açısından son derece önemlidir. Bu dönemde çeşitli psikolojik testlerle bilimsel verilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. aba Psikoloji, farklı yaş gruplarına bu testleri uygulamaktadır. Uyguladığı; zeka ve yetenek testleri ile eğitim ve kariyer süreçlerine destek vermektedir. Okul seçimi, kariyer haritasının çizilebilmesi gibi konularda bu testlerden yardım alınmaktadır. Aynı zamanda, bu testler gelişimsel problemlerin tanı ve tedavisi açısından da önem arz etmektedir.

Peki; okul önceki dönemdeki çocuklara hangi testler uygulanabilir? Bu testlerin uygulanma amacı, kapsamı ve içeriği hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Psikolojik Testler: WPPSI Testi

WPPSI Testi, okul öncesi dönemdeki çocuklar için uygulanan bir zeka testidir. Test, 2,5 – 7 yaş aralığındaki çocuklar için uygundur. İlk kez 1967 yılında uygulanmaya başlayan test David Wechsler tarafından geliştirilmiştir. Bugün, dünya genelinde kabul gören zeka testleri arasındadır. Aynı zamanda okul öncesi çocuklar için tasarlanan testler arasında güvenilirliği en yüksek olanlardan bir tanesidir. Testin, uzman psikologlar tarafından uygulanması gerekmektedir. Aynı şekilde test verilerinin değerlendirmesi de uzman pedagog ve psikologlar tarafından yapılmalıdır. Test, yaklaşık 45 dakika içinde tamamlanabilmektedir. Testin amacı, okul öncesi dönemdeki çocukların düşünsel yeteneklerini ölçmektir. Test, uygulanan çeşitli alt testler etrafında şekillenir. Test, toplamda 14 alt testi içermektedir.

Test uygulaması öncesinde herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Çocuğun, yeterince uyuduğundan, karnının tok olduğundan ve kendini iyi hissettiğinden emin olmak yeterlidir. Test kapsamında, çocukların; bütüne bakabilme ve bağ kurabilme becerileri ölçülmektedir. Aynı zamanda motor becerileri ve dikkat becerilerine bakılmaktadır. Anlama ve akıl yürütme becerilerinin yanı sıra; sınıflandırma, kavramsal düşünme, konsantrasyon, hafıza gibi noktalar değerlendirilmektedir.

Sonuçlar; çocukların gelişim süreçleri konusunda daha sağlıklı adımlar atılmasına olanak verir. Çocuğun entelektüel vizyonu hakkında fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kariyer danışmanlığı ve kariyer planlaması yapılabilmesi noktasında ipuçları verir.

Psikolojik Testler: WIAT III Başarı Testi

WIAT III başarı testi, David Wechsler tarafından tasarlanan bir başka psikolojik testtir. Testin ilk versiyonu 1992 yılında yayınlanmıştır. Test okul öncesi dönemdeki çocukların akademik başarılarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test daha sonra 2009 ve 2018’de iki kez revize edilmiştir. Bugün kullanılan versiyonu, 2018’de revize edilmiştir ve WIAT III adıyla anılmaktadır. Test eski versiyonlara göre daha fazla akademik bilgiye odaklanmaktadır. Okullarda ve kliniklerde; uzman pedagog ve psikologlar tarafından uygulanması uygun görülmektedir. aba Psikoloji’nin uzman psikologları da testin uygulayıcıları arasında yer almaktadır. WIAT-III 16 farklı alt testten oluşmaktadır. Okuduğunu anlama, sayısal işlem ve problem çözme, dinleme, yazma gibi çeşitli becerileri ölçmeye odaklanmaktadır.

Stanford Binet Zeka Testi

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için uygulanabilecek bir diğer test, Stanford Binet zeka testidir. Bu test, yüksek güvenilirliğe sahip ve dünyaca kabul gören psikolojik testler arasında yer almaktadır. Stanford Binet zeka testi, Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından tasarlanmıştır. Test daha çok, çocuklardaki gelişimsel sorunlar ve öğrenme güçlüklerini saptamak amacıyla kullanılmaktadır. Test son olarak 2003 yılında revize edilmiştir. aba Psikoloji’nin uzman psikologları testin Türkiye’deki uygulayıcıları arasında yer almaktadır.

Test bireysel olarak uygulanır. Beş farklı bilişsel beceriyi ölçmeye odaklanır. Bu beş farklı bilişsel beceri şöyle sıralanabilir;

  • Akışkan Zeka
  • Bilgi
  • Niceliksel Akıl Yürütme
  • Görsel – Uzamsal İşleme
  • Kısa Süreli Hafıza

Bu ölçümler zeka geriliği, öğrenme güçlüğü gibi problemler hakkında fikir vermektedir. Stanford – Binet, bu gibi problemlerin tanı ve tedavisi için güvenle uygulanan bir testtir.

Okul öncesi dönemdeki çocuklara uygulanan psikolojik testler hakkında bilgi için için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız için aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Yetenek yönetimi, kariyer danışmanlığı gibi konularda daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Read More

WISC-V zeka testi, 6 – 16 yaş arası çocuklara uygulanan bir IQ testidir. Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı konusunda, yardım alınan testler arasında yer almaktadır. Test, çocukların hangi alanlara eğilimli olduğu konusunda ipuçları verir. Aynı zamanda çocukların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasında rol oynar.

WISC-V, çevrimiçi ortamda da uygulanmaya olanak vermektedir. Uygulama amacına göre uygulama biçimi değişiklik gösterebilir. Ancak testin yüz yüze gerçekleştirilmesi pek çok psikolog ve kurum tarafından tercih edilmektedir. Test, yalnızca yetenek ve ilgi alanlarına yönelik ipuçları barındırmaz. Aynı zamanda öğrenme güçlüğü ya da üstün zekalılık gibi durumların anlaşılması için de kullanılabilir.

WISC-V güncel olarak, en güvenilir ve geçerli zeka testleri arasındadır. Testin geçerliliği ve güvenilirliği pek çok farklı yöntemle kanıtlanmıştır. Bugün, dünya çapında uygulanmaktadır. Testin uygulandığı ülkelerden biri de Türkiye’dir.  Testin, Türkiye’deki uygulayıcılarından biri de aba Psikoloji’dir.  Peki; WISC testi nasıl uygulanır? Test neticesinde hangi yeteneklerin ve yatkınlıkların ölçülmesi amaçlamaktadır?

WISC-V Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

Test ana ve alt testler etrafında şekillenmektedir. WISC-V yaklaşık olarak, 1 – 1 buçuk saatlik bir süre içerisinde uygulanır. Testin uygulanma amacına göre hangi alt testlerden yardım alınacağı değişiklik gösterebilir. Test kapsamında; sözlü anlama, akışkan akıl yürütme, visospatiyal kapasite, işlem hızı, iş belleği alanlarındaki beceriler değerlendirilir. Test, bireysel olarak uygulanır. Testin uzman bir psikolog  tarafından uygulanması önem taşımaktadır. aba Psikoloji, uzman ekibi ile WISC-V testinin uygulayıcıları arasındadır. Test, aba Psikoloji’nin uzman psikologları eşliğinde, Amerikan normlarına uygun biçimde yapılır.

Testin tamamlanmasının ardından, değerlendirme ve raporlama sürecine geçilir. Değerlendirme ve raporlama aşamasında pedagog ve psikologlar görev almaktadır. Test sonucu, entelektüel kapasitenin yanı sıra; analitik düşünme, görsel hafıza gibi konularda da ipuçları verir. Stratejik yetenek yönetimi için en önemli veriler WISC testi aracılığıyla sağlanmaktadır. Kariyer danışmanlığı için güncellik önemli bir noktayı oluşturur. Hali hazırda uygulanmakta olan WISC-V ise testin en güncel versiyonudur.  Önceki versiyonlara oranla; daha detaylı, kişiselleştirilmiş bir yol haritası ortaya çıkartmaya olanak vermektedir. Bu sayede; günümüz koşullarına uygun yöntemler ışığında kariyer planlaması yapmaya olanak verir. Akademik yaşam ve kariyer gelişimi için doğru bir yol haritası WISC-V verileri ışığında çizilebilir.

WISC-V Zeka Testi Neden Önemli?

Yaşadığımız yüzyılda, doğru bir kariyer inşa etmek son derece önemlidir. Kariyer seçimlerini bireyin istekleri dışında, yetenekleri ve ilgi alanları belirler. Yatkınlıklarına ve becerilerine uygun seçimler yapmak, bireyin değer üretmesine olanak verir. Potansiyelini ortaya koymayı başaran birey, kariyerinde başarıyı ve memnuniyeti yakalar. Bu noktada, yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu noktada en doğru yöntem, kariyer planlamasını IQ ve yetenek testleri ışığında yapmaktır. Elbette, bireyin bunu tek başına gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu noktada; uzmanlardan yardım almak bir gerekliliktir.

WISC-V tam da bu noktada devreye giren testler arasında bulunmaktadır. WISC-V zeka testinin verileri, başarılı bir kariyerin anahtarı niteliğindedir. Testin uygulanması, bu sebeple son derece önemlidir. aba Psikoloji’nin uzman ekibi kariyer süreçlerinde WISC testinin yanı sıra; pek çok farklı test uygulamaktadır. Böylelikle, farklı yeteneklerin, güçlü ve zayıf yönlerin açıkça görülmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

WISC-V zeka testi hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız için aba Psikoloji ile iletişime geçebilirsiniz. Psikoloji, kariyer ve eğitim süreçleri hakkında daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

 

Read More

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için doğru yuva seçimi neden önemlidir? Yuva seçimi kariyer ile nasıl ilişkilendirilebilir? Yuva seçiminin, okul öncesi öğrenciler üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? aba Psikoloji okul öncesi dönemdeki çocuklar için nasıl bir çalışma yürütmektedir?

İlgi ve yetenek testlerinin çocuklar üzerinde uygulandığı bilinmektedir. Stratejik yetenek yönetimi, çocukların ilgi alanlarının, yatkınlık ve becerilerinin ortaya çıkartılmasını amaçlamaktadır. Stratejik yetenek testleri, kariyer danışmanlığı için gerekli verilere ulaşılmasına olanak verir. Bu anlamda kariyer planlaması ve danışmanlığının bir ayağını oluşturur.

Çocuklar için okul öncesi dönem son derece önemlidir. Çocuklarının kişiliği 3 – 6 yaş aralığında oluşur. Temel becerileri yine bu yaş aralığında gelişir. Yuva seçimi, tam da bu dönemdeki çocuklar için eğitim ve kariyer sürecinin ilk adımıdır. Bu anlamda, doğru yuvayı seçebilmek de son derece kritik bir noktayı oluşturmaktadır.

Peki; yuva seçimi yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Yuva seçimi, okul öncesi öğrencilerin kariyer sürecini nasıl etkiler?

Doğru Yuva Seçimi Yapabilmek İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kariyer planlaması denildiğinde akla üniversite hazırlık dönemi ve sonrası gelse de, kariyer süreci çok önce başlamaktadır. Bireyler kariyer yolculuklarına, neredeyse doğdukları anda başlarlar. Bu kariyer yolculuğu adım adım ilerler ve çeşitli unsurlarla beraber inşa edilir. Konulan her hedef kariyer yolculuğunda yeni bir basamaktır. Bireyin akademik hayatı, okul seçimi, meslek seçimi gibi pek çok nokta, kariyer yolculuğunun adımlarını oluşturur.

Çocukların kişiliğinin oluştuğu okul öncesi dönemde, ilgi ve yeteneklerinin doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. Yuvaları, yalnızca ebeveynin işte olduğu süreçte çocuğa bakım veren kurumlar olarak görmemek gerekir. Yuvalar, çocukların eğitiminin ilk basamağıdır. Çocukların yeteneklerinin gelişimi konusunda önemli bir role sahiptirler. Çocukların hafızasında iz bırakırlar. Akademik hayatı ve geleceği için belirleyici olurlar. Bu nedenle; doğru yuva seçimi, göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Yuva seçimi yaparken, duyumlarla hareket etmek doğru değildir. Seçenekleri dikkatle ele almak gerekir. Bu anlamda ebeveynlerin, yuva seçeneklerini detaylı şekilde incelemeleri tavsiye edilmektedir. Eğitmen kadrosu, kurumun fiziksel şartları, hijyen konusunda nasıl bir tutum izledikleri önemli noktalar arasındadır. Aynı zamanda okul öncesi dönem çocukların beslenmesi açısından da son derece önemlidir. Bu anlamda, yuvanın nasıl bir beslenme programı sunduğu da dikkate alınmalıdır.

Öğrencilere sunulan sosyal aktiviteler, yeteneklerini geliştirmelerine yönelik uygulamalar da dikkate alınmalıdır. Bilim ve sanat eğitimine önem veren kurumlar öncelikli olarak tercih edilmelidir. Teknoloji çağında yaşadığımız göz önüne alınmalıdır. Bu anlamda; teknolojiye önem veren okullar mutlaka değerlendirilmelidir.  Yuvayı ziyaret etmek, yöneticiler ve eğitim kadrosu ile tanışmak da tüm bu kriterler kadar önemlidir.

Doğru Yuva Seçimi ve Stratejik Yetenek Yönetimi

Çocukların, yeteneklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi noktasında stratejik yetenek testleri devreye girmektedir. Stratejik yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı, bizlere kariyer yolculuğu için bir yol haritası vermeyi amaçlar. Elbette bu bağlamda, dünya çapında kabul gören ve güvenilirliği onaylanmış testlerden yardım almak gerekmektedir. aba Psikoloji, ilk olarak WISC-V zeka testine başvurmaktadır. WPPSI Testi yine okul öncesi çocuklar için uygulanan testlerden bir tanesidir. Bu testlere yeteneklerin ölçülmesine yardımcı farklı testler de eşlik eder.

Test verileri uzman psikologlar ve pedagoglar tarafından değerlendirilir. Bu veriler, çocuğun güçlü ve zayıf taraflarını göstermektedir. Yetenekleri, yatkınlıkları ve ihtiyaçları hakkında ipuçları vermektedir. Bunun neticesinde, kısa ve uzun vadeli planlar oluşturulabilir.  Böylelikle; yuva seçiminden başlanarak, mutlu ve başarılı bir kariyerin ilk adımlarını atmak mümkün hale gelmektedir.

Doğru yuva seçimi ve kariye planlama süreci hakkında detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularınız varsa ya da desteğe ihtiyaç duyuyorsanız bizimle ile iletişime geçebilirsiniz. Yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığına dair daha fazla içeriğe ulaşmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

Read More

Psikolojik değerlendirme testleri, çocuk gelişimi açısından oldukça önemlidir. Psikolojik değerlendirme, kişinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek amacıyla yapılır. Çocuklara, iç dünyaları ve davranışlarıyla ilgili ipuçları veren bu testler; duyguları anlama ve açıklama noktasında da yardımcı olabilir. Testler, gözlem, anket ya da bazı görevleri yerine getirme şeklinde uygulanabilir. Zaman zaman çocukların gösterdiği olağan dışı ve problemli davranışlar testleri gerekli kılabilir. Peki; çocuklar için hangi testler uygulanıyor? Birlikte göz atalım.

WPPSI Testi

İlk olarak 1967 yılında uygulanan, David Wechsler tarafından geliştirilen WPPSI testi, 2,5-7 yaş aralığında çocuklar için tasarlanmış psikolojik değerlendirme testleri arasında yer alıyor. WPPSI çocukların görsel detaylara odaklanma, bağ kurabilme, anlama ve akıl yürütme becerilerini ölçümlemeyi amaçlar. Bunun yanı sıra; kavramsal düşünme, konsantrasyon, hafıza gibi unsurlara da odaklanması söz konusu olabilir.

Psikolojik Değerlendirme Testleri: Moxo Testi

Moxo Testi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, dürtüsellik gibi konulara odaklanan bir testtir. Yaklaşık 15 dakikalık bir süre içerisinde uygulanır. Moxo Testi, çocuğun çevresel koşullar altındaki dikkatini ölçmeyi amaçlar. Genellikle 6-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır.

Wiat III Başarı Testi

Wechsler Bireysel Başarı Testi kısaca Wiat III, ergenlik çağındaki çocukların ve genç yetişkinlerin başarılı değerlendirmeyi amaçlanan kapsamlı bir testtir. Çok sayıda ve farklı nitelikte bölümlerden oluşur. Temel okuma, yazılı anlatım, matematik, okuduğunu anlama bu bölümlerden bazılarıdır.

CARS Testi

CARS Testi ya da Çocukluk Çağı Otizm Değerlendirme Ölçeği; otizm belirtileri gösterdiği düşünülen çocukları değerlendirme amacıyla tasarlanmış bir testtir. 2 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır. Otizmli çocukları diğer gelişimsel engelli çocuklardan ayırmaya yardımcıdır. CARS Testi ile çocukların, insanlarla ilişki kurma, empati, dinleme, görsel tepki, sözlü ve sözsüz iletişim, vücut ve nesne kullanımı gibi birçok farklı alanda değerlendirilmesi amaçlanır

Psikolojik Değerlendirme Testleri: WISC-V

Açılımı The Wechsler Intelligence Scale for Children–Fifth Edition olan WISC-V, öğrenme güçlüğünü teşhis etmek anlamında günümüzde en etkili psikolojik değerlendirme testleri arasındadır. Çocukları daha iyi tanımak ve kişisel çözümler sunmak amacıyla uygulanır. WISC-V, sözlü anlama, akışkan zeka, kısa süreli hafıza ve işleme hafıza gibi unsurları kapsar. Dünya ölçeğinde en güvenilir ve en güçlü testler arasında gösterilmektedir.

Stanford Binet Zeka Testi

2-16 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen Stanford Binet Zeka Testi, bilişsel becerileri değerlendirmeyi amaçlıyor. Stanford Binet Zeka Testi, zeka ve yeteneği; bilgi, nicel akıl yürütme, görsel-uzamsal işleme, çalışan bellek ve akışkan muhakeme faktörleri üzerinden ölçümlüyor.

Psikolojik değerlendirme testleri hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için aba Psikoloji web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Psikolojiye dair merak ettiğiniz her şey ve sormak istedikleriniz için bizimle iletişime geçebilir, YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.

 

Read More

Çocuğunuzu ne kadar iyi tanıdığınızı düşünüyorsunuz? En sevdiği yemekler, en çok izlediği filmler ya da en iyi arkadaşları gibi konularda hemen cevap verebilir, onu tanıdığınızı söyleyebilirsiniz. Ancak WISC-V testi ile kişisel seçimleri, geleceğe dair beklentileri ya da en çok zorlandığı derslerin ötesinde çocuğunuzu tanıyabilirsiniz. Bilişsel becerilerini tanıyıp zayıf yönlerinin üzerine giderek çocuğunuzu gerçek anlamda tanıma şansı elde edersiniz.

Her çocuk kendine özgüdür

Her çocuk özeldir ve birbirinden eşsiz özelliklere sahiptir. Çocuğunuzun algı, kavrama ve öğrenme, matematiksel düşünme gibi bilişsel yeteneklerinin farkında mısınız? Çocuk gelişimi evrensel süreçler içerir, her beceri farklı yaşlarda kazanılır. Ancak çocuğunuz ebeveyn olarak sizin bile gözden kaçırdığınız bilişsel beceri eksikleri yaşayabilir.

Anlaşılmamak bu durumun en büyük problemi olarak karşımıza çıkar. Örneğin soyutlama yapabilmesi, konuşması, espri yeteneği gibi beceriler farklı yaşlarda gelişim gösterirken, tam tersine beklenilenden daha yavaş bir seyirde gelişim gösterebilir. Diğer taraftan bazı özellikleri çok güçlü olabilir ve güçlü yönlerinden mümkün olan en fazla faydayı sağlamak için desteğinize ihtiyaç duyabilir.

çocuğunuzu tanıyor musunuz WISC-V

WISC-V ile bilişsel özelliklerini keşfedin

Çocuklar yaşlarına göre, sürekli bir gelişim halindedirler. Çocuklara dünya çapında güvenirliğe sahip WISC-V testi ile bilişsel beceri, zeka ve anlama gelişimlerini, analitik düşünebilme becerilerini detaylı bir şekilde görebilirsiniz.

WISC testlerinin en sonuncusu olan WISC- V; çocuğunuzun bilişsel becerilerinin ölçümlerini en güvenilir şekilde ölçen, kapsamlı bir testtir. Bu test ile çocuğunuzun ihtiyacı olan eğitim desteğini keşfedebilir, nokta atışı eğitimlerle becerilerini aktif hale getirebilirsiniz. Bu noktada da ebeveynlere büyük görev düşüyor. Çocuğunuzun matematiksel, okuma ve yazma, anlama gibi bilişsel becerilerini önceden ölçerek ileride karşılaşacağı büyük problemlerin önüne geçmiş olursunuz.

WISC-V şimdiye kadarki en güçlü ve güvenilir bilişsel yetenek ölçüm testi olarak 6-16 yaş arasındaki bir çocuğun bilişsel düzeydeki performansını, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak üzere yapılandırılmıştır. Bu test sonucunda çocuğunuzun sizin bile farkında olmadığınız önemli bilişsel problemlerini erkenden tespit edebilir ve daha hızlı bir şekilde çözüme geçebilirsiniz. Elde edeceğiniz detaylı analiz sayesinde çocuğunuzu en doğru şekilde yönlendirebilirsiniz.

Read More

Nasıl başarılı ve bilişsel becerilerini aktif olarak kullanan çocuklar yetiştirebileceğinizi biliyor musunuz? WISC-V, geleceğin kariyer sahibi bireylerinden biri olmak üzere çocuğunuzu yolun başında tanımanızı sağlayacak en önemli testlerin başında gelir. Bu test ile sağlanan stratejik yetenek yönetimi, çocuğunuzun öğrenme ve gelişme sürecini en iyi şekilde yönlendirmenize yardımcı olur.

The Wechsler Intelligence Scale for Children®–Fifth Edition, kısaltılmış adıyla WISC–V, çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı bir harita çıkarmayı amaçlar. Uluslararası alanda güvenirliği kanıtlanmış yetenek ölçüm testlerinin sonuncusudur. Önceki versiyonlarından daha fazla esneklik, geniş alan kapsama ve daha fazla içerik imkânı sunan detaylı sonuçlar veren bir testtir.

Stratejik yetenek yönetimi ile öğrenme süreci güçlenir

Her yaştan çocuk için olası öğrenme güçlüğü problemlerinin keşfi ve bunların çözümünde en belirleyici analizleri sunan WISC-V ile çocuğunuzun stratejik yetenek yönetimini güvenli ve doğru yoldan yapmak elinizde. Bu test sonucunda çocuğunuzun görsel bulmaca, şekil ağırlıkları gibi detaylarla test edilen yatkınlıkları raporlanır. Bu sayede hem ebeveynler hem de eğitimciler, çocukların iç dünyası ile daha kolay ve hızlı bir şekilde tanışma fırsatı yakalar.

Uzman psikolog ve pedagoglar tarafından analiz edilen testler sözlü anlama, görsel uzam, akışkan zekâ, kısa süreli hafıza ve işleme hızı gibi bileşenlerden oluşur. Bu sonuçlara göre stratejik yetenek yönetimi şu faydaları sağlar:

stratejik yetenek yönetimi

Proaktif davranabilirsiniz

Stratejik yetenek yönetimi ile çocuğunuzu daha iyi tanıyıp yatkınlıkları ve potansiyel eksik kalacağı alanları önceden keşfederek bu alanlara yoğunlaşırsınız. Bu farkındalıkla gelecekteki olası problemlerin önüne geçmeniz kolaylaşır.

Bilişsel yetenekleri önceden ayrıntıları ile belirlenen çocuğunuzun önceden sahip olduğu becerileri geliştirmesine yönelik bir eğitim programı ile tanıştırılması başarılı bir gelişim sağlarken, ileride çeşitli alanlarda zorlanma riskini de azaltacaktır.

Doğru öğrenme yöntemini keşfedersiniz

Stratejik yetenek yönetiminin çocuğunuza en önemli faydalarından birisi de niceliksel akıl yürütme becerisi, görsel hafıza gücü gibi konular üzerine güncel tespitler yapmasıdır. Test sayesinde çocuğunuzun karşı karşıya kaldığı sorunları tespit etme şansına ulaşmış olursunuz.

Böylece çocuğunuz için uygun olan öğrenme yöntemini keşfedebilirsiniz. Çünkü her çocuğun kendine özgü bir öğrenme yöntemi vardır. Bunu erken yaşta fark ettiğinizde, çocuğunuzun öğrenme sürecini verimli hale getirebilirsiniz.

Potansiyeli gerçekleştirme şansı bulursunuz

WISC-V testi stratejik yeteneklerin yönetiminde dünya başarı ölçütlerine sahip, çocuklar hakkında güvenilir ve güçlü analizler sunan bir test. Kişiye özel olarak elde edilen veriler ile hazırlanan kişisel raporlarla sonucunda çocuğunuza becerilerini sağlıkla geliştirme şansı vermiş olursunuz.

WISC-V testi ile çocuğunuzun okuma, yazma ve matematiksel becerilerine yönelik bilişsel becerileri keşfedilir. Bu sayede bu alanlardan herhangi birinde öğrenme güçlüğü yaşadığı tespit edilen çocuklarda erken yaşta uygun eğitim programı hazırlanarak bu güçlüğün en iyi şekilde üstesinden gelmeleri sağlanmış olur.

Read More

İnsanın sevdiği ve istediği işi yapması, hayat boyu mutluluğu getiren öncelikli faktörler arasında yer alıyor. Bunun için ne istediğini ve bu yolda nasıl yürüyebileceğini genç yaşta keşfetmek önem kazanıyor. Bu aşamada ebeveynlerin stratejik yetenek yönetimi ile çocuklarını doğru şekilde yönlendirmesi çok değerli. Çünkü ancak çocuğunuzun kendini tanımasına yardımcı olarak doğru mesleği seçmesine yardımcı olabilirsiniz.

Çocukların becerilerinin, ilgi alanlarının, eğilimlerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlayan stratejik yetenek yönetimi, doğru kariyer planı için önemli bilgiler verir. Gelin, konuya biraz daha yakından bakalım:

İlgi ve yeteneklerin farkına varmak

Çocuğunuzun nelerden keyif aldığı sorusu ona uygun mesleği bulma yoluna çıkış noktasıdır. Bunun için çocuğunuzu iyi tanımanız ve iyi gözlemeniz gerekir. Çocuğunuzun ilgi alanlarına kulak vermeli ve saygı göstermelisiniz.

İlgi alanlarının tamamlayıcısı niteliğinde olan becerileri de çocuğunuzla beraber keşfetmeniz gerekir. Çocuğunuzun güçlü yönlerini ortaya çıkaran bir meslek, onun için muhtemelen uygun olacaktır. Bunun için ilgi alanlarını ve zeka türünü analiz eden WISC-V gibi psikolojik testler çok verimlidir. Tüm bu testleri içeren stratejik yetenek yönetimi, hangi becerilere hangi mesleklerin en uygun olduğunu belirlemede son derece başarılıdır.

stratejik yetenek yönetimi

Zayıf yönleri güçlendirmek

Meslek yöneliminde genelde beceriler ve güçlü yönler vurgulanır. Ancak çocuğunuzun becerilerine kıyasla zayıf olan yönleri geliştirilebilir. Eğer onun hayal ettiği noktaya varması yolunda dezavantaj olan bir özelliği varsa bunu anlamanız kritiktir. Çocuğunuzun zayıflıklarını nasıl daha iyi hale getireceğini anlaması için onu doğru şekilde yönlendirmeniz gerekir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta söz konusu zayıf özelliğini geliştirmenin çocuğunuzu olumlu bir noktaya götürecek olması ve onun da bundan keyif almasıdır. Çocuğunuzun her alanda başarılı olması gerekmiyor. Belli hedefler doğrultusunda davranmak, keyifle öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olur.

Makul hedefler belirlemek

Doğru meslek seçiminde güçlü yönleri öne çıkarmak ve zayıf yönleri geliştirmek kadar hangi yolda nasıl yürüyeceğini belirlemek de önemlidir. Bu aşamada çocuğunuzun sizin hayal ettiğiniz yaşamaktansa kendi hayallerini gerçekleştirmesi gerektiğini unutmamanız gerekir. Bu yüzden çocuğunuzun kişisel özellikleri kadar tercihleri de baz alınarak bir yol haritası çizilmelidir.

Stratejik yetenek yönetimi makul hedef belirleme noktasında ebeveynler tarafından gözardı edilebilen pedagojik unsurları ortaya çıkarabilir. Böylece çocuğunuzla aranızda köprü olarak onu doğru yere ulaştırmayı amaçlar. Neticede yetenek analizi ve doğru hedefler, çocuğunuzun mutlu olacağı bir iş hayatına sahip olmasının anahtarıdır.

Read More

Çocuklarımızın ne kadar bilgiyi aldığını ve muhafaza ettiğini bilmek, ilerideki başarılarına dair öngörüde bulunmak ve onları en doğru şekilde yönlendirmek için büyük önem taşır. Psikolojik değerlendirmeler dünyasında Wechsler Intelligence Scale for Children, Fifth Edition ya da kısaca (WISC-V) bu bilgiyi edinmemiz için güvenilir yöntemlerden biridir. WISC-V, nörogelişimsel ve nörokognitif araştırma, psikoloji, teknoloji ve nüfustaki değişimlerde görülen gelişmeleri yansıtan 70 yılı aşkın araştırmaya dayanır ve bunlara uygun olarak sürekli revize edilir.

6 yaş ve üzeri çocuklar ve gençler için tasarlanmış olan WISC-V, bilişsel beceri ölçekleri arasında en güçlü alternatif olarak kabul ediliyor. WISC-V, daha esnek ve daha tatmin edici bir değerlendirme olarak çocuğunuzun becerilerine dair kapsamlı bir harita ortaya koyar.

WISC-V-öğrenme becerisi

Çocuğunuzun becerileriyle tanışın

Bu değerlendirmeyle çocuğunuzun genel entelektüel becerilerini ölçmenin yanı sıra derslerindeki ve genel anlamdaki performansını etkileyen özel bilişsel alanlara dair bilgi edinirsiniz. Görsel uzamsal yetenek, akıl yürütme ve görsel belleğe dair veriler bunlar arasında önde gelen alanlardandır. Sözel kavrama (VCI), görsel uzamsal beceri (VSI), akıcı akıl yürütme (FRI), işler bellek (WMI), işlemleme hızı (PSI) olmak üzere beş temel değerlendirme gerçekleştirir.

Sözel kavrama (VCI): Sözel akıl yürütme, anlama, kavram oluşturma gibi becerilerin yanı sıra kristalleşmiş zekayı ölçer. Kristalleşmiş zeka, çocuğun hayatı boyunca deneyim ve öğrenme yoluyla edindiği bilgi anlamına gelir. Bu değerlendirmede düşük performans gösteren çocuklarda öğrenme güçlüğü gözlemlenebilir. Bu çocuklar okumayı öğrenmede ya da sözel akademik alanlarda zorluk yaşayabilir.

Görsel uzamsal beceri (VSI): Çocuğun sözel olmayan akıl yürütme ve konsept oluşturma, görsel algılama ve organizasyon, görsel motor koordinasyon ve soyut bilgileri analiz etme ve sentezleme gibi becerilerini ölçer. Bu değerlendirmede düşük performans gösteren çocuklar; matematiğe dayalı konularda, bir yönlendirmeye göre model oluşturmada ya da görsel uyaranları ayırt etmede zorluk yaşayabilir.

Akıcı akıl yürütme (FRI): Çocuğu; niceliksel akıl yürütme, sınıflandırma ve uzamsal becerileri ve bütünün parçalarıyla ilişkilendirme konusunda değerlendirir. Bunun yanı sora çocuğun geçmiş bilgilerinden bağımsız olarak yeni sorunları çözme becerisi anlamına gelen akıcı akıl yürütme yeteneğini ölçer. Bu değerlendirmede düşük performans gösteren çocuklar kavramlar arası ilişki kurmada zorluk yaşayabilir.

İşler bellek (WMI): Çocuğun işitme dikkatini sürdürme, odaklanma ve zihinsel kontrol uygulama becerilerini değerlendirir. Bu değerlendirmede düşük performans gösteren çocukların yeni bilgi öğrenirken daha sık tekrarlamaları gerekir. Çünkü kısa süreli bellekte bilgi toplamada ve tepki vermede güçlük çekerler.

İşlemleme hızı (PSI): Çocuğun bilgiyi ne kadar hızlı ve doğru bir şekilde işleyebildiğini değerlendirir. Hızla ilgili zorluk çeken çocuklar, bilgiyi işleme ve çalışmalarını tamamlama için daha fazla zamana ve buna başlı olarak özel bir çalışma stratejisine ihtiyaç duyar.

Çocuğunuzun öğrenme becerilerine dair detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Read More

Her çocuk eğitim ve yetiştirilme biçiminin yanı sıra kendine özgü yetenekler ve isteklere sahiptir. Bu yeteneklerin ve isteklerini keşfetmesi ve potansiyelini açığa çıkarması için anne ve babaların öğretmenlerle işbirliği içerisinde hareket ederek çocuğu desteklemesi gerekir. Bu nedenle çocuklara ne yapması gerektiğini söylerken aslında yapılması beklenen, ebeveynlerin kendi isteklerini dayatması değil çocukların kendini tanıması için onları yönlendirmektir. WISC-V, tam olarak bu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanmış bir sınavdır.

The Wechsler Intelligence Scale for Children®–Fifth Edition’ın kısaltılmış hali olan WISC–V; genel olarak çocukların yeteneklerine dair ayrıntılı olarak bir harita çıkarmayı amaçlar. WISC, esasen öğrencilerin entelektüel olarak güçlü ve zayıf yönlerini özetlemenin yanı sıra genel bilişsel yetenekleri ve potansiyeli hakkında fikir verir.

Testin değerlendirilmesi, ideal bir kritere göre değil, çocukları akranlarıyla karşılaştırılarak yapılır. En genel anlamda, amaç bir çocuğun yeni bilgileri kavrama potansiyelini belirlemektir.

WISC-V için nasıl hazırlanmak gerekir?

Öncelikle söylemek gerekir ki; WISC-V bir IELTS, SAT ya da diğer sınavlar gibi çocuğunuzun bir yere kabul edilmesi veya bir bilgi seviyesini kanıtlamasına hizmet etmez. Bu nedenle çocuğunuz çalışarak veya bir şeyler okuyarak WISC-V veya diğer IQ testlerine hazırlanamaz.

Bu testler, ne bildiklerini veya ne kadar bildiğinizi test etmek için değil, bunun ötesinde teste katılan kişinin öğrenme kapasitesini belirlemek üzere tasarlanmıştır. Tipik olarak WISC gibi testler; sözlü anlama, görsel uzam, akışkan zeka, kısa süreli hafıza ve işleme hızı de dahil olmak üzere bilgiyi algılama ve işleme sürecini etkileyen değerlendirmeleri sağlayan görevlerden oluşur. Bu nedenle, testten önce yapmanız gereken tek şey çocuğunuzun dinlenmesine ve rahatlamasına dikkat etmek olacak.

WISC-V genellikle ve idealinde bir stratejik yetenek yönetimi değerlendirmesinin parçası olarak farklı testlerle birlikte uygulanır. Tüm bu testlerin sonuçlarını bir başarı puanı olarak göremezsiniz. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi burada söz konusu olan bir başarı ya da başarısızlık değildir. Farklı testler sonunda elde edilen veriler, profesyoneller tarafından yorumlanarak çocuğunuzun potansiyeli keşfedilir. Nihayetinde çocuğunuz için stratejik hedeflerinin belirlenmesi mümkün hale gelir.

Read More